Wednesday, June 03, 2020

Vender Crius Sinclair

[ vendr krijs sinklér ]

[player] Fion

[fc] Gerald Gillum "G-Eazy"
 

snakes don't hiss anymore, they call me baby

× [species] human
× [date of birth] january 22, 2208
× [age] sixteen | 16
× [loyalty] capitol
× [credits] 5 450

× [level] n/a
× [zodiac sign] aquarius ♒︎
× [height] 193 cm | 6' 4”
× [occupation] student
× [gems] 18
vitalityn/a ] × defensen/a ] × replicas [ 0 ]
  • Přestože se mnozí snaží vymanit ze spárů předsudků, které o jejich domovském kraji panují, Vender tento trend vědomě nenásleduje. Je přesně takový, jako se o obyvatelích Prvního kraje traduje, a ještě mnohem horší – jeho kořeny totiž sahají až do samotného Kapitolu. Coby synáček zbohatlíků nikdy netrpěl nedostatkem čehokoliv a rodiče se ani nesnažili, aby z něj vyrostl pokorný člověk; značně pofidérní výchova se tedy negativně podepsala na jeho charakteru. Je sebestředný, moc dobře si je vědom efektu, který má na ostatní a neváhá jej využít ve svůj prospěch. Jedná se o typ člověka, který o své přítomnosti dává vědět, aniž by promluvil; je charismatický a určitou skupinu lidí velmi přitahuje. Libuje si v situacích, kdy může dát najevo svou převahu, což se projevilo i během jeho tréninku v Akademii. Zbožňuje boj na blízko, kdy může sledovat, jak oběti s každým dalším pohybem vyprchává z očí elán a je smířená s nevyhnutelnou prohrou. Vzhledem ke své úctyhodné výšce má velmi rychlý metabolismus, takže nepatří mezi největší svalovce, ale díky své celkové fyzické kondici rozhodně představuje hrozbu, zejména pak pro splátce z neprofesionálních krajů. Coby budoucí elitní soutěžící v Hladových hrách považuje za svou povinnost, aby se naučil s mnoha typy zbraní. Některé jsou však v jeho žebříčku oblíbenosti výš než jiné. Jako svou primární zbraň si zvolil dýku, protože dokonale koresponduje s jeho povahou. Vender má rád nekompromisní chlad oceli a rád si zachovává emocionální odstup. Nikdy nebyl fanouškem sekání hlava nehlava; je přesvědčený o tom, že jedna dobře mířená smrtelná rána je daleko sladší odměnou než litry krve, která by mu akorát narušila bezchybnou vizáž.
  • To, že má nějaké slabiny, by nepřiznal ani na mučidlech, ale navzdory svému přesvědčení je bohužel stále pouze nicotnou lidskou bytostí, kterou tvoří primárně chyby. Svůj dominantní povahový rys, kterým je narcismus, přirozeně považuje za svou hlavní přednost, ale v širším měřítku se o pozitivní vlastnost rozhodně nejedná. Kvůli šikaně, kterou ve velké míře zažíval jako dítě díky svému nezvyklému původu, přišel o schopnost komukoliv věřit. Není tedy příliš dobrý v navazování opravdových, upřímných vztahů a při komunikaci s ostatními nikdy nezabrušuje takzvaně pod povrch. Osudy ostatních jej nezajímají, většinou lidí opovrhuje. Nehezké dětství jej poznamenalo natolik, že si není příliš jistý sám sebou, což je paradoxně hlavní důvod pro to, že se prezentuje jako alfa samec. Ve skutečnosti je však plný protichůdných emocí a niterných svárů. Neustále bojuje se dvěma diametrálně odlišnými stránkami vlastní osobnosti – Vender miláček a Vender hajzl, Dr. Jekyll a pan Hyde. Jeho duševní zdraví je jeho největší slabinou; bez své drsné masky by byl emocionálně naprosto obnažený a velice zranitelný. Jakožto Kapitolan a Jedničkář v jedné osobě v životě příliš nepřicházel do styku s přírodou, mírně řečeno před ní tedy má respekt. Zároveň se štítí veškerého hmyzu a má panický strach z pavouků. Akademie jej naučila mnohé, ale schopnost odolávat vlivům matičky Země mezi Venderovy přednosti rozhodně nepatří. Další odvětví, ve kterém trenéři selhali, jsou zbraně na dálku – oštěpy, luky a kuše Vender doslova nesnáší.


  • [ appearance ] Styl oblékání a celkový vzhled značně přizpůsobil prvoplánovému dojmu, který se na lidi rozhodl dělat. Nejčastěji jej lze vidět oblečeného v černé barvě, a to od hlavy až k patě – nemá rád zvýšenou pozornost věnovanou jeho osobě, pokud si jí sám nevyžádá. Značkovou koženou bundu, kterou dostal darem od prarodičů z Kapitolu, považuje za svůj nejcennější majetek a bez ní prakticky není k vidění; k jejímu odložení či výměně za jiný kousek oblečení jej mohou donutit pouze drastické výkyvy teplot nebo společenské události, které vyžadují formální oděv. Jeho tvář často zdobí tmavé strniště a vlasy nosí převážně sčesané dozadu. Za levým uchem má vytetovanou růži, která symbolizuje jeho pravé, mnohem citlivější já. Na svém vzhledu si velmi zakládá, protože představuje jednu z jeho předností. Oku lahodící vizáž je vstupenkou do lepší společnosti, což si Vender samozřejmě uvědomuje.
  • [ personality ] Vender je komplikovaný člověk – tento fakt rád vystavuje na odiv, přestože se nejedná o nic, čím by se mohl chlubit. Kapitolští rodiče jej celý život vychovávali tak, aby z něj vyrostl tvrďák, který se sebou nenechá zametat, protože rodák z hlavního města si nezaslouží nic než nehynoucí uznání. V tomto ohledu rozhodně uspěli. Určitě nelze o Venderovi tvrdit, že by si nechával líbit nehezké zacházení – toho si do sytosti užil ve škole krátce poté, co se s rodinou přestěhoval do Prvního kraje. Po hořkých zkušenostech se závistivými spolužáky se tedy zařekl, že už si nikdy nenechá dát přes držku, což také dodržel. Jakmile jej něco rozlítí, pro ránu nejde daleko a vztek nad ním často přebírá nadvládu. Mnohokrát někoho během záchvatu zranil, jednou dokonce zabil psa, který byl na Venderův vkus příliš dotěrný. Nutno dodat, že tohoto činu hořce lituje, protože má zvířata poměrně v oblibě. Z toho lze usoudit, že jakmile se dostane do vzteklého módu, nedokáže se ovládat – před očima má rudou mlhu a racionální uvažování jde stranou. Vender však není pouze psychotický agresivní maniak; jeho osobnost má i druhý, mnohem příjemnější protipól, který je u něj na denní bázi naštěstí běžnější. Když má dobrou náladu, jedná se o šarmantního společníka, který se těší značné oblibě u určité sorty dívek – u těch, které hledí pouze na vzhled a nezajímají se o to, co se skrývá pod povrchem. I Vender totiž působí takovým dojmem – většině lidí se jeví jako povrchní ignorant, protože se na první pohled příliš nezajímá o své okolí. Opak je však pravdou. Hluboko ve Venderově nitru dřímá kreativita a něžnost, které jsou jeho nejpřísněji střeženým tajemstvím. Vůči okolnímu světu je vnímavý a dokáže jej vidět v širších souvislostech; rád hledá krásu v ošklivém, dobro ve zlém, potenciál ve zdánlivě beznadějném. Dokáže v ostatních odhalit skrytý talent a využít jej tak, aby z toho profitovalo co největší množství lidí, ale v první řadě hlavně on – tuto vlastnost považuje za klíčovou a je toho názoru, že mu jednoho dne odemkne nejedny mocné dveře. Zároveň věří v osud, díky čemuž má často tendence věci flákat a spoléhat právě na vyšší mocnosti, které jej zajisté dovedou k vytouženému cíli.
× × ×
  • [ from the capitol to hell and back ] Když spatřil světlo světa, psal se rok 2208. Narodil se jako Vender Crius Hyland v Kapitolu, přičemž své druhé jméno získal od svého dědečka, k němuž měla jeho matka velmi blízko. Venderovo dětství bylo typicky kapitolské – vyrostl na Hladových hrách, v průběhu života se zhlédnul v několika vítězích, kteří jej svými schopnostmi obzvlášť uchvátili, a snad jako každé správné kapitolské dítě toužil po tom, aby se do arény jednoho krásného dne dostal. Rodiče jeho zálibu samozřejmě podporovali; sami se považovali za velké fanoušky. Pravidelně sázeli na své favority a Hry vnímali jako společenské vyvrcholení roku. Vše se změnilo, když se Venderova matka nadchla pro šperkařství a spolu se svou rodinou navštívila jednu z továren v Prvním kraji, o jejíž koupi již delší dobu uvažovala. Jejich návštěva, která neměla mít dlouhého trvání, se nakonec protáhla na dlouhých sedm let. Všechny Venderovy sny se rázem zbortily jako domeček z karet a Vender své rodiče za jejich rozhodnutí začal nenávidět. Toužil po kariéře režiséra, ale tím, že se rodina usídlila v Prvním kraji, prakticky přišel o budoucnost. Netrvalo dlouho a Vender začal trénovat v Akademii pro splátce. Rodiče to považovali za samozřejmost – toužili po vítězi, který by rodině zvýšil prestiž, a rozhodli se pro to udělat vše potřebné. Díky tučnému bankovnímu kontu se mu sice dostalo perfektního tréninku, ale Vender rozhodně nebyl šťastný. Kariéra profesionálního splátce nebyla tím, po čem prahl. Jako dítě po tom samozřejmě toužil, ale realita je hořká a na hony vzdálená od naivních klukovských snů. Nátlak okolí v něm však zapudil i poslední zbytky odporu a Vender tréninku zasvětil svůj život. Přestože vítězství v Hladových hrách považoval za své nové poslání, ve skrytu duše stále nebyl spokojený. Jeho plán byl jednoduchý – v osmnácti se přihlásit dobrovolně, vyhrát a vrátit se zpět do Kapitolu, kde by se rád pokusil prorazit ve filmové branži. Osud tomu však chtěl, že na světlo světa čirou náhodou vyšla lež, kterou jej matka krmila dlouhých šestnáct let. Slaboduchý muž, o němž si Vender myslel, že je jeho otcem, byl ve skutečnosti jen loutka nastrčená na místo jeho pravého stvořitele – Marcella Tituse Sinclaira. Díky tomuto zjištění se Venderův život podruhé obrátil o sto osmdesát stupňů. Po mnoha letech se konečně vrátil do Kapitolu, ale rozhodně by se nedalo říct, že by mu ubylo problémů.

  • Larsyn Kai Scorsese × Výjimka potvrzuje pravidlo a zde to platí dvojnásob. Larsyn představuje chybu ve Venderově kódu. Přiživuje jeho odvěký niterný konflikt, protože je jeho velkou slabinou; projevy citlivosti a emocí odjakživa nesnášel a Larsyn prakticky ztělesňuje všechny jeho obavy, touhy a další aspekty jeho osobnosti, které jsou před veřejností skryté a pouze ona k nim má exkluzivní přístup. Na faktu, že se do ní bezhlavě zamiloval, to však nic nemění. Je jediným člověkem, pro nějž by byl ochotný takřka pohnout nebem i zemí. Poznali se za podivných okolností, a ve stejném duchu se nese i jejich intenzivní romantický vztah, jehož základním kamenem je zejména silná fyzická přitažlivost a hromada problémů. Jejich společné soužití dokonale vystihuje pojem „italská domácnost“, protože se hádají a všelijak zraňují víc, než je zdrávo. Nutno dodat, že Venderův cit nelze v žádném případě označit za čistou, nezištnou lásku  již dávno přesáhl zdravou mezi, takže jej lze považovat spíš za posedlost. Vnímá ji totiž jako své pomyslné záchranné lano. Vlivem toho s ní po pouhých čtyřech měsících známosti vstoupil do ilegálního manželského svazku. Vztah s Larsyn jej kreativně inspiruje, což je jedním z mnoha důvodů, proč v něm nadále setrvává, přestože si uvědomuje, že bez ní by mu v širším časovém horizontu bylo mnohem líp. Stejně tak, jako bojuje se závislostí na kokainu, neustále svádí souboj s rozumem, který mu velí, aby svou manželku pustil k vodě.
  • Marcellus Titus Sinclair × Otec, kterého nikdy neměl. Doslova. O existenci muže, který mu daroval život, vzhledem k jeho společenskému postavení pochopitelně věděl celou dobu, ale nikdy by jej nenapadlo, že jim v žilách proudí stejná krev. Vender se stal obětí lži, která se s lidstvem táhne už od nepaměti  zatajených dětí vlivných osob po světě vždy běhaly desítky. Svému biologickému otci je neskonale vděčný za zlepšení kvality života, protože mu s opětovným stěhováním do Kapitolu odpadla povinnost účastnit se Hladových her, kterou jej bezohledně zatížila matka; na druhou stranu mu však vyčítá právě její smrt, přestože ji nikdy neměl v lásce. Tento škraloup však vyvažuje fakt, že se o Vendera reálně zajímá a podle všeho mu záleží na jeho spokojenosti, což ze strany rodičů nikdy předtím nezažil. Uvědomuje si i to, že po otci nezdědil pouze líbivý vzhled  čím déle jej zná, tím více si uvědomuje, že spolu sdílí i mnoho povahových rysů. Za pomoci zjištění, kdo je jeho biologický otec, si Vender odpověděl na některé otázky ohledně vlastního krajně problematického charakteru, na něž doposud neznal jasnou odpověď. Zároveň díky tomu stouplo i jeho paradoxně nízké sebevědomí, protože si díky příslušnosti k zámožné rodině připadá takřka nedotknutelný.
  • Trevor Snyder × Dalo by se říct, že s ním má klasický love/hate relationship. Kvůli Trevorově protivné zálibě v pitvání lidských duší je jím neustále sledován a napomínán, jak by měl nakládat se svým životem, takže k němu mnohdy cítí silnou averzi. Zároveň v sobě však nedokáže zcela zapřít přirozenou lidskou potřebu sdílet své trable s někým dalším, takže jej po většinu času toleruje. Navzdory tomu, že mu Trevor leze na nervy, jej ale má svým způsobem rád, protože je s ním sranda a zapomíná díky němu na své existenciální problémy. Trevor jej paradoxně drží na uzdě, protože se vůči Venderovi cítí provinile – byl to on, kdo jej přivedl k jeho životnímu stylu, který sestával převážně z paření. Trevor však tehdy neměl tušení, že Hyland má silné sklony k závislostem a dalšímu sebedestruktivnímu chování, takže jej v dobré víře nevědomky svedl na scestí. Nyní se tedy snaží svou chybu zvrátit, protože mu to velí morálka, což se na první pohled může jevit jako přehnaná, téměř bratrská starostlivost o Venderovo bezpečí a celkové štěstí. Jak se říká, cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly.

  • 1x obsidiánový klíč, obsidiánový box [k otevření potřeba 5 obs. klíčů], zvýšené útoky (max. 20) na jeden vybraný boj
  • cestovní doklad, mobil - Advansy, řidičský průkaz, 5x vlakové jízdenky

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp