Thursday, January 21, 2021

Arcadia Sykes

[ árkejdya sajks ]

[player] Fion

[fc] Alice Pagani
 

i guess you could say that my life's a mess

× [species] human
× [date of birth] october 31, 2210
× [age] fourteen | 14
× [loyalty] anticapitol
× [credits] 0

× [level] n/a
× [zodiac sign] scorpio ♏︎
× [height] 165 cm | 5' 5”
× [occupation] student
× [gems] 0
vitalityn/a ] × defensen/a ]
  • Jelikož vehementně odmítá trénovat v Akademii, protože je přesvědčená o tom, že se do arény stejně nikdy nedostane, se zbraněmi není příliš dobrá kamarádka – minimálně na poměry profíků, které svým laxním přístupem nereprezentuje zrovna dobře. V úmorné dřině v tréninkovém centru však vzhledem ke svému duševnímu zaměření nikdy neviděla smysl, takže ji absence precizně vypilovaných vraždících dovedností vůbec netrápí. V případě potřeby se však dokáže efektivně ohánět nožem či jakoukoliv jinou drobnou sečnou zbraní, protože se jedná o praktickou pomůcku, kterou používá během svých častých výprav za hranice kraje. Své lehké tělesné konstituci může vděčit za to, že je rychlá, mrštná a celkově kompaktní. Zároveň se umí pohybovat velmi tiše, což jí umožňuje efektivně využívat moment překvapení. Díky tomu, že se stýká s uživateli drog a jejich distributory, získala mnoho vědomostí z oblasti chemie, a to nejen té syntetické. Jedy dokáže vytvořit i z přírodních zdrojů, protože se orientuje ve volně rostoucí fauně a zná její účinky. Byť na první pohled působí mírumilovně a nekonfliktně, v případě potřeby dokáže projevit překvapivou chladnokrevnost. Sklony k agresivitě v sobě má zakořeněné již od raného dětství, protože doma často byla svědkem domácího násilí, takže jí nedělá problém konflikty řešit drasticky. Arcadia je velmi emotivní osobnost a pocity v jejím životě hrají velkou roli; ve vypjatých situacích proto tíhne k solitérství, protože je toho názoru, že emoce příliš ovlivňují lidský úsudek. Loajální je tedy zejména sama k sobě, případně ke své „smečce“ rebelů, která jí však v aréně společnost dělat nebude, takže jí nečiní žádný problém vrážet lidem pomyslné kudly do zad, protože je svým způsobem velmi sobecká. K podobným praktikám se však uchyluje velmi nerada, protože je v hloubi duše odsuzuje. Je toho názoru, že k vzájemné nenávisti lidi štve stát jako takový a s ním spojená nevyhnutelná existence Hladových her.
  • Mezi její silné stránky rozhodně nepatří diplomacie a jakékoliv mírové řešení všemožných obtíží. Arcadia je horká hlava a nechá se snadno vyprovokovat, a to i v případě, že se jedná o naprostou maličkost. Ráda se hádá a je v tom dobrá. Jediné východisko tedy vidí v násilí převážně verbálního charakteru, což je povahový rys, který se v jejich rodině pravděpodobně dědí. Za velké mínus lze považovat její nepříliš dobrý zrak, jelikož odmítá nosit brýle – na dálku vidí opravdu mizerně, s čímž se pojí i špatná orientace v prostoru a časté bolesti hlavy. Absence plnohodnotného splátcovského tréninku taktéž způsobila to, že si dokáže poradit pouze s jedním typem zbraně a postrádá všestrannost, která je u profíků víceméně samozřejmostí. Arcadia je taktéž velmi tvrdohlavá; vlivem toho může být velmi nepozorná a zaslepená ve svém úsudku, což je v aréně rozhodně na škodu. Není zrovna dobrá v plánování strategií a zejména v jejich následném dodržování – coby potenciální spojenkyně je tedy velmi nespolehlivá. Ne proto, že by byla extrémně zákeřná, ale jednoduše jí na ostatních nezáleží tolik, aby společné zájmy stavěla nad své vlastní. Ve vypjaté situaci si vždy zvolí sebe, neexistuje, že by se pro někoho obětovala, a už vůbec by to neudělala v aréně, kde jsou všechna domnělá přátelství a spojenectví velmi netrvanlivá a křehká. K většině lidí se staví skepticky a jejich názory odsouvá na druhou kolej, protože je přesvědčená o tom, že sama všechno zvládne nejlíp.


  • [ appearance ] Svůj vzhled flexibilně přizpůsobuje situaci, v níž se právě nachází. Většinou je k nalezení na pomyslné neutrální půdě – bez make-upu, přestože je v jeho používání velmi zběhlá, a oblečená v něčem pohodlném, ale stále reprezentativním. Občas se však vychýlí k jednomu ze dvou extrémů. Je-li na některé ze svých ilegálních výprav, nedělá jí problém ze sebe udělat nefalšovaného zálesáka, kterému je jeho zjev naprosto ukradený a nebude pomyslně lézt po stropě kvůli absenci kleštiček na nehty. Ničeho se neštítí, takže pro ni několik dnů v divočině bez možnosti umytí vlasů či vyčištění zubů nepředstavuje žádný problém. V opačném případě může být k vidění dokonale vymydlená a oděná v odvážném modelu, který neponechává příliš mnoho prostoru pro fantazii, přičemž ostře kontrastuje s jejím poměrně konzervativním účesem, který si zvolila pro jeho praktičnost. Husté černé vlasy se totiž velmi obtížně krotí a sestříhat je nakrátko se ukázalo jako jediný způsob, jak je dostat pod kontrolu. Spolu se světlýma očima a neproblematickou přiměřeně pihatou pletí představují oku lahodící kombinaci, díky níž lze Arcadii považovat za objektivně hezkou dívku.
  • [ personality ] Arcadia se odjakživa vymykala standardům Dvojkařů – velmi otevřeně opovrhuje Kapitolem a režimem v zemi obecně, ale zároveň je dostatečně inteligentní na to, aby to nedávala najevo před mírotvorci a loajalisty, jichž je kraj plný. Sama se totiž považuje za důležitou součást tajné sítě rebelujících občanů, takže by se nerada dostala do problémů kvůli nějakému neuváženému veřejnému prohlášení. Rodinným byznysem se zbraněmi je zcela nepolíbená a žije převážně ve vlastním snovém světě, který by se s nadsázkou dal popsat jako utopická alternativní realita. Ráda by se totiž dožila dne, kdy autoritářský režim padne a nahradí jej demokracie, která na území Panemu panovala kdysi. Je tedy naprostým opakem svého bratra Nera, který je zejména Hladovým hrám zcela oddaný. Arcadia si moc dobře uvědomuje, že nežije v dokonalé společnosti a Panem rozhodně není sluncem zalitá země zaslíbená. Navzdory všudypřítomné propagandě si však dokázala uchovat čistou, nezkaženou mysl, čehož docílila zejména svými styky s rebely a zálibou v historii, díky níž získala velké množství znalostí o dobách minulých a velmi dobrý všeobecný přehled. Ať už se jedná o zakázané filmy, knihy, či obyčejné předměty denní potřeby, které lidé před dvěma sty lety používali s železnou pravidelností – na Arcadii je v tomto ohledu spolehnutí. Se skutečností, že je situace v zemi bezvýchodná, se již tradičně vyrovnává po svém; náruživé užívání návykových látek jí není cizí, stejně tak, jako krátkodobé milostné vztahy či pouhé jednorázové sexuální experimenty. Dokáže se velmi rychle a intenzivně zamilovat, protože podvědomě touží po lásce, které se jí v dětství příliš nedostávalo, přičemž nerozlišuje mezi tím, jestli se jedná o dívku nebo o chlapce. Často utíká z domova a tráví dlouhé hodiny ve společnosti vlastních myšlenek. Ráda testuje vlastní hranice, přičemž se zdá, že naprosto postrádá pud sebezáchovy. Neexistuje nic, čeho by se zalekla, protože je přesvědčená o tom, že v zemi, kde jí každý den hrozí zbičování či rovnou zastřelení, je strach o vlastní život naprosto zbytečný. Díky své neortodoxní povaze je tolerantní a nepohorší ji takřka nic, protože už také mnohé viděla, takže ji máloco překvapí natolik, aby to v ní vyvolalo negativní reakci. Na svůj nízký věk je značně ostřílená životem, takže se často jeví jako mnohem starší, než ve skutečnosti je.
× × ×
  • [ file 001 ] Druhý kraj není zrovna typickým rodištěm teenagerů všemožně rebelujících vůči režimu, ale Arcadia je výjimka, která pouze prověřuje toto pravidlo. Odjakživa měla sklony k potulování a porušování nařízení, ale až značně nepříznivá rodinná situace ji donutila se vydat na cestu absolutního pohrdání. Ve své rodině spatřuje vše, co na Panemu nenávidí – nespravedlnost, posedlost úspěchem a nesmírnou brutalitu, kterou režim na své občany aplikuje na denní bázi. Doma tedy příliš mnoho času netráví, a když už, zejména od otce se drží v uctivé vzdálenosti. Dobrý vztah má pouze se svou matkou, která představuje jedinou světlou výjimku. Jen kvůli ní se ještě nesebrala a neutekla do divočiny, protože jí je jasné, že by její absenci velmi špatně snášela. Už jako dítě se bouřila proti vůli rodičů – odmítla začít trénovat na Hladové hry, čímž si vysloužila ošklivé zacházení ze strany otce, ale bylo jí to milejší, než aby se stala tím, co se zrodilo z jejího bratra, kterého nadevše miluje i navzdory tomu, jaký je. Krevní pouto zkrátka plně zapřít nelze, přestože se jí jeho chování mnohdy velmi hnusí a vůbec s jeho metodami nesouhlasí. Výše zmíněné důvody v Arcadii podnítily touhu utíkat od reality, čehož – i přes nízký věk – dosahuje promiskuitou a experimenty s ilegálními substancemi. Má totiž spoustu přátel mezi rebely, společenskými vyvrhely a dalšími ztracenými existencemi, s nimiž tráví většinu času a kde se na dobré mravy příliš nehledí. Razí svobodomyslné zásady, s nimiž se většina obyvatel Panemu neztotožňuje. Kromě toho operují v undergroundu a pomáhají rebelům. Pokud se zrovna neangažují v ilegalitách, jejich život je jedna velká párty, což Arcadia vítá s otevřenou náručí. Kdysi dávno se podobně smýšlející lidé označovali slovem hippies, dnes je většinová společnost považuje za prašivé krysy rozvracející režim, které by se nejlíp vyjímaly na podrážkách jejich bot. Arcadiin život směřuje k jedinému ultimátnímu cíli, jímž je opustit Druhý kraj a připojit se k rebelům, a to i za cenu smrti. Nedokáže pouze nečinně přihlížet bezpráví, které je v Panemu na denním pořádku. Díky svým přátelům na svět nahlíží pragmaticky a svůj život bere pouze jako prostředek k dosažení vyššího dobra, takže se příliš nezajímá o vlastní budoucnost, která je pro ni naprosto bezpředmětná. Školu tedy zcela otevřeně fláká, ale nakonec se nějakým zázrakem vždy dostane do dalšího ročníku, což ji samotnou překvapuje. Svůj volný čas věnuje užitečnějším činnostem, než je drcení státem nařízených zbytečností, které považuje za nesmyslnou snůšku žvástů.

  • Nero Sykes × Nebýt totožné krve, která proudí v jejich žilách, už by svého bratra zavrhla a odkázala jej do té nejhorší pekelné jámy. Svým způsobem jej nenávidí, protože jeho osobnost je kombinací všeho, co nemá ráda na své rodné zemi, ale zároveň v sobě nedokáže potlačit přirozenou starost o člena rodiny. Tráví spolu minimum času, protože jejich zájmy jsou velmi odlišné, ale v případě nouze se jeden na druhého mohou spolehnout. Arcadia je sice toho názoru, že se o sebe dokáže bez problémů postarat sama, ale Nerovy přílišné ochranitelské sklony se bohužel vztahují i na ni, takže ji bratr proti její vůli často vytahuje z průserů. Někdy jeho starostlivost oceňuje, protože se nezřídka dostává do krajně nebezpečných, potenciálně život ohrožujících situací, ale nahlas by to nikdy nepřiznala. Na denní bázi tak nějak existují vedle sebe, aniž by se vzájemně ovlivňovali a pokoušeli se navázat hlubší sourozenecký vztah. Jejich životy plynou paralelně, ale protínají se jen zřídka. Nebýt společného příjmení a nápadné podobnosti, vlivem Arcadiiny povahy by se o jejich příbuznosti nikdo nedozvěděl. Do značné míry se za Nera totiž stydí.

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp