Thursday, February 25, 2021

Ipa Weissbeer

[ ajpa vajsbýr ]

[player] Pietro

[fc] Garance Marillier
 

life is like beer – tasty, sometimes bitter, but great every time

× [species] human
× [date of birth] november 5, 2207 | ♏︎ scorpio
× [loyalty] capitol
× [credits] 0

× [level] 2
× [age] seventeen | 17
× [occupation] student
× [gems] 0


vitality [ 0 ] × defense [ 6 ]
  • Ipiiny dovednosti jsou poměrně krátkým výčtem různých schopností. Ono to v jejím působišti, kterým je Jedenáctý kraj, ani jinak nejde. Obstarat si nějakou zbraň je vesměs nemožné, a když už se něco najde, stojí to většinou za houby, jelikož jde o zbraně, které v boji mnoho neobstojí, případně se pro boj vůbec nevyužívají. Vlastně za většinu z dovedností, kterými oplývá, může vděčit rodinnému zaměstnání – pivovaru. Práce s chmelem, jeho zavádění a další pomocné práce, ji naučily dobře pracovat se špičatými nástroji, jako jsou nože, zahradní nůžky nebo třeba vidle a s věci jim podobné, jako je například trojzubec. Nikdy ji nenapadlo to používat jako zbraň, ale to se změnilo, když jednou omylem bodla jednoho pracovníka zahradnickými nůžkami. Na pytlích mláta, zbytků z obilí užitého k výrobě piva, si pak potají zkoušela bodat nožem a vidlemi, ale nakonec dala přednost nožům, když má v každé ruce jeden. Není to nějaké velké terno a ani ona s nimi nepůsobí nijak hrozivě, v tom však vidí velký potenciál. Nebude totiž považována za hrozbu, což může být její velké plus. Zavádění chmele ji postupně vycvičilo prsty, má v nich větší sílu, než je obvyklé, navíc je s nimi velmi hbitá a obratná a tedy zvládne uvázat jakýkoliv uzel nebo uplést provizorní síť, má-li potřebné vybavení. Z toho vyplývá, že když bude potřeba, přistoupí i ke škrcení. Je velmi účinné a pro slabší vrstevníky i potencionálně smrtelné. Všechno, co se naučila mimo školu, se naučila jen a jen prací a ziskem informací od jiných lidí. Je hodně učenlivá, dovednosti od jiných dokáže během pár dní pochytit natolik, že si osvojí základy dané činnosti. Čím déle činnost pozoruje, tím lépe se ji naučí. Nikdy ale není tolik času. Špičaté a ostré zbraně, škrcení, dobrá práce s uzly, šikovné prsty, učenlivost, nezapomnělo se na něco? Jojo, na jednu věc – na výbornou adaptaci na změnu prostředí. Bez ohledu na zimu nebo horko, déšť nebo slunce, během chvíle se dokáže přizpůsobit okolnímu prostředí a rychle si navykne a může tak daleko rychleji v novém prostředí normálně fungovat. Tato dovednost je ovšem často draze vykoupená, neboť pokud je změn až příliš mnoho, tělo to nezvládá a je pak dlouho nemocná. Ipiinou devízou může být i trpělivost, ta však není nekonečná.
  • Jakkoli to může vypadat logicky, že to ostatní, co nebylo zmíněno výše, jsou slabiny, není to tak. Tedy alespoň podle Ipy samotné. Lány chmele jsou značně rozlehlé, ale že by se v nich naučila nějak skrývat nebo jinak maskovat, to věru ne. Vlastně ke všemu, co by si musela na tvář namazat, má odpor, ať je to luxusní make-up nebo jen bahno. Jiná část těla jí nevadí, ale obličej strašně, trpí utkvělou představou, že jakmile si na něj něco napatlá, už to nepůjde dolů. I když jí to opakovaně všichni vyvrací, odmítá to. Znalosti přírody jsou také značně omezené, a soustřeďují se pouze na ingredience pro výrobu piva nebo běžného jídla. Nějaké bylinky pro vaření, či snad druhy zvířat nejsou tedy také oborem, ve kterém by vynikala. Nemá v hlavě herbář jako každá jiná Jedenáctka. Vztah k vodě je také vesměs chladný, vlastně ji jen pije a myje se s ní. Táta ji chtěl naučit plavat jako mimino v pivních tancích naplněných vodou, ale málem ji nechtěně utopil a vypěstoval tak její odpor k jakémukoli druhu ponoření jejího těla. Negativním znakem její osobnosti je kousavost a jízlivost. Tou se sice vyznačují hlavně profesionální splátci, u ní samotné pramení hlavně z krajských degustátorů piva, kteří úplně zmatlaní hulákali po kraji a nadávali těmito poznámkami mírotvorcům, kteří je umravňovali. Ten, kdo s ní chce spolupracovat, se na to musí připravit a nebýt moc citlivý a nebrat si vše osobně. Je mnohdy tvrdohlavá a nedá si činnost vymluvit, dokud sama nezjistí, že to nejde. Ona umí být trpělivá, ale práce s ní vyžaduje trpělivost také.

  • [ file 001 ] Ipa se narodila v Jedenáctém kraji Johnovi a Jillian Weissbeerovým jako jejich první a jak se ukázalo, i jediné dítě. Rodiště jí předurčilo k statutu člověka, který si bude muset vše sám vybudovat, bez nějakých velkých finančních injekcí, i když se jí rodičové pokusili dát to nejlepší, co bylo v kraji možné a dosažitelné. Přesto všechno má vzdělání doopravdy pouze základní, rozšířené jen o znalosti získané pozdějším životem. Rodina si našla způsob obživy v podobě maličkého pivovaru, o který se svědomitě stará a Ipa se do péče a práce v něm později zapojila také. Ipiino dětství a puberta jsou tak provoněné chmelem a v barvách kvalitního ječmenného sladu. Koupit si jejich pivo ale nelze, produkce je malá a navíc celá většinou stejně mizí na export do hlavního města, aby z toho alespoň něco málo bylo na obživu. S financemi Weissbeerovi problém nikdy neměli, vlastně většinou vyšly akorát. Nejen prací však je živa, ve volných chvilkách se věnuje klasickým dívčím zájmům, v možnostech kraje, pochopitelně. Za všechny se sluší jmenovat například vyšívání. Někomu tento zájem může přijít nesmírně zastaralý, ale ji to uklidňuje a navíc si při tom udržuje v kondici a hbitosti prsty. Už několik roků také maluje etikety jejich piva. Každý rok je etiketa jiná a tedy originální, k vidění jsou ale jen v Kapitolu, kam, jak bylo řečeno, se veškeré vyrobené pivo od nich vozí. V případě jejich sbírání tak vznikne opravdu jedinečná sada, která může v budoucnu mít velkou cenu. Z několikahodinových prací na slunci na nekonečných pláních chmele si navykla na samotu a absolutní soustředění, ale ocení i společnost. Na cizí lidi a na nepříjemné krajany umí být protivná a jedovatá, možná až zbytečně hrubá, což je pro některé kluky škoda. U nich však má i přesto velkou popularitu, ostatně, která holka pracuje v pivovaru, byť malém a rodinném. Každou svou práci nebo činnost, která je jí svěřená, se snaží odvést co možná nejlépe a dává do ní veškeré své srdce a dovednosti, které má. Také je soutěživá. Za život, který má, je vděčná a nevyměnila by jej za nic na světě, je si vědomá toho, že existují i ti, kteří nemají vůbec nic.

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp