Thursday, December 10, 2020

Informace - 141.

 • VYSVĚTLENÍ
Body - Jsou podstatné v aréně, podle jejich počtu si můžete brát věci, které se vyskytují u Rohu hojnosti. Taktéž je lze směnit na procenta. Získáváte je prostřednictvím akcí v Kapitolu, jsou oficielní, které zhodnotí admin, a pak bonusové, které získáváte hraním na určitých událostech. Maximální počet bodů i se všemi bonusovými je 36 [Sklizeň: 1-2 body, Přehlídka: 10 + 1, Soukromé vystoupení: 12 + 1, Rozhovor: 10].
Hlavní zbraň - Vybíráte si u soukromého vystoupení, tato zbraň bude v aréně alespoň jednou. V některých případech se do arény požadovaná zbraň nemusí vůbec objevit - může to být z důvodu, že se do arény nehodí nebo je tam vložená podobná. Zbraň samozřejmě nemusíte získat, není zarezervovaná, kterýkoliv jiný splátce Vám ji může dříve sebrat.

SÁZKY

Sázky - Jestli si chcete na někoho vsadit, napište to do komentářů u seznamu splátců: jméno vaší postavy, pro koho si chcete vsadit a kolik kreditů. Více informací naleznete v rubrice Sponsorship.
 1. splátce: Mariko Amari | kurz - 2 | vsazeno: $1 150 | počet lidí: 1
 2. splátce: Glint Wellway | kurz - 2.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 3. splátce: Rexether nan Rhoenthre | kurz - 3 | vsazeno: $500 | počet lidí: 1
 4. splátce: Nate Holbourn | kurz - 3.5 | vsazeno: $500 | počet lidí: 1
 5. splátce: Kimberly Cavazos | kurz - 2 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 6. splátce: Neo Wayne | kurz - 2.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 7. splátce: Lynx Eowyn Scorsese | kurz - 2 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 8. splátce: Leonardo Zamora | kurz - 1.5 | vsazeno: $19 900 | počet lidí: 6
 9. splátce: Luna Davies | kurz - 8.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 10. splátce: Solar Clayton | kurz - 5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 11. splátce: Elsie Donnovan | kurz - 2.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 12. splátce: Ford Holman | kurz - 3 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 13. splátce: Kehlani Astill | kurz - 8.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 14. splátce: Salvatore Vesperverra | kurz - 1.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 15. splátce: Pi Thindrel | kurz - 3 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 16. splátce: Triffle Hawkfall | kurz - 4 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 17. splátce: Cassie Bennet | kurz - 3.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 18. splátce: Octavius Marcellus | kurz - 8.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 19. splátce: Nessa Crossley | kurz - 2.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 20. splátce: Matthew Malcolm | kurz - 2.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 21. splátce: Willa Galloway | kurz - 8.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 22. splátce: Randal Shawcross | kurz - 8 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 23. splátce: Elizée Sallow | kurz - 3.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0
 24. splátce: Everett Walsham | kurz - 8.5 | vsazeno: $0 | počet lidí: 0

 ARÉNA

Prostředí
Nachází-li se mezi splátci nadšenci do řecké mytologie, letošní aréna jim určitě bude po chuti. Na splátce čeká hned několik lokací, jejichž společnými jmenovateli jsou nehostinnost, neutěšenost a nedostatek čehokoliv. Jejich domovem pro následující dny se totiž nestává hora Olymp, ale samotné podsvětí, takže nelze počítat s hojností a aréna rozhodně nepředstavuje procházku růžovým sadem s ambróziemi na každém kroku. Přestože aréna skýtá nespočet impozantních výhledů a podivuhodných jevů, jejich obdivování pro splátce nebude na pořadu dne, protože k nim tamější prostředí rozhodně nebude kdovíjak milostivé. Hlavním rysem jsou skaliska všeho druhu a s nimi spojené rozličné druhy nebezpečí – lávou počínaje, poletujícími ostrými úlomky nebo hrozbou smrtelného pádu konče. Ani podnebí není zrovna přívětivé, splátci se budou muset potýkat s vysokými teplotami a nedostatkem jídla a vody, což rozhodně nepředstavuje ideální kombinaci. Náročnost přežití v jednotlivých lokacích se sice liší, ale ani tak splátci nemohou počítat s byť jen krátkou chvilkou oddechu. V podsvětí se nenachází žádné skryté útočiště, kde by jim nehrozilo žádné nebezpečí. Proti splátcům nyní nestojí pouze ostatní účastnící klání, nástrahy tvůrců a přirozené příčiny smrti plynoucí z neznalosti základních survivalistických strategií – v podsvětí nechybí ani psychický teror tak typický pro zatracené duše. Splátci si tedy skutečně projdou peklem, avšak pouze vítěz bude mít tu čest tvrdit, že prošel i zpět.
Počasí
Jelikož se zcela bez nadsázky jedná o peklo, počasí tomu zcela jistě odpovídá. Splátce sice nečekají drastické výkyvy teplot, zato se však mohou těšit na příjemných 30 až 40 stupňů, které je až na pár výjimek budou provázet po celou dobu jejich působení v aréně. Netřeba tedy dodávat, že nedostatek tekutin v kombinaci s trvale vysokými teplotami a suchým, horkým vzduchem rozhodně nepředstavuje příjemnou okolnost.
Fauna a flóra
Pekelnou populaci tvoří zejména holografické duše zatracených jedinců a nejnovější výtvory kapitolských genetických laboratoří, takže na uklidňující společnost zvířat či rostlin splátci spíše nenarazí. Nejen pro ně je totiž prostředí spíše neobyvatelné. Většina lokací je tedy doslova mrtvá a nevyskytují se v nich žádné známky života, ale při troše štěstí lze občas narazit na drobné hlodavce – zejména krysy, hady, ještěrky a další plazy a v hojnější míře samozřejmě i pavouky a další hmyzí obyvatele podsvětí. Některá zvířata jsou zcela normální, ale narazit na zmutovaného, nepoživatelného jedince je taktéž velmi jednoduché. S flórou je to ještě horší než s místní zvířenou. Díky vysokým teplotám se v prostředí arény nedaří žádným rostlinám, setkat se lze pouze s extrémně odolným druhem trávy, která je však velmi tuhá a živinami zrovna nepřekypuje, protože je suchá jako troud a její konzumace se též nedoporučuje. Hlad a zoufalství však mohou i něco takového proměnit ve vítaný zdroj obživy.
Suroviny, jídlo, zdroj vody
Vzhledem k celkovému ladění arény nelze očekávat velké množství použitelných surovin. Všudypřítomné kameny, úlomky hornin či vulkanické sklo mohou splátcům posloužit jako netradiční zbraně či velmi primitivní předměty denní potřeby, s nimiž se běžně setkávali neandrtálci, ale tím jejich nepříliš široké využití končí. Neméně zbytečnou surovinou je láva, s jejímž využitím snad ani nelze počítat, ale kreativní splátci by si i přes to mohli najít způsob, jak smrtonosnou tekutinu využít ve svůj prospěch. K nalezení jsou i kusy železa či rovnou celé metalické konstrukce. Hlavním zdrojem použitelné, plnohodnotné potravy a tekutin je klasicky Roh hojnosti, ale otrlejší splátci se mohou nasytit i masem ze zdejších živočichů. S vodou už je to horší – řeka Styx se sice může jevit jako ideální zdroj, ale požívání jejího obsahu je neslučitelné se životem. Říčním korytem místo životodárné tekutiny proudí kyselina, která okamžitě rozkládá tkáně a šílence, který by se jí pokoušel napít, by během několika okamžiků připravila o život.
Pořadí mrtvých | Počet dní v aréně: 7
 • 24. - Everett Walsham [12]; zabit: Rexether nan Rhoenthre [2]; příčina: podříznuté hrdlo
 • 23. - Luna Davies [5]; zabita: Rexether nan Rhoenthre [2]; příčina: probodnuté srdce
 • 22. - Kehlani Astill [7]; zabita: Mariko Amari [1]; příčina: podříznuté hrdlo
 • 21. - Octavius Marcellus [9]; zabit: Rexether nan Rhoenthre [2]; příčina: rozpárané břicho
 • 20. - Randal Shawcross [11]; zabit: Nate Holbourn [2]; příčina: podříznuté hrdlo
 • 19. - Solar Clayton [5]; zabit: Rexether nan Rhoenthre [2]; příčina: uškrcení
 • 18. - Willa Galloway [11]; zabita: Triffle Hawkfall [8]; příčina: několikrát pobodaná
 • 17. - Nessa Crossley [10]; zabita: Leonardo Zamora [4]; příčina: probodnutý krk
 • 16. - Ford Holman [6]; zabit: Mariko Amari [1]; příčina: probodnuté srdce
 • 15. - Matthew Malcolm [10]; zabit: Rexether nan Rhoenthre [2]; příčina: useknutá hlava
 • 14. - Glint Wellway [1]; zabit: Nate Holbourn [2]; příčina: rozpůlená lebka
 • 13. - Elsie Donnovan [6]; zabita: tvůrci; příčina: kolaps lokace
 • 12. - Cassie Bennet [9]; zabita: tvůrci; příčina: kolaps lokace
 • 11. - Elizée Sallow [12]; zabita: Nate Holbourn [2]; příčina: rozdrásána kyselinou
 • 10. - Mariko Amari [1]; zabita: Leonardo Zamora [4]; příčina: napíchnutá hlava
 • 9. - Nate Holbourn [2]; zabit: Rexether nan Rhoenthre [2]; příčina: probodnutý skrz naskrz
 • 8. - Salvatore Vesperverra [8]; zabit: Rexether nan Rhoenthre [2]; příčina: rozseknutý v půl
 • 7. - Rexether nan Rhoenthre [2]; zabita: Leonardo Zamora [4]; příčina: propíchnuté plíce
 • 6. - Pi Thindrel [8]; zabita: tvůrci; příčina: sežehnutí lávou
 • 5. - Triffle Hawkfall [8]; zabit: tvůrci; příčina: sežehnutí lávou
 • 4. - Lynx Eowyn Scorsese [4]; zabita: Kimberly Cavazos; příčina: probodnutá skrz naskrz
 • 3. - Kimberly Cavazos [3]; zabita: Leonardo Zamora [4]; příčina: uškrcená
 • 2. - Neo Wayne [3]; zabit: Leonardo Zamora [4]; příčina: zlomený vaz
Poslané sponzorské dary
 • Lékárnička → Leonardo Zamora od Larsyn Kai Scorsese
  • Vzkaz: Ty zasraný idiote, cos tam dělal tak dlouho? Vzkazy posílat jen tak nemůžu, tak tu máš lékárničku, bylo to nejlevnější, ale sakra drahý. - Lars
 • Lékárnička → Leonardo Zamora od Larsyn Kai Scorsese
  • Vzkaz: Ti, co si nevzali z hostiny jsou milí splátci. Budou hladovět kurva! Budu jim posílat jídlo, takže se vrať, protože mi dlužíš, Leo! - Lars
 • Pizza s mořskými plody, ledová ostružinová limonáda → Pi Thindrel od Larsyn Kai Scorsese
  • Vzkaz: Omlouvám se. - Lars
 • Lékárnička → Leonardo Zamora od Larsyn Kai Scorsese
  • Vzkaz: Stoprocentně na tvé. A milý? Neřekla bych, někdy dokážeš být pořádný zmetek vůči neoblíbencům, ale chápu to. Moje myšlenkové pochody jsou zcela normální. Pamatuješ si na Leandru a Larse? Ten kraj byl fakt mizerný. Myslím, že si pro jednou zaslouží něco pěkného. Prostě teď nebuď kretén. Když na to přijde, zabij je rychle, což platí i na zbytek. Je tam jeden člověk, kterého bych ráda nechtěla vidět naživu. Překvapivě to ale není Lynx. - Lars
 • Lynxin školní batoh – plyšák kosatky, přehrávač s grandson alby → Lynx Eowyn Scorsese od Nero Sykes
  • Vzkaz: Vím, že by mě to zpětně drásalo na nervy, protože jsem se o to samé nepostarala u Caspiana. Nedělám to proto, abys mi odpustila, že upřednostňuji někoho jiného, nebo abych se cítila lépe. Prostě to dělám. - Lars
 • Fotografie s podpisem → Lynx Eowyn Scorsese od Theo Wadsworth
  • Vzkaz: Doufám, že sis nedělala srandu, když jsi zmínila, že je tvůj oblíbený vítěz Theo. Snad tě to potěší. - Lars
 • Marakujová šťáva, 10x poukázka na mlácení Larsyn zdarma → Lynx Eowyn Scorsese od Avacyn
  • Vzkaz: Říkám si, jestli jsme neměly být spíše rozhádané. Nedostala by ses do nynějšího stavu. Promiň. Nemůžu se dostat do pocitu, aby mě tvá účast v aréně mrzela. Kdyby tam nebyl Leo, vážně bych se o to postarala, aby ses dostala do arény. I do (somehow) love you still, Lynx. - Larceny
Mutové a pohromy v aréně
 • kolaps vstupu do podsvětí
 • kerberos
 • halucinace v Říši nočních můr
 • záplava lávy
 • incubus/succubus

VÍTĚZ

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp