Monday, April 05, 2021

Kal Scorsese

[ kal skorsejzí ]

[player] Fion

[fc] Daniel Craig
 

revenge is a dish best served cold

× [species] human
× [date of birth] december 27, 2179
× [age] forty-five | 45
× [loyalty] neutral
× [credits] 0

× [level] 1
× [zodiac sign] capricorn ♑︎
× [height] 178 cm | 5' 10”
× [occupation] mobster
× [gems] 1
vitality [ 0 ] × defense [ 0 ]
  • Zprvu nepříznivé řízení osudu u Kala způsobilo, že se stal imunním vůči mnoha vlivům. Na absolutní dno si sáhl v době, kdy s rodinou žili na prahu chudoby; získal tedy přehled o rozličných životních situacích, v nichž se příslušník lidského pokolení může ocitnout. Zároveň se stal houževnatým, takřka nezlomným člověkem, jehož už máloco překvapí, protože zažil opravdu všechno možné. Kromě bohatých zkušeností, jež mu mohl nadělit pouze sám život, disponuje bystrým mozkem – navzdory svému kontroverznímu způsobu obživy je empatický a zvládá skvěle číst v lidech, což z něj činí nebezpečného protivníka. Je si vědom toho, že arogance a zaslepenost přináší zkázu i těm nejnadějnějším velikánům. Za všech okolností jedná s rozvahou a vše si nejprve důkladně rozmyslí, než se konečně rozhodne pro další krok. Netrpělivé lidi tím možná vytáčí k nepříčetnosti, ale s názory ostatních si Kal ostatně nikdy hlavu nelámal. Během svého dlouhotrvajícího působení v panemském podsvětí získal hroší kůži, která mu umožňuje se ani v nejmenším nezabývat námitkami obyčejných smrtelníků. Stoický klid představuje Kalovu přirozenou polohu a jen tak něco jej nevyvede z míry. V začátcích kariéry mu činilo problém stavět profesní cíle nad dobro vlastní rodiny, ale nyní je mnohem otrlejší; bezvýchodná situace, v níž se rodina před mnoha lety ocitla, jej donutila uchylovat se k extrémnějším metodám. Teď, když už jsou za vodou, už však povětšinou nejsou potřeba – z Kala nyní mluví pouze závislost na nebezpečí, které dlouhodobý pobyt za hranou zákona představuje. K tomu se pojí i takřka nezbytná znalost všemožných způsobů, jak někoho zabít. Kal nepatří mezi vyznavače kreativního zbavování nepřátel, preferuje spíš tradiční metody zahlazování stop; nikdy brutálnímu trestání svých protivníků nepřišel na chuť. Jestliže však situace vyžaduje hrubé zacházení, neváhá si ušpinit ruce, protože si nesmí dovolit ztratit své postavení. Na někoho i přes to může působit nedostatečně tvrdě a na mobstera příliš mírumilovně – je-li možné se vyhnout konfliktu a situaci vyřešit bez ztrát na životech, přikloní se totiž spíš k této možnosti. Není zastáncem bezdůvodného prolévání krve. Kromě mentální síly disponuje i silou fyzickou, která je i po přihlédnutí k jeho věku stále na velmi dobré úrovni. V kondici se udržuje díky posilování, běhání a úzkostlivému dodržování zdravého životního stylu – neholduje alkoholu, protože preferuje čistou mysl, a s cigaretou v ruce jej také nenajdete. Obecně jej lze považovat za poměrně asketického člověka, který na první pohled nevypadá jako někdo, kdo vládne malé části podsvětí. Stále v něm lze najít zbytky onoho otce od rodiny, jehož k zločinecké dráze donutily okolnosti. 
  • Kalovou největší slabinou je láska k rodině a její existence obecně. Přestože vztahy mezi jejími členy během let značně ochably, protože jak je známo, o vztahy se musí pečovat a šéf čtyřkařského podsvětí na něco takového nemá příliš mnoho času, to, že svou manželku a děti miluje, představuje nezpochybnitelný fakt. Nebýt jich, nikdy by se k mafii nepřidal. Jeho základní motivací bylo vytáhnout rodinu z chudoby, což se mu sice povedlo, ale musel toho také mnoho obětovat – uvědomuje si, že jejich společné soužití už nikdy nebude stejné jako dřív, ale v porovnání s tím, jak by dopadli, kdyby se o nic nepokusil, se jednalo o cenu, kterou zaplatil víc než ochotně. Přestože v podsvětí působí už pěknou řádku let a našel si mnoho známých mezi vlivnými osobnostmi v zemi, stále trpí jakýmsi komplexem „maloměšťáctví“, který je důsledkem přebývání ve Čtvrtém kraji. Stejně tak, jako většina obyvatel krajů, není příliš obeznámený s fungováním hlavního města, které si žije takřka vlastním životem a pro zločineckou sféru to platí dvojnásob. Chybí mu bezpáteřnost Kapitolanů, kterou podněcuje specifický způsob výchovy, bezbřehá arogance a v neposlední řadě obrovská zhýčkanost. Kriminální podsvětí ve Čtyřce do značné míry představuje uzavřenou společnost, kde vládnou trochu jiná pravidla než v Kapitolu, takže by si v případě, že by byl nucený operovat i tam, připadal doslova jako ryba vytažená z vody. Je víc než jasné, že zásady, které fungují v krajích, nelze aplikovat na papaláše v Kapitolu, takže v tomto ohledu by Kal byl v jasné nevýhodě. V hlavním městě je však prakticky neznámou osobou, pokud nepočítá Sinclaira, takže stejně nehrozí, že by se do kapitolského dění musel zásadněji angažovat. Předsudky vůči obyvatelům krajů se mu však nevyhýbají, takže jej v tomto ohledu lze považovat za outsidera. Výčet Kalových slabin zakončuje úsměvný bod, který je přinejmenším ironický – trpí alergií na mořské plody, což v krajovém kontextu rozhodně představuje zásadní nevýhodu. Zjistil to už v dětském věku, ale až v době, kdy pracoval na rybářské lodi, se přesvědčil o závažnosti svého handicapu. Tehdy totiž vlivem závažné alergické reakce málem přišel o život.

  • [ appearance ] Nemůže se sice pyšnit závratnou výškou, protože se vyšplhala pouze na necelých sto osmdesát centimetrů, ale to, co příroda ubrala na vzrůstu, mu nadělila například v oblasti muskulatury. Přestože už dávno překročil hranici středního věku, dobrá fyzická kondice se jej stále drží. Napomáhá tomu i jeho zdravý životní styl, s ním spojená imunita vůči rozličným lidským neřestem a v neposlední řadě i pravidelné návštěvy posilovny. Nelze jej považovat za magazínového krasavce, ale očividně je mu vlastní osobitý šarm, s jehož pomocí si získává lidi na svou stranu. Pískově zbarvené vlasy si udržuje nakrátko zastřižené a pouze velmi zřídka jej lze potkat neoholeného – vousům nikdy příliš neholdoval, protože mu nikdy nerostly rovnoměrně. Jako mladík z toho byl nešťastný, ale s věkem si uvědomil, že existují důležitější věci než bujný plnovous. Díky slunečnému počasí, které je vlastní jeho domovině, je neustále lehce opálený a jeho tvář je ošlehaná větrem. Kalův styl oblékání nejlépe vystihuje pojem nedbalá elegance. Našel si zálibu v kombinování formálních kousků s těmi ležérnějšími. Vzhledem k podnebí, které ve Čtyřce panuje, preferuje kombinaci značkových pólo triček a oblekových kalhot; plnohodnotné obleky nemá zrovna v oblibě, protože je v nich jednoduše vedro. Povaha jeho práce však takové oblečení vyžaduje, takže mu nezbývá nic jiného, než se kousnout a své oblíbené kombinace si nechat až na doma. Na jeho těle nelze najít žádné tetování, jediné, co jeho kůži zdobí, jsou drobné jizvy, které utržil během mládí stráveného na moři.
  • [ personality ] Byť je mezi Kalem bezdomovcem a Kalem mobsterem propastný rozdíl, stále mezi nimi lze najít mnoho podobností. V mládí byl vizionář, který nikdy nepřestal věřit v lepší zítřky – typický povahový rys naivního puberťáka, který ještě nezakusil všechny strasti, které život skýtá. Neortodoxní způsob života z něj tuto vlastnost sice vymýtil, ale ve skrytu duše jej klukovské nadšení neopustilo. Bez chladné masky jej lze zahlédnout pouze v teple domova, kde vystupuje na povrch jeho pravá povaha. Zachoval si smysl pro humor, zálibu v otřepaných taťkovských vtipech i starostlivost typickou pro každou správnou hlavy rodiny, která však nikdy nepřesahuje únosnou mez. Vzhledem k tomu, že dospívání svých dětí přihlížel víceméně pouze z dálky, nepovažuje za vhodné, aby se do jejich osobních záležitostí příliš pletl. Není ten typ, který by s brokovnicí v ruce naháněl přítele své dcery po zahradě a vyhrožoval mu kastrací v případě, že by jí zlomil srdce; naopak s manželkou představují velmi benevolentní rodiče. Se svými dětmi má paradoxně natolik otevřený vztah, že se mu bez problémů mohou svěřit s každým svým problémem a nemusí mít strach, že by je odsoudil. Rodinu se do mobsterských záležitostí snaží nezatahovat – ostatně, jediné z dětí, které kdy projevilo zájem tuto profesi jednou převzít, byla nejstarší dcera Lynx. Ostatní děti se o otcovo zaměstnání nikdy přehnaně nezajímaly. Jako velké množství jeho vrstevníků je Kal poměrně skeptický k nejnovějším technologickým výstřelkům. Přestože si uvědomuje, že například kortikální báze jsou převratným vynálezem, nikdy je nevzal na milost. V tomto ohledu je jeho uvažování poněkud staromódní – úmyslné prodlužování lidského života považuje za neetické a je zastáncem přirozeného plynutí času. Takto však smýšlí pouze o sobě, takže je tak trochu pokrytec. Jde-li o dobro rodiny, je ochotný svou nechuť odsunout do pozadí; naučil se dělat kompromisy ve všech směrech. Jestliže si situace žádá radikální řešení, bez obtíží na něj přistoupí, i když se mu jako člověku protiví. Jde o schopnost, bez níž by v podsvětí dlouho nepřežil, takže si ji chtě nechtě musel rychle osvojit, aby nešel spát s rybami. Mnohdy mu však bylo vyčítáno, že je příliš mírný. Uvědomuje si, že na svou práci není zrovna dobře stavěný. Někdy jej trápí výčitky svědomí, adrenalin a nebezpečí nikdy cíleně nevyhledával a odjakživa sám sebe viděl jako svědomitého otce, kterému je nejlépe v teple rodinného krbu, ale život pro Kala měl jiný plán. Občas lituje toho, po jaké dráze se vydal, ale své rozhodnutí sám před sebou vždy dokázal obhájit. Nikdy by si neodpustil, kdyby jeho rodina měla trpět kvůli tomu, že byl srab. Coby šéf mafie kromě rodné angličtiny bezchybně ovládá i italštinu, která v podsvětí představuje hlavní komunikační prostředek.
× × ×
  • [ file 001 ] Kal Scorsese se narodil do velmi průměrné rodiny ve Čtvrtém kraji. Jeho dětství bylo zpravidla pohodové, pokud nepočítal hrozbu arény, která visela nad každým dítětem, které mělo tu smůlu, že se narodilo do jednoho z krajů. Opravdové problémy však nastaly až v okamžiku, kdy jeho rodiče našli zálibu v gamblerství a touze zbohatnout doslova zasvětili své životy. Peníze, jejichž množství bylo i tak nevelké, promrhali při honbě za snem o bohatství, který zamlžil mysl spoustě lidem. Jen co se Kal zbavil univerzálního strašáka známého pod názvem Hladové hry, přišla rána v podobě nuceného pobytu na ulici, jehož strůjcem nebyl nikdo jiný než jeho povedení rodiče, kteří usoudili, že živit syna je nad jejich náklady. Fakt, že by se nic z toho nestalo, kdyby nepropadli hazardu, pro ně byl očividně bezpředmětný. Kal byl donucený přežívat na vlastní pěst a nějak se životem protloukat sám. Během několika let vystřídal mnoho podřadných profesí. Předtím, než se stal mobsterem, jeho největší kariérní úspěch představovalo rybaření na otevřeném moři, kde pracoval pro největšího distributora krevet v kraji; zaměstnání typické pro obyvatele Čtyřky. Kal však nebyl nespokojený – toužil po finanční stabilitě, kterou mu nepříliš záživná práce z větší části zajistila, ale tím jeho ambice končily. V té době potkal i svou budoucí manželku Alessandru, která pocházela ze stejné společenské vrstvy jako on sám. Byť jí nemohl nabídnout žádné pořádné zázemí, rok po jejich seznámení přišla svatba, z níž během let vzešly hned čtyři děti – Caspian, Lynx, Larsyn a nakonec nejmladší Beck. Zde nastal další kámen úrazu. Rychle se rozrůstající rodinu ze svého platu nedokázal uživit, takže se jejich situace pomalu, ale jistě opět zhoršila. Zašlo to tak daleko, že téměř skončili na ulici. Tehdy se Kal rozhodl vstoupit do podsvětí, protože nesnesl pomyšlení na to, že by jeho rodina musela živořit stejně, jako ve svém mládí musel on. Touha zajistit dětem budoucnost byla silnější než všechny morální zásady, které musely jít stranou. Po několika letech se vypracoval až na pozici samotného šéfa Cosa Nostry, díky čemuž definitivně překonal existenční problémy související s nedostatkem peněz. Mafie vládne celému hlavnímu městu Čtvrtého kraje, přičemž si jeho poslušnost zajišťuje vybíráním výpalného, které kromě obchodu s drogami tvoří hlavní zdroj příjmů. Sice se během toho zásadně odcizil od své rodiny, ale na oplátku jim nyní může zajistit vše, na co si vzpomenou. V současné době tráví čas zejména se svou manželkou, která mu pomáhá s pracovními záležitostmi. Nelze však říct, že by jej netrápily výčitky svědomí z toho, že se svým dětem příliš nevěnuje. Svou častou nepřítomnost jim vynahrazuje absolutní svobodou, která z nich udělala rozmazlence. O prchavosti štěstí se však přesvědčil zejména v momentech, kdy hned dvě ze čtyř dětí zahynuly v aréně – konkrétně Caspian a Lynx. Žádná nepřízeň osudu nemůže předčit bolest, kterou cítí rodič, když přijde o svého potomka. Navzdory tomu však nezahořkl; tragické události jej naopak vyburcovaly k ještě urputnější aktivitě, aby alespoň zbylým dvěma dětem zajistil co nejlepší možné podmínky k životu.  

  • Beck Scorsese × Benjamínek rodu Scorsese. Starší děti jej jako relativně příkladného otce ještě zažily, ale o Beckovi se to už rozhodně říct nedá, protože se narodil v době, kdy byl Kal už velmi vytížený. Při jeho výchově spoléhal zejména na jeho sourozence, ale s časovým odstupem lituje toho, že se do jeho života nezapojoval víc, ostatně jako tomu je u všech dětí. Ze všech členů rodiny je pravděpodobně nejrozmazlenější, protože nepoznal bídu, v níž se rodina jeden čas musela plácat, ale přesto nepochybuje, že z něj vyroste dobrý člověk, protože v něm vidí spoustu dobrých vlastností. Snažil se, aby Beck zůstal nepolíbený rodinným byznysem a zachoval si svou dětskou nevinnost, o kterou nebude muset přijít dřív, než to bude nutné, ale jestli se mu to podařilo… to bohužel s jistotou neví. Rád by však alespoň jednoho člena rodiny ochránil před odvrácenou stránkou jejich cesty na výsluní.
  • Caspian Dax Scorsese × V rodinné hierarchii mívá prvorozený syn výsadní postavení, ale Caspian je výjimkou. Osud jej sice předurčil pro roli dědice zločineckého impéria, ale Kal to nikdy nevnímal jako výhodu; naopak. Sám na sobě viděl, jak jej rapidní změna životního stylu změnila k horšímu, a pro svého syna to stejné rozhodně nechtěl. Rád by svým dětem dopřál normální, pohodlný život, ale už vstoupil do teritoria, z nějž by se dostal jedině v rakvi, takže tuto eventualitu zavrhnul už dávno. Vnímá jej jako toho nejzodpovědnějšího, který se v případě potřeby postará o své mladší sourozence. Vkládá do něj tedy spoustu důvěry a spoléhá na něj, když s manželkou nejsou doma, což je prakticky neustále. Ze všech dětí k němu má nejblíž, protože zažil i nelehké období, jímž si rodina v minulosti prošla, což mezi Kalem a Caspianem vytvořilo křehké pouto. Jeho smrt v aréně Kala naprosto zdevastovala, přestože se to snažil nedávat najevo.
  • Larsyn Kai Scorsese × Jednoznačně dcera, která mu přidělává nejvíc vrásek. Společné soužití nikdy nebylo ideální, obzvlášť pak, když u Larsyn propukla puberta, protože se začala projevovat rebelující část její nátury, která Kalovi nedávala spát. Je však schopný její excesy zkousnout, respektive nad nimi přivírá oči a toleruje je, protože jej mrzí, že se jí nemůže víc věnovat. Obzvlášť nepěkný incident v Šestém kraji, z něhož ji musel zachraňovat, svědčil o tom, že jako rodič poněkud selhal, stejně tak jako tragédie na jachtě a její následná účast ve Hrách. Kalův vztah k Larsyn v rodině rozhodně patří k těm komplikovanějším. Snaží se opět k ní najít cestu, ale už dávno získal dojem, že si dcera žije svůj vlastní život, do něhož jí nemůže zasahovat. Promeškal sice značnou část jejího dětství a dospívání, ale nikdy ji nepřestal mít rád. Fakt, že chodí se synem jeho největšího konkurenta, bere už jen jako třešničku na dortu, která je spíš úsměvná a v kontextu věci ironická, než závažná a nepřípustná. 
  • Lynx Eowyn Scorsese × Odjakživa si cenil toho, že se tak zajímá o rodinný byznys, přestože mu to nikdy nebylo tak úplně po chuti. Fakt, že jedno z dětí se dědicem stát musí, byl však nezpochybnitelný, takže je rád, že se toho Lynx chtěla ujmout dobrovolně. Starší dcera totiž jako jediná projevila upřímný zájem o následování jeho šlépějí, což bylo mezi jeho potomky velmi ojedinělé. Ostatní děti se o svůj zdroj obživy totiž vůbec nezajímaly. Po zkušenostech s Caspianem do ní pragmaticky vkládal velké naděje, ale i tyto vyhlídky mu pokazila štěstěna, která opět nestála na straně jejich rodiny. Lynxinu smrt považuje za naprostou zvrácenost, protože je to už druhé dítě, které mu zemřelo v aréně.
  • Marcellus Titus Sinclair × Z čistě lidského hlediska se nikdy neměli příliš v lásce, ale byznys je byznys. Sinclair je Kalovou největší konkurencí v panemském podsvětí, ale brzy oba zjistili, že jeden bez druhého by nedokázali dlouho existovat, takže se vzájemně vzali na milost a začali spolu spolupracovat. Když se dozvěděl, že jeho mladší dcera chodí se Sinclairovým synem, jejich vztah se však paradoxně o mnoho zlepšil, obzvlášť v momentě, kdy Marcel zajistil Larsynin návrat mezi živé. Kal z toho pochopitelně není příliš nadšený, protože nechce být jeho dlužníkem, ale tehdy nebylo zbytí. Rivalita mezi nimi sice panuje stále, ale partnerství Larsyn a Vendera zajistilo, že to už není tak žhavé, jako to bylo kdysi. Na přátelské popíjení delikatesního alkoholu to mezi nimi sice nikdy nebude, už jen proto, že Kal nepije, ale rozhodně v něm už nevidí pouze otravného narušitele jeho obchodů, kterého je potřeba se zbavit.

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp