Thursday, April 23, 2020

Princess of the Night


typ akce
vedlejší větev (mise)
časová náročnost
nízká
doporučený počet postav
1

Únor 2222, Prokyon
Svatební obřad Sigir proběhl podle plánu a všichni pozvaní hosté se tak mohli vrhnout do připraveného programu. Průběh byl bez jediné poskvrny a možná až na dílčí opravdu drobné konflikty mezi méně ukázněnými hosty bylo vše skvěle připraveno a sešlo se i mnoho darů. Navíc si svou premiéru odbyla i nová zbraň armádních sil země. Právě tato část sehrála svou roli, ačkoliv neplánovitě. Jeden z hostů, jenž byl zrovna krátce po půlnoci venku a pokuřoval si z cigarety, si povšiml několika terénních automobilů s neznámým logem na dveřích. Nevěnoval jim však značnou pozornost a mávl nad nimi rukou v domněnce, že se pouze jedná o vojenské vozy, jejichž posádka měla na starosti technickou podporu kvůli nanotechnologii – známou jako Spirit NC-02x11.10. Dokouřil tedy a vrátil se dovnitř za ostatními. Nezávisle na tom vypadlo v zadní části areálu veškeré světlo, hned ovšem naskočilo, a tak se nad tím nikdo tolik nepozastavil, ostatně jela světla od začátku, a tak byl menší výpadek brán jako běžný.

Zábava na hlavním sále byla však tak hlasitá a intenzivní, že úplně přehlušila dění v jiných částech areálu, kde se děly věci do programu opravdu nepatřící. Trojice mužů využila hlasité hudby dokonale. Vypáčili zadní dveře, načež s pistolemi v kuchyni přepadli tři číšníky, již tam vyčkávali na servis. Vzali si od nich oblečení a dotyčné poté svázali a hodili do skladu potravin. Zbraně ukryli do oblečení a předstírali práci na placu. Vedoucí člen skupiny měl u sebe fotografii osoby, kterou měl za úkol zajistit – Nyx Kesington, údajnou dceru prezidentky. Zrovna měl štěstí a mladá žena se vydala sama z haly, pronásledoval ji až před hotelový pokoj, kde ji omráčil éterem a odtáhl pryč. Další spolupachatelé se posléze vytratili nestřeženě a s automobily odjeli nepozorovaně pryč. V tu samou chvíli, co auta zmizela z dohledu, pak správce vily ukázal dvěma jiným číšníkům, co měli v tu chvíli volno, hrst ustřižených drátů z pletiva plotu, které našel vzadu v nejvzdálenějším rohu zahrady, vylomený zámek zadních dveří a hadřík, z něhož byl ještě cítit éter.

Květen 2222, Panem
Skutečnost o zmizení Nyx vyšla najevo až bezmála po dvou týdnech od chvíle, co byla odvezena kamsi na úkryt do neznáma. Délka její absence narostla a byla dlouho ignorována, neboť je u ní dlouhodobější odmlčení, vzhledem k její profesi, velmi běžné. Nyx sama měla po celou dobu cesty zavázané oči, kdyby se náhodou probrala, aby nepoznala místa, kudy jela a nemohla tak popsat místo svého spočinutí. Co si všechno musela vytrpět během několika týdnů o znatelně chudší stravě a vodě, je těžké si představit. Neznámí se z ní pokoušeli informace získat i násilím a neváhali tak přistoupit i k mlácení, k tomu docházelo ale víceméně sporadicky, vrátit ji případně zle pobitou by nevypadalo dobře. Trestání muselo být spíše psychického rázu. Nyx tak chtě nechtě něco málo prozradila. Informace z ní získané sice byly důležité, ne však tak, jak by asi únosci čekali. Rozhodli se tedy tomu pomoci sami a postupně začali na adresu prezidentky posílat výhrůžné vzkazy.

Vybrali si pro to ne zcela vhodnou dobu, těsně před startem dalšího ročníku Her. Zpočátku byla vyslovena domněnka, že je to třeba jen hloupá provokace a nějaký anonym si jen zchladil žáhu, přece jen takových je spousty a těchto dopisů dostává Cerys mnoho. Vážnost dopisů se však každým dnem stupňovala a nabádaly prezidentku k abdikaci, případně ať se přizná, poslední dokonce naváděly prezidentku k sebevraždě. V jednom ze vzkazů byl i pramen Nyxiných vlasů a několik jejích nehtů se slovy, že příště může přijít větší kus. Prezidentka zpočátku chtěla situaci řešit soukromě, ale tuto snahu zhatila další nepodepsaná obálka od anonymního občana, v níž byla kazeta s nahrávkou. Záznam byl však nekvalitní a hlasy působily jako ze starého rozhlasu. Ať tam již rozmlouval kdokoliv, bylo z rozhovoru patrné, že nějakou roli v tom hrají různí mocní lidé země a sahá to velmi vysoko. Nahrávka končila slovním spojením: „Jestli plán nevyjde, šéf nás zabije.“ Kdo je tím „šéfem“ a kdo jsou ti, kteří mají z něj obavy? V celé této záležitosti je zatím mnoho neznámých. Ve vzduchu visela také otázka, zdali arénu nezrušit, ovšem rušit Hladové hry by bylo nyní velmi podezřelé a vrhalo by to moc velký a nepřijatelný zájem médií. Proto rozhodla o pokračování příprav na nový ročník a se svými poradci a vládou se rozhodla vyřešit tuto situaci a vyjednat záchranu Nyx v soukromí a na pozadí Her.


• účastníci: Ceyx Spinster, Omar Wesmyron + Bianca Zamora-Forsythe, Levaneth Cealin Mariseaon, Nyx Kesington, Ragnar Forsythe, Rexether nan Rhoenthre

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp