Saturday, January 09, 2021

Chapter 2 - Rubicon


typ akce
hlavní větev (schůze)
časová náročnost
nízká
doporučený počet postav
neomezeno

Leden 2221 - Listopad 2223, Panem
Další funkční období prezidentky nezačalo zrovna nejlépe, neboť už na jeho počátku v lednu 2221 unikl z laboratoří subjekt K-034, jehož únik započal pád vedení země. Vláda vynaložila obrovské finanční prostředky na expediční výpravu, jež měla za cíl subjekt zajistit. Expedice skončila neúspěchem a velkými ztrátami nejen na technice, ale i na životech. Velkou neznámou zůstal i stín androida, jenž byl zachycen jedním z členů výpravy. Postupem času se tento problém ztratil z veřejného zájmu, který kompletně na konci února roku 2222 obsadila svatba Sigourney a Nadira. Po skončení hlavního programu svatby byla unesena mladá vycházející hvězda země, moderátorka Nyx Kesington. Prezidentka tak musela během krátké chvíle již podruhé řešit ožehavou situaci, podobnou té s mutantem. Výhrůžky únosců a ultimáta se snažila prezidentka řešit v ústraní, a to se i částečně dařilo. Opět neváhala ze státní pokladny uvolnit značné prostředky k nalezení své dcery a dopadení únosců. Mise skončila úspěšně, avšak poukázala na nepříjemný fakt, že země má možná už dlouhodobé potíže s ozbrojenými složkami, protože někteří její členové se stali neloajální režimu a ke všemu hlavním únoscem byl jeden z nejvýše postavených mírotvorců, plukovník Hadley. Kromě prezidentky se tak pod tlak dostal i ministr obrany.

Jaro roku 2222 bylo zrod konce. Zpočátku se objevily neškodné útoky, kde nikdo neměl tušení, kdo za nimi stojí a fakt, že si opět nevěděli rady ani prezidentka nebo členové vlády poškozoval už tak poničené vnímání a důvěru obyčejného lidu. Nikoho moc nepřekvapovalo, že jako hlavní cíl byla určena prezidentka. Tyto útoky poté logicky vyústily v pomalu se ozývající nespokojené distrikty, ba dokonce a ty, které dosud neochvějně stály po boku hlavního města. Bylo vyvinuto značné úsilí, aby se nepokoje nepřelily v další krvavou revoluci. Během útoků byla prezidentka opakovaně vyzývána k rezignaci, kterou vždy kategoricky vyloučila. Prohloubila se též krize v resortu obrany, když Elijah Wesmyron přestal zvládat jednotlivé složky mírotvorců, které v méně střežených místech země přebíraly vládu.  Na jeho obranu se nebylo čemu divit, od únosu Nyx si nemohl být jist, kdo z vojáků je skutečně loajální režimu a kdo není. Na základě podezřelého telefonátu byla dne 28. září 2224 do Kapitolu povolána většina mírotvorců s očividným cílem. Ten však splněn nebyl, naopak vše skončilo absolutním krachem. Během zásahu zemřelo několik členů vlády a i samotná prezidentka Cerys Alsephyte Smyrna.

Smrt hlavy státu byla taktéž do třetice velkým neúspěchem mírotvorců a tento nezdar ještě více podkopal vážnost, jíž se vojenské síly země těšily. Děsivě veřejností otřásly i zprávy z moře, kde ztroskotala loď rodiny Scorsese, kde dcera Larsyn slavila s přáteli Halloween. Na palubě byli mladí lidé, členové vážených rodin, i jedna vítězka Her, Anniston Irvine-Duesenberry. Katastrofu nepřežilo bezmála polovina a přeživši se navíc museli utkat se subjektem K-034, který před několika lety unikl expedici, jež ho měla zajistit. Kaibutsu rozšířil počet svých obětí, ale nakonec byl po zásahu speciální jednotky z Ořechu zneškodněn a přeživší zachráněni. Životem sice zaplatila i samotná Larsyn, ta však díky kortikální bázi dostala druhou šanci a mohla být navrácena mezi živé. Ostrov, kde byli nalezeni, se stal objektem prohledávání a likvidování všech pozůstatků po Kaibutsu, aby toxická zóna nemohla nadále sužovat život v Panemu.

Prosinec 2224, Kapitol
Po sériích neúspěšných misí, většinovém rozvratu ozbrojených sil a samotné smrti prezidentky a několika členů vlády, je země už pár týdnů pod dočasným vedením ministra obrany, Elijahi Wesmyrona. Ohledně Hladových her se však nic nezměnilo, vyjma faktu, že jsou nyní dvakrát ročně. Ovšem tento stav bez řádně zvoleného a plně zplnomocněného prezidenta nemůže ovšem trvat nastálo, a tak celý Panem čeká kompletní obnova vedení země. Ačkoli se vše bude tvářit jako volby, všeobecně se očekává potvrzení Elijahi Wesmyrona jako nového prezidenta, který pak jmenuje do kabinetu nové členy. Prezident bude mít před sebou nelehký úkol – vrátit Panemu stabilitu, odstranit chaos vzniklý po sérii neúspěchů, které stály státní kasu mnoho milionů a desítky životů, a znovu si získat důvěru obyvatelstva a to jak v samotné vedení země, tak v obrannou složku státu – tedy mírotvorce. Budou změny k dobru, nebo se panemský lid setká s horším zacházením?


• účastníci: Brutus Hexspoor, Gunner Cosgrove, Marcellus Titus Sinclair, Major Roycaster, Nadir Calloway, Omar Wesmyron, Sigourney Wesmyron, Ulysses Vanderbilt

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp