Sunday, February 21, 2021

Ash Hatfield

[ eš hetfýld ]

[player] Fion

[fc] Antoine-Olivier Pilon
 

i just know that i'll regret this when it's over

× [species] human
× [date of birth] november 25, 2206 | ♐︎ sagittarius
× [loyalty] neutral
× [credits] 0

× [level] 1
× [age] eighteen | 18
× [occupation] student
× [gems] 0
vitality [ 0 ] × defense [ 0 ]
  • Skutečně jej lze považovat za jedince políbeného štěstěnou, protože ani příšerné podmínky, do nichž se narodil, nezpůsobily, že by v něm zakrněl jeho potenciál. Byl obdařen inteligencí a přirozeným selským rozumem, díky němuž už jako dítě působil dojmem moudrého člověka, který umí v životě chodit. Coby nejstarší z osmi sourozenců též oplývá výbornými organizačními schopnostmi, protože bez jeho pravidelné intervence by se z domácnosti brzy stala kůlnička na dříví. Platí tedy za výborného leadera a potenciálního šéfa arénové aliance, protože se jedná o situaci pro něj vskutku přirozenou. Vzdělaní rodiče mu předali znalosti z matematiky, fyziky, chemie a biologie, takže i přes to, že se nikdy nestal obětí mizerného panemského školství, nelze o něm říct, že by byl zaostalý. Kdyby se narodil do jiného kraje, pravděpodobně by jej čekala zářná budoucnost na poli vědy, ale až takové štěstí bohužel neměl. Je přátelský a optimistický – někdy až příliš, což může citlivějším, nevrlejším jedincům lézt na nervy – a snadno si díky své bezelstné, mírumilovné a tolerantní povaze získává spojence a další příznivce. Svým způsobem ctí zásady lékařů, protože obrat někoho o život považuje za něco naprosto nemyslitelného. Rád by lidem pomáhal, stejně tak, jako kdysi jeho rodiče, protože si dobře uvědomuje, jak těžký je život v jeho rodném kraji. Může se pyšnit vytříbeným smyslem pro humor, který lze vnímat jako jeho superschopnost; málokdy se mu stane, že by se jeho vtípku někdo nezasmál. Jednoduše má cit pro odhadování situací a nálad lidí kolem sebe, což je nepochybně užitečná vlastnost. 
  • Člověk by si řekl, že takový společenský všeuměl, jakým Ash rozhodně je, bude úspěšný na všech frontách, ale opak je pravdou. Co se týče opravdu užitečných schopností, které by mu jednoho krásného dne mohly zachránit krk, je to skutečný břídil. Nikdy se nenaučil ovládat zbraně, protože to jednoduše nepotřeboval. Leckdo by mohl namítnout, že Dvanáctý kraj je pekelná díra plná zdeptaných kriminálníků, ale realita je taková, že většina obyvatel je příliš slabá na to, aby mohli představovat hrozbu. Každý konflikt Ash doposud řešil za použití pěstí a víc nikdy nepotřeboval. Kromě toho, že by byl naprosto nepoužitelný s jakýmkoliv typem zbraně, postrádá i survivalistické schopnosti, jejichž existence je vlastní spoustě jeho krajanů, protože to vyžaduje situace. Ať už se jedná o lov, stopování nebo rozeznávání jedlých a jedovatých bylin, nic z toho Ashovi není blízké. Jeho znalosti jsou omezené na typické školní poučky a definice, nic z toho by nedokázal převést do praxe. Zná tedy sice Archimédův zákon, ale tím v aréně nikoho neusmrtí. Dále je díky své povaze dost lehkovážný a většinu lidí vidí v mnohem lepším světle, než jací opravdu jsou. S tím se tedy pojí i určitá naivita, přestože byl životem zkoušený stejně jako jeho vrstevníci z Dvanáctého kraje. Mentalitou by se hodil spíš do některého z bohatších krajů, ale to mu není nic platné. Za předpokladu, že by se mu podařilo vyhrát, by svůj talent mohl zužitkovat, ale v tomto ohledu mu štěstěna příliš nakloněná není. 

  • [ file 001 ] Jestli někdo zlepšuje reputaci nejzaostalejšímu kraji v zemi, je to právě Ash. Přestože si je vědom stavu, v němž se jeho rodná hrouda nachází, jako jeden z mála si zachoval určitý stupeň optimismu, díky kterému se životem protlouká s překvapivou lehkostí. Světlé vlasy indikují, že měl v životě velké štěstí – narodil se v části kraje, která kdysi platila za tu movitější, tam, kde lidé nežili na prahu chudoby a dá se o nich říct, že jsou na tom poměrně dobře. Ani zde však realita není růžová, a pro klan Hatfieldů obzvlášť; Ash pochází z osmi sourozenců, což rodinnou situaci značně komplikuje, přestože oba rodiče za starých časů pracovali jako lékárníci, takže mají mnohem lepší životní podmínky, než zbytek kraje. Vyrůstal v podivně uzavřeném společenství, kde panovala specifická pravidla. Ortodoxní výchova spíš než cokoliv jiného připomínala kult – Ash nikdy nechodil do školy a vědomosti získával výhradně díky domácí výuce, kterou mu poskytovali nadanější sourozenci a sem tam i pracovně vytížení rodiče, kteří jej vzdělávali v jejich oboru. Jak Ashovi, tak většině sourozenců tento styl výchovy však velmi vyhovoval, protože se nemuseli stýkat s extrémně chudými dětmi bývalých horníků. Na prahu puberty se však Ashův přístup změnil; zatoužil nahlédnout za oponu „režimu“, který doma nastolili rodiče, což se zbytku rodiny – velmi stručně řečeno  – nelíbilo. Ash se stal černou ovcí a po mnoha neshodách nakonec skončil v sirotčinci. Díky tomu jeho život nabral na obrátkách a rychle dohnal to, co zameškal v područí rodičů. Zjistil, že děti ze Sloje nejsou méněcenné a že jsou z lidského hlediska mnohem kvalitnějšími osobnostmi než členové jeho povedené rodiny, která se stále upínala na ideály, které již dávno byly minulostí. Doby, kdy Dvanáctý kraj nepředstavoval absolutní peklo, byly už dávno pryč, ale manželé Hatfieldovi si to odmítali přiznat. V sirotčinci hojně využíval znalosti, která získal ještě během svého působí v domě plném již existujících a budoucích doktorů-amatérů. Stal se vyhledávaným společníkem, protože se vyznal v návykových látkách a díky tomu si rychle získával kamarády. Když v osmnácti musel sirotčinec opustit, téměř svůj odchod oplakal, protože si tam vytvořil pevná přátelství. Navzdory tomu jej však neopustila abnormálně vysoká míra pozitivního myšlení, což je pro obyvatele Dvanáctky minimálně netypické. Zajímavý začátek Ashova životního příběhu tedy velmi rychle zapadl pod pomyslnou vrstvu uhelného prachu a skončil vlastně ještě dřív, než vůbec mohl pořádně začít. Ani to však Ashovi nezabránilo v tom, aby si život užíval. V rámci možností se účastnil společenských akcí, paktoval se s rebely a nomády, a všelijak se snažil si situaci ulehčit, což se mu do značné míry i dařilo. Brzy získal pověst místního baviče a nenapravitelného sukničkáře, ale zároveň i podivína s pochybnými styky, s nímž by se slušný občan Dvanáctky neměl zahazovat.

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp