Thursday, April 29, 2021

Informace - 142.

 • VYSVĚTLENÍ
Body - Jsou podstatné v aréně, podle jejich počtu si můžete brát věci, které se vyskytují u Rohu hojnosti. Taktéž je lze směnit na procenta. Získáváte je prostřednictvím akcí v Kapitolu, jsou oficielní, které zhodnotí admin, a pak bonusové, které získáváte hraním na určitých událostech. Maximální počet bodů i se všemi bonusovými je 36 [Sklizeň: 1-2 body, Přehlídka: 10 + 1, Soukromé vystoupení: 12 + 1, Rozhovor: 10].
Hlavní zbraň - Vybíráte si u soukromého vystoupení, tato zbraň bude v aréně alespoň jednou. V některých případech se do arény požadovaná zbraň nemusí vůbec objevit - může to být z důvodu, že se do arény nehodí nebo je tam vložená podobná. Zbraň samozřejmě nemusíte získat, není zarezervovaná, kterýkoliv jiný splátce Vám ji může dříve sebrat.

SÁZKY

Sázky - Jestli si chcete na někoho vsadit, napište to do komentářů u seznamu splátců: jméno vaší postavy, pro koho si chcete vsadit a kolik kreditů. Více informací naleznete v rubrice Sponsorship.
 1. splátce: Scorpion nan Rhoenthre | kurz - 4 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 2. splátce: Trevor Snyder | kurz - 2.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 3. splátce: Shiloh Mason | kurz - 2 | vsazeno: $300 | počet lidí: 1
 4. splátce: Nero Sykes | kurz - 2 | vsazeno: $3 000 | počet lidí: 2
 5. splátce: Python Keene | kurz - 3.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 6. splátce: Perseus D'Artagnan | kurz - 4 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 7. splátce: Larsyn Kai Scorsese | kurz - 1.5 | vsazeno: $9 950 | počet lidí: 5
 8. splátce: Beck Scorsese | kurz - 2 | vsazeno: $1 000 | počet lidí: 2
 9. splátce: Halley Beauvais | kurz - 4 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 10. splátce: Dinah Greer | kurz - 5.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 11. splátce: Raeli Coppola | kurz - 3.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 12. splátce: Nakarin Thong-oon | kurz - 3 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 13. splátce: Cinder Ayshir | kurz - 3.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 14. splátce: Kinglow Jabiter | kurz - 6 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 15. splátce: Puella Briscoe | kurz - 2.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 16. splátce: Fancy Molsten | kurz - 5.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 17. splátce: Angellyan Birdwhistle | kurz - 6 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 18. splátce: Dashiell Birdwhistle | kurz - 5.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 19. splátce: Suna Romano | kurz - 4.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 20. splátce: Skinner Buckley | kurz - 3.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 21. splátce: Ipa Weissbeer | kurz - 2.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 22. splátce: Buzz Cassidy | kurz - 3.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 23. splátce: Freya Laurier | kurz - 5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 24. splátce: Ash Hatfield | kurz - 5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0

 ARÉNA

Prostředí
Během tohoto ročníku tvůrci popustili uzdu své fantazii a zároveň se splátce rozhodli netrápit akutním nedostatkem čehokoliv. Aréna je sice položená ve vyšší nadmořské výšce, takže se u slabších jedinců mohou dostavit mírné potíže s dýcháním – obzvlášť právě ve vysokohorských polohách – ale jinak aréna představuje fascinující, rozmanité místo. Splátci mohou mít pocit, že se stali testovacími subjekty prvního stroje času v dějinách lidstva, protože aréna jako by z oka vypadla feudálnímu Japonsku, které však prodělalo menší změny, aby vyhovovalo aréně. Prostředí je velmi mystické, plné opuštěných vesnic a velkolepých chrámů. Nechybí však ani hluboké listnaté i jehličnaté lesy obývané spoustou druhů zvířat, ikonické japonské zahrady, které potěší nejedno oko, ale i ponuřejší lokace, které jsou zřejmě inspirovány japonskými horory. Strašidelné prvky jsou v aréně obecně velmi prominentní; vlivem speciálního plynu, který arénu vyplňuje, se splátcům může zdát, že vidí nesmyslné výjevy.
Počasí
Teplota se pohybuje spíš v nižších sférách, protože celá aréna se nachází v horách, přičemž některé lokace jsou ještě o něco výš než jiné. Nehrozí však, že by splátci trpěli zimou; teplota neklesá pod nulu. Nezaskočí je ani nadměrné horko, které by z nich rychle vysávalo energii a hlavně vodu, která je pro přežití klíčová. Jedinou anomálii z hlediska meteorologie představuje bambusový les, kde se podnebí podobá spíš tropům než horským oblastem. Proč tomu tak je, ví pouze sami tvůrci. Brzy ráno je celá aréna ponořená v husté mlze, která se však s postupující denní dobou pomalu rozplývá, dokud nezmizí docela. Trvaleji se drží pouze v horské vesnici, která je položená výš než zbytek arény.
Fauna a flóra
Aréna je bohatá i na zvířata a rostlinstvo. Splátci během svého putování mohou narazit na drobné hlodavce, malé ještěry, občas lze potkat dokonce i hada. Ti se v aréně vyskytují skutečně řídce a většina z nich ani není extrémně nebezpečná. Jedovaté hady zde splátci nenajdou, jediní, před kterými by se měli mít na pozoru, jsou škrtiči. Některé lokace obývají jejich specifičtí domorodci; u vody je spousta otravného hmyzu, k tajuplnému hřbitovu putují jeleni sika, u liščí svatyně potkáte nejčastěji – ano, překvapivě – hlavně lišky. Bambusový les, který se svým tropickým podnebím vymyká zbytku arény, je domovem opic. V uměle vytvořených jezírcích plavou ryby, jimž dominují kapři koi. Co se týče flóry, v aréně se snoubí chudé Japonsko s tím bohatým a velkolepým. Na jedné straně je tu spousta bambusu, na straně druhé splátci mohou zavítat do japonských zahrad, které svému jménu dělají čest. Sakury, bonsaje, javory… to vše lze v zahradách najít.
Suroviny, jídlo, zdroj vody
Zdrojů vody je v této aréně požehnaně. Některé jsou sice špinavější než jiné, protože je ke svým koupelím využívají zde žijící zvířata, ale žádná voda naštěstí není úplně nepoživatelná. Nutno dodat, že voda chutnající po opicích však splátcům zřejmě dobře neudělá. Pokud jde o jídlo, i toho je zde dostatek. Divoce žijících zvířat je všude dost, takže hlady splátci jistě nezhynou, jestliže umí šikovně lovit. Díky velkému množství obytných prostorů se v aréně dá najít i mnoho materiálů, které lze na něco využít. Dřevo, kamení, suchá tráva, roztřískaný nábytek nebo třeba bambusové výhonky. Fantazii se prostě meze nekladou.
Pořadí mrtvých | Počet dní v aréně: 6
 • 24. - Angellyan Birdwhistle [9]; zabit: tvůrci; příčina: exploze podstavce
 • 23. - Dinah Greer [5]; zabit: Nero Sykes [2]; příčina: probodnuté srdce
 • 22. - Raeli Coppola [6]; zabita: Nero Sykes [2]; příčina: propíchnutá hlava
 • 21. - Ipa Weissbeer [11]; zabita: Trevor Snyder [1]; příčina: podříznuté hrdlo
 • 20. - Dashiell Birdwhistle [9]; zabita: Larsyn Kai Scorsese [4]; příčina: přeseknutá břicho
 • 19. - Freya Laurier [12]; zabita: Larsyn Kai Scorsese [4]; příčina: podříznuté hrdlo
 • 18. - Skinner Buckley [10]; zabit: Larsyn Kai Scorsese [4]; příčina: zmasakrován
 • 17. - Suna Romano [10]; zabita: Shiloh Mason [2]; příčina: rozkrájená vedví
 • 16. - Buzz Cassidy [11]; zabit: jorōgumo; příčina: ukousnutá hlava
 • 15. - Nakarin Thong-oon [6]; zabit: Nero Sykes [2]; příčina: probodnuté srdce
 • 14. - Cinder Ayshir [7]; zabita: tvůrci; příčina: rozmačkána konstrukcí
 • 13. - Kinglow Jabiter [7]; zabit: kappa; příčina: utonutí
 • 12. - Python Keene [3]; zabita: Trevor Snyder [1]; příčina: probodnuté srdce
 • 11. - Shiloh Mason [2]; zabita: kappa; příčina: roztržená na kusy
 • 10. - Puella Briscoe [8]; zabita: nihonzaru; příčina: roztržená na kusy
 • 9. - Ash Hatfield [12]; zabit: nihonzaru; příčina: roztržený na kusy
 • 8. - Fancy Molsten [8]; zabit: Scorpion nan Rhoenthre [1]; příčina: podříznuté hrdlo
 • 7. - Scorpion nan Rhoenthre [1]; zabita: Halley Beauvais [5]; příčina: rozdrcená lebka
 • 6. - Beck Scorsese [4]; zabit: kyūbi no kitsune; příčina: pokousaný krk
 • 5. - Halley Beauvais [5]; zabita: Perseus D'Artagnan [3]; příčina: proseknutá plíce
 • 4. - Trevor Snyder [1]; zabit: Larsyn Kai Scorsese [4]; příčina: probodnuté srdce
 • 3. - Perseus D'Artagnan [3]; zabit: toxická látka; příčina: sepse
 • 2. - Nero Sykes [2]; zabit: Larsyn Kai Scorsese [4]; příčina: probodnuté srdce
Poslané sponzorské dary
 • Balíček základních hygienických potřeb → Larsyn Kai Scorsese od Vender Crius Sinclair
  • Vzkaz: Mělo by tam být všechno, je tam dokonce i něco na obličej, ale moc se v tom nevyznám, tak snad budeš spokojená. Dobrá práce se Skinnerovou hlavou. - Vender
 • Steak z krkovice s celerovým pyré, demi glace omáčka, brambory v popelu → Nero Sykes od Omar Wesmyron
  • Vzkaz: Mrzí mě, že jsme si pořádně nepopovídali, určitě to ale doženeme. Snad ti alespoň tohle teplé jídlo trochu bodne, jestli to po cestě zestydne, tak jim nakopu zadky. Drž se, pamatuj, co ses naučil a ukaž jim, co dokážeš! Zatím si vedeš skvěle, držím palce. Pac a pusu, Omar
 • Kyselé lízátko ve tvaru žabky → Trevor Snyder od Zachary Cabrrera
  • Vzkaz: Fandíme ti, Jednička by si zasloužila dalšího skvělého vítěze, jo a abych nezapomněl: U některých druhů medvědů je typické, že přežije pouze jedno mládě ze dvou a to to nejsilnější. Druhé se většinou stane obětí prostředí, případně jiného predátora. Drž se a asi bacha na zvířata, Zachary
 • Lososový burger s limetkovou mayo, smažené bramborové lupínky → Larsyn Kai Scorsese od Leonardo Zamora
  • Vzkaz: Něco na zub, abys před hostinou nabrala trochu sil, snad ti to bodne. Sleduji každý tvůj krok, kdybys cokoliv potřebovala, dej vědět. Leo
 • Grilovaný vepřový t-bone steak s hranolky → Beck Scorsese od Anniston Irvine-Duesenberry
  • Vzkaz: Pozdravuj ode mě Lars, šunte, ona už bude vědět. - I. D.
 • Figurka pterodaktyla → Larsyn Kai Scorsese od Vender Crius Sinclair
  • Vzkaz: Chci, abys znala pravdu. Trevor to neudělal pro svůj prospěch, byl to můj nápad. Zamora mi pomáhal. Vím, že jsi říkala, abych nedělal pitomosti, ale nedokázal jsem prostě jenom sedět a o nic se nepokusit. Promiň mi to. P.S. Toho pterodaktyla jsem ti chtěl dát už před arénou, ale nestihl jsem to. - Vender
 • Nanotechnologické zařízení první pomoci → Nero Sykes od Gunner Cosgrove
  • Vzkaz: Stačí zapnout a robot už svou práci odvede. Je to pouze na jedno použití, využij to uvážlivě. PS: V některých případech je k přežití nepostradatelná show. Uplatni to co nejdřív, nic za to nedáš. - G
 • Injekce proti bolesti → Larsyn Kai Scorsese od Vender Crius Sinclair
  • Vzkaz: Stačilo říct. - Vender
 • Piknikový košík s dekou a příbory - rýžová miska s marinovaným lososem, zeleninou a guacamole; špagety s mořskými plody; grilovaný bůček s rýžovými nudlemi; karafa domácí limonády s brčky → Beck Scorsese od Bianca Zamora-Forsythe
  • Vzkaz: Něco na doplnění energie. Mělo by to být energeticky výživné, tak snad to přijde k chuti. Je mi líto, jak probíhala hostina. Držím palce, Leo
 • Vibrátor a záhadný ovladač → Larsyn Kai Scorsese od Vender Crius Sinclair
  • Vzkaz: Slyšel jsem dobře, že chceš tohle? Hmm, priority. - Vender
Mutové a pohromy v aréně
 • jorōgumo
 • kappa
 • nihonzaru
 • kyūbi no kitsune

VÍTĚZ

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp