Thursday, December 10, 2020

Ford Holman

[ ford hólmen ]

[player] Fion

[fc] Colson Baker "Machine Gun Kelly"
 

let me take my fucking bracelet off

× [species] human
× [date of birth] june 30, 2206 | ♋︎ cancer
× [loyalty] anticapitol
× [credits] 0

× [level] 2
× [age] eighteen | 18
× [occupation] student
× [gems] 0

vitality [ 0 ] × defense [ 7 ]
  • Nepříznivá životní situace si vyžádala, aby se urychleně naučil nějak bránit, protože by jinak mohl velmi rychle přijít o život při některé z rvaček, které rozhodně nebyly pouze přátelského charakteru. Ve společnosti, kde Ford žil, se hrálo o předměty důležité k přežití. Jelikož mezi vyvrhele přišel jako malý kluk, nějakou dobu měl zajištěnou jakousi „imunitu“, avšak pouze do chvíle, než se pořádně zorientoval v novém uspořádání. Od té doby s ním bylo nakládáno jako s každým dalším odpadlíkem – bez servítek a v mnoha případech také velmi brutálně. Jako první se seznámil samozřejmě s nožem, který si nakonec oblíbil a bez něj už nebyl k vidění a díky letitým zkušenostem s ním umí i velmi dobře zacházet. Na domácí půdě už navíc pár lidí zabil, když se živil jako posluhovač místních pouličních oligarchů, takže se pro něj účastí v aréně vlastně nic nemění. Šok u něj nehrozí a morální kocovina už vůbec ne. Pravidla jsou stejná, liší se pouze protivníci, kteří jsou v mnoha případech v mnohem lepším stavu než on. Díky závislosti na tvrdých drogách se vyzná v chemii; v Šestém kraji se jedná prakticky o samozřejmost. Připravit jed, případně protilátku, by pro něj tedy nepředstavovalo žádný větší problém. Roky na ulici jej naučily zvláštnímu umění vytváření předmětů denní potřeby prakticky z ničeho, takže na něj je spoleh, pokud jde o přežití v nepříjemných podmínkách, kde se vyskytuje dostatečné množství materiálu. Jeho neduživý vzhled může na první pohled působit jako zřejmá nevýhoda, ale opak je pravdou. Fyzicky na tom sice není příliš dobře, ale zároveň není úplně hloupý, takže může překvapit.
  • Nebýt návykových látek, možná by na něj čekala relativně hezká budoucnost. Jeho skrytý potenciál však většinu času leží pod tlustou vrstvou mrzkých tužeb a nutností plnit základní lidské potřeby; tyto věci jsou alfa a omega jeho života a stejně je to i u ostatních lidí, kteří trvale žijí pod hranicí chudoby. K návratu do normálu by mu nepomohla už ani abstinence, protože drogy jeho mozek vytrvale ničily už v době, kdy se jeho myšlení teprve utvářelo, takže si odnesl trvalé následky. Je uzavřený do sebe a své okolí příliš nevnímá – soustředí se pouze na to, aby získal další dávku. Vyfetovaný mozek rozhodně není dobrým doplňkem do balíčku schopností potřebných pro úspěšnou účast ve Hladových hrách, stejně tak jako projevy fyzické závislosti, s jejímž udržováním během pobytu v aréně rozhodně nelze počítat. Nutričně nevyvážená strava u něj způsobila těžkou podvýživu, která jej předurčuje k tomu, aby se stal jednou z prvních obětí. Jelikož se nikdy nezajímal o své zdraví, s jistotou lze říct, že trpí velkým množstvím nemocí, a to jak těmi, které se běžně přenášejí ve feťáckých doupatech, tak těmi vážnějšími. Již na první pohled je zřejmé, že jej sužuje hepatitida typu C, mezi jejíž příznaky se řadí vysoká krvácivost. Vzhledem k tomu, že si dlouho přivydělával i poskytováním sexuálních služeb, nelze vyloučit, že je přenašečem mnoha pohlavních chorob, o jejichž přítomnosti v těle nemá nejmenší tušení. S trochou nadsázky o něm lze prohlásit, že jeho nebezpečnost je srovnatelná s muty v aréně, protože skutečně působí jako časovaná bomba.


  • [ appearance ] Na svůj vzhled nikdy příliš nedbal – neměl k tomu zvláštní důvod. Odjakživa musel řešit závažnější problémy, než to, jestli vypadá dostatečně reprezentativně. Dokud žil civilizovaným životem, tak svému zevnějšku věnoval průměrnou klučičí pozornost, ale jakmile se ocitl na ulici, zcela na něj zanevřel. Podobné malichernosti rád přenechal obyvatelům movitých krajů, kteří dle všeobecně platného přesvědčení rozhodně nežijí z ruky do úst. Dlouhodobá špatná životospráva v kombinaci s opiáty způsobila, že Ford velmi rychle ztratil i to titěrné množství tuku, které na těle měl, takže nyní víc než cokoliv jiného připomíná chodící kostru – Ford je majitelem vyhublého obličeje s nepříliš hezkou pletí, jeho oční bělmo je podezřele zažloutlé a ani o peroxidem spálených vlasech se nedá říct, že by představovaly jeho pomyslnou korunu krásy. Během svého života získal i mnoho nehezkých jizev a amatérských tetování, která lze přirovnat jedině k dětským malůvkám, protože jejich umělecká kvalita je skutečně nevalná.
  • [ personality ] Jak už to tak bývá, nadměrné užívání drog si na svých uživatelích vybírá svou daň a ani Ford není výjimkou. Jeho osobnost se dělí na dvě zvláštní části, z nichž jedna po dávce touží a ta druhá ji následně užívá. Z toho lze usuzovat, že jeho duševní nastavení je velmi přímočaré – jakmile se ocitne bez svého kouzelného prášku, je s ním k nevydržení. Nejčastěji je k vidění jako velmi agresivní, podrážděný a verbální filtr zcela postrádající pofiderní osoba, která skutečně nemá žádné zábrany. Násilí mu není cizí a neváhá jej použít k vynucování splnění jeho pofidérních potřeb. Jelikož období, které jej nejvíce formovalo, strávil ve stylu dříví rostoucího v lese, ztratil základní návyky, které mu byly vštěpeny během dětství stráveného u adoptivní rodiny. Druhý protipól Fordova charakteru je neméně podivný – drogy jej uvádí do stavu hlubokého rozjímání a celkového útlumu, kdy prakticky nevnímá okolní svět a žije ve svém snovém světě, kde je vše zalité sluncem. Navzdory svému feťáckému já však není úplný hlupák. Působí sice jako neškodná lidská troska, ale v případě potřeby umí být vypočítavý. Bez této schopnosti by ve společnosti žijící na okraji společnosti moc dlouho nevydržel. 
× × ×
  • [ file 001 ] Někteří lidé nejsou dětmi štěstěny a Ford je toho zářným příkladem. Chlapec pojmenovaný po kdysi věhlasné automobilce se narodil do té nejnižší společenské vrstvy, jaká Šestý kraj obývá. Drogově závislá matka se své sebezničující vášni nepřestávala oddávat ani v těhotenství, takže se malý Ford narodil s extrémní fyzickou, ale i psychickou zátěží. Jak je známo, návykové látky na vývoj embrya nepůsobí zrovna blahodárně, takže už od okamžiku Fordova početí bylo jasné, že mu nebude předurčená zářná budoucnost. Jen co se narodil, jeho povedený náctiletý otec učinil „nečekané“ – odešel pro mléko, už se nevrátil a ponechal tak rodinu svému osudu. Velice mladá matka s dítětem na krku neměla příliš mnoho možností, jak se o sebe postarat. Jako desítky dalších chudých dívek se živila prostitucí a výdělek dělila mezi Forda a svou další velkou lásku – drogy. Když bylo Fordovi pět let, matka zemřela na předávkování. Bezprostředně poté byl umístěn do sirotčince, odkud jej však záhy vysvobodila jedna z movitější šestkařských rodin. Nový otec se vyjevil jako maniakální cholerik, který získal dojem, že nejlepším krokem bude, když ze svého adoptivního syna drogovou závislost vymlátí. Tehdy Ford utekl z domova a aby se vyhnul hledáčku mírotvorců, vmísil se mezi další drogově závislé, kteří jej naučili svému špinavému řemeslu. Brzy uměl skvěle krást, lhát, a když to bylo nutné, tak dokonce i zabíjet. Od třinácti let si na fet po vzoru matky vydělával prostitucí, takže si osvojil osobitý druh šarmu, s jehož pomocí získával zákazníky. V Šestém kraji se to však odjakživa jen hemžilo pochybnými existencemi, takže se nikdo nepozastavoval nad faktem, že nezletilý kluk nabízí své tělo, aby přežil. Umění zabíjet využil i během krátké doby, kdy pracoval jako posluhovač místní mafie a pomáhal odklízet nepohodlné osoby. Tehdy si přišel na skutečně dobré peníze, ale přirozeně je utratil za drogy. Po osmnácti letech života bez jakýchkoliv pravidel, hranic a morálních zásad v sobě těžko nacházel vůli se sebou něco dělat. Během let strávených ve squatu se naučil z celého srdce nenávidět Kapitol, protože byl přesvědčený o tom, že hlavní město a vedení země mohou za jeho bezútěšnou situaci. Existenci Hladových her odjakživa vnímal pouze velmi okrajově; na práci měl důležitější věci, než sledování malých děcek, jak se řežou v aréně. Povinnosti Hry sledovat se však pochopitelně nikdy nezbavil, protože i rozpadající se feťácké doupě bylo vybaveno televizí a mírotvorci si na dodržování zákonů potrpěli i v Šestém kraji.

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp