Monday, January 03, 2022

Jacklynn MacKenzie

[ džeklyn meknzý ]

[player] Mandy

[fc] Alexandra Daddario
 

she's just like candy, she's so sweet, but it isn't a real cherry

× [species] human
× [date of birth] november 30
× [age] fifteen | 15 永久
× [loyalty] neutral
× [credits] 0

× [level] n/a
× [zodiac sign] sagittarius ♐︎
× [height] 167 cm | 5' 6”
× [occupation] student
× [gems] 0


vitality [ n/a ] × defense [ n/a ]
  • Jacklynn nepatrí k výrazným typom — respektíve aspoň do doby, kedy urobí chybu v podobe otvorenia úst s úmyslom štekať voči oponentom. Ľahko ju prehliadnuť, čo v nebezpečných situáciach slúži ako výhoda. Naoko pôsobí neškodne, dokonca slabo a stratene. Jedná sa o dôvod, prečo ju málokto upodozrieva z konšpirácií, či zvažovania napadnutia. Zvyšok sa ňou necíti ohrozene, čo sa deje nanajvýš počas jej emočných výbuchov. Dokiaľ k nim nedôjde, neexistuje pádny dôvod strážiť si pred ňou chrbát. Je vnímaná ako bezbranná, čo tých súcitnejších pobáda k podaniu pomocnej ruky. Niektorým — v jej prípade najčastejšie opačnému pohlaviu — takéto správanie imponuje. Je si toho pridobre vedomá a neváha to zneužiť. Dokáže presvedčivo klamať, síce nejde o záruku, že jej lož bude zakazdým úspešná. Neopustil ju starý zvyk hrania sa na obeť s úmyslom manipulovať ľudí v okolí do robenia vecí za ňu. Je sebecky ochotná obetovať zvyšok, aby vyšla zo situácie celá. Iba výnimočne ju preto hryzie svedomie. Ovplýva silne vyvinutým citom pre vytušenie, kedy je namieste zmiznúť. Nezostane na jednom mieste dlhšie, než je nutne potreba. Ďalšou výhodou je odolný žalúdok, zvyk existovať v náročných podmienkach, či schopnosť nájsť každú škáru, kam by sa ukryla. Tak isto je všímavá a má dobrý sluch. Napriek tomu, že jej impulzívna nátura obvykle spôsobuje problémy, občas príde k úžitku — slečnina dravosť a neviazaná brutalita ju v prípade priameho ohrozenia života dokáže vytiahnuť z úzkych. Zatiaľ čo bez ostychu šliape po slabších, cielene využíva vlastný potenciál obete, nech sa nečestne zahráva s hlavami protivníkov.
  • Nikdy nevyužila poskytnutú šancu rozvíjať svoje potenciálne talenty a študijné nadania. Síce nie je vyslovene hlúpa, stále nedosahuje úroveň väčšiny rovesníkov. Preto postráda mnohé esenciálne informácie, ktoré by jej mohli pomôcť počas samotných Hier. Je mimoriadne lenivá. Jacklynn nie je bojový typ. Šanca, že zaútočí ako prvá, sa blíži k nule. Výnimkou je prípad, že si je istá svojím úspechom. Mimo toho sú jej potenciálne útoky limitované na verbálne výbuchy. Nevystatuje sa fyzickou silou, dychberúcou ohybnosťou, rýchlosťou, ani vyššou odolnosťou. Slečnine telesné predispozície sú pomerne nízke, čo je následkom flákania tréningu. Je neúprimná a sebestredná. Nakoľko si je plne vedomá vlastných nedostatkov, zhoršila sa jej schopnosť znášať stres. Čím bližšie je ku dňu zbierania, o to neurotickejšie sa správa. Dolieha na ňu reálna možnosť, že Hry neprežije. Z toho dôvodu je opisovaná ako podráždená, úzkostlivá, nesústredená, a výbušná. Má sklon k impulzívnym, až nelogickým reakciám. Ľahko sa vystresuje a podľahne psychickému nátlaku. Nie raz sa ocitne v akomsi opare, ktorý jej celkom zatieňuje zdravý úsudok. Má problém odhadnúť, kedy držať jazyk za zubami, čo ju má vo zvyku dostávať do zbytočných problémov. Nepatrí medzi hrdinské typy, práve naopak — do morku kostí je nepopierateľný zbabelec. Pokiaľ by to znamenalo, že si zachráni krk, bez zaváhania zoberie nohy na plecia. Je ochotná obetovať zvyšok v prípade, že vyjde bez vážnej ujmy. Jacklynn by skôr zvolila taktiku úteku a vyhýbania, než vzdoru. Nanajvýš si dovoľuje do slabších oponentov, než je ona sama. Tých schopnejších si, naopak, snaží omotať okolo prsta, čo nie je vždy úspešné, ani múdre. Neprechováva vernosť voči nikomu, okrem sama sebe.

  • [ file 001 ] Dievča sa narodilo živé a zdravé skoro ráno 30. novembra v znamení strelca. Nikdy nepoznala vlastného otca. Súdiac podľa matkiných opileckých slov ich obe opustil skôr, než vôbec prišla na svet. Jej matka nebola pripravená na to, starať sa sama o seba, nieto bezbranného, celkom od nej odkázaného človiečika. Bola mladá, neskúsená a lenivá oportunistka. Jacklynn opakovane vmietala do tváre, že odkedy ju má, si zničila telo. Dokonca jej dávala za vinu partnerov odchod. Žena bývala častejšie mimo domu, zatiaľ čo sa naháňala za pozornosťou okolia, než značne zanedbanou dcérou. V ich skromnom, úzkosť spôsobujúcom byte sa premlel obočie zdvíhajúci počet neznámych mužov. Vonkoncom nešlo o vhodné prostredie pre správny vývoj malého dieťaťa. Namiesto toho, aby sa Jacklynn naučila starať sama o seba, sa vydala totožnou cestou ako jej rodič — vyhľadávala vhodných ľudí na to, nech tak robia oni. Vzásade jej nebolo čo vyčítať, nakoľko bola obyčajné dieťa v núdzi túžiace po opore, pomoci a láske. Problém nastal vo chvíli, kedy si vybudovala mimoriadne nezdravý zlozvyk. Cenu vlastnej osoby merala podľa množstva pozvaní von, či drobných úsmevov a splnených želaní. Zlenivela. Začala flákať jednak štúdium, tak i tréningy. Predstava, že by bola vybraná, sa javila takmer nereálne. Dookola sa spoliehala na svoju schopnosť popliesť niekomu hlavu do bodu, že urobil všetko, o čo požiadala. Ťarcha tejto chyby na ňu doľahla po oznámení, že sa naozaj bude podieľať na ďalších anuálnych Hrách. Stala sa podráždenou, až takmer neurotickou. Túžila sa dostať preč od matky a nedostatku komfortu, ibaže nemala v úmysle riskovať krk. Odjakživa sa skrývala za chrbty tých silnejších, majetnejších a skúsenejších. Dosaváď ani raz nebola nútená spoľahnúť sa výhradne na seba. Neovplývala základnými znalosťami a zručnosťami nutnými k prežitiu niečoho tak brutálneho, ako sú práve Hry. Čoraz častejšie začala prepadať náhlym záchvatom hnevu. Ani to nebol dostatočne veľký šok na to, nech sa poučí. Naopak — položila na ňom stratégiu spočívajúcu v zneužití všetkého, čo jej doteraz pomáhalo prežiť bežné dni.

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp