Friday, January 14, 2022

Rowan Weston

[ rouvn vestn ]

[player] Fion

[fc] Booboo Stewart
 

la question c'est voulez-vous

× [species] human
× [date of birth] march 25
× [age] fifteen | 15 永久
× [loyalty] neutral
× [credits] 0

× [level] n/a
× [zodiac sign] aries ♈︎ 
× [height] 173 cm | 5' 8”
× [occupation] student
× [gems] 0
vitality [ n/a ] × defense [ n/a ]
  • Rowan je jedním z těch lidí, kteří by se aréně měli vyhnout obloukem, ale život má bohužel natolik zvrácený smysl pro humor, že právě takoví se v jejích spárech ocitají nejčastěji. Ne, že by lidé z chudších krajů byli inherentně tupější než zbytek země, ale jistá naivita se u nich jaksi předpokládá. A syn dřevorubce, jehož jediným posláním je kácení stromů, štípání polínek a drobné truhlářské práce, nepředstavuje zrovna mistra v logickém uvažování – je vlastně docela jednoduchý. Jeho největším pozitivem, které je zároveň i obrovskou slabinou, je fakt, že je naprosto bezelstný. O málokom lze říct, že by neublížil ani mouše, ale u Rowana se nejedná o nadnesený výraz. Rodiče jej vedli k lásce k přírodě, zvířatům a v neposlední řadě i ostatním lidem, takže se u něj nikdy nemohla rozvinout nějaká zlovůle. Takže i přes to, že většinu času tráví oháněním se sekerou, lze o něm s jistotou říct, že je úplně neškodný. Dovednosti nutné k zabíjení by sice měl, ale nikdy nedostal pádný důvod k tomu, aby je využil v prospěch sebe samého či kohokoliv dalšího. Díky těžké lesní dřině mu nechybí svaly, ale že by je kdovíjak využíval, se rozhodně říct nedá. Jeho celková fyzická kondice je však na velmi dobré úrovni, přičemž jeho specialitou je šplhání po stromech. Neexistuje prakticky žádná vzrostlá dřevina, na kterou by nedokázal vylézt. Oplývá také excelentními survivalistickými schopnostmi, které též pramení z dlouhých hodin strávených v lese. Ať už jde o rozdělávání ohně, lov nebo orientaci v prostoru, to vše Rowan zvládá na jedničku.   
  • Good to a fault – věta, která Rowana dokonale vystihuje. Ačkoliv se výše uvedené pozitivní vlastnosti nachází mezi jeho přednostmi, lze je zařadit i právě mezi slabiny. Jelikož naprosto postrádá jakékoliv nečestné pohnutky, může se velmi snadno stát obětí nějakého intrikána či manipulátora, který v něm vycítí snadnou kořist. Je to prostě typický nabušený, ale poměrně hloupý kluk, který bez problému uvěří každé hovadině, kterou mu kdo nakecá. Nikdy nepoznal, co je to nefalšovaná zloba a nenávist, protože společnost, v níž vyrostl, byla velmi zásadová, co se týče morálky a dobrých mravů. S tím souvisí právě i fakt, že se ke všem snažili chovat ukázkově, což zapříčinilo, že Rowan získal velmi nereálné představy o pravém fungování lidské společnosti. Je tedy velmi naivní a od všech očekává jen to dobré, s čímž pochopitelně moc daleko nedojde – a už vůbec ne v aréně, kde mu půjde po krku úplně každý, splátci počínaje, životním prostředím, muty a nepřímo i tvůrci konče. Jako velká část obyvatel kteréhokoliv jiného kraje, než je Čtvrtý, neumí plavat. Byť se jedná o univerzální handicap vlastní velké části populace, rozhodně jej to značně znevýhodňuje. Navíc má panický strach z divokých zvířat všeho druhu, který vznikl v době, kdy jeho otce usmrtil medvěd. Mezi slabiny patetického charakteru se dají řadit dokonce i jeho dlouhé vlasy, které jsou z mnoha důvodů velmi nepraktické. 

  • [ file 001 ] I přes to, že v Panemu už pěknou řádku let panuje tvrdá technokracie, se v některých zákoutích země najdou i tací, kteří stále ještě věří v nějakou vyšší mocnost. Někteří ji nazývají přímo Bohem, a mezi takové se řadí i právě Rowanova rodina, která by outsiderům, kteří žijí mimo jejich komunitu, připadala minimálně velmi podivná. Narodil se totiž do společenství podivínů, kteří si neřeknou jinak než Objímači stromů. Jelikož se jedná o produkt typický pro Sedmý kraj a jeho jediný zdroj obživy, uctívání dřevin je jaksi na místě, ale zde to již přesahuje všechny meze. Modlitby věnované stromům, odvary z listů, které údajně vyléčí cokoliv a masti z mízy – to vše a mnohem víc je Rowanovi důvěrně známé. Jeho rodina byla obviněná dokonce i z incestu, protože o lidech tohoto rázu se šíří všelijaké podivné zvěsti, ale její členové fámy nikdy nepotvrdili, avšak ani nevyvrátili. Kdo ví, kde se ukrývá pravda. Není tedy divu, že nezapadá mezi normální lidi. Nezdá se však, že by tím kdovíjak trpěl. Jeho priority jsou jednoduše úplně jiné, a proto řadové obyvatele kraje je produktem toho nejdivnějšího bizáru, jaký kdy existoval. Školu viděl maximálně na obrázku, takže logicky postrádá základní znalosti nutné k přežití v civilizaci, ale jeho matka – typická lesní žena – jej naučila jiné dovednosti, které sama uznala za důležité. Výsledkem je syn, který je ve většině oblastí naprosto nekompetentní, ale les a stromy zná naprosto dokonale.

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp