Sunday, April 19, 2020

Hysteria Infinity Tremain

[ hystyria infinity trimejn ]

[player] Andy

[fc] Billie Eilish
 

if you’re going through hell, keep going

× [species] human
× [date of birth] november 4 | ♏︎ scorpio
× [loyalty] neutral
× [credits] 0

× [level] n/a
× [age] eighteen 18 永久
× [occupation] student
× [gems] 0
vitalityn/a ] × defensen/a ]
  • V první řadě by se hodilo ji definovat párem velmi trefných slov a slovních spojení. Génius, nedůvěřivá, vzdělaná po jazykové stránce, logicky uvažující, matematička a na konec impulzivní a na cizí lidi drzá. Některé z rysů se mohou zdát na první pohled spíš jako slabiny než jako její přednosti, ale ona má ten dar, že i přesto, že se zprvu někdy tváří jako beznadějná a zoufalá situace či případ – dokáže z toho udělat svou přednost. Začneme ale hezky pomalu a od začátku – hezky chronologicky. Začalo to u výchovy, nutno podotknout, že její rodiče, ač jsou přísní, s ní zacházeli vždy příjemně – žádné fyzické tresty za neuposlechnutí. Velmi otevřená, avšak v některých ohledech paradoxně konkrétní a přísná výchova. V mladém věku se začala od svých rodičů učit etice, diplomacii, jazykovému přehledu, logickému uvažování, pokročilé matematice a historii. Má jisté slušné návyky – ví, jak se jí příborem, umí slušně pozdravit, ví, kdo komu kdy podává ruku a dokáže velmi rozumně a motivačně promlouvat k davu. To vše se naučila od otce – jako mírotvorce v tom má zkušenosti, neboť denně pracuje s lidmi. Rod Tremain a jeho kořeny sahají kamsi do francouzských zemí – těch původních, samozřejmě. Otec si zakládá na tom, aby potomci tohoto rodu hovořili plynule francouzsky. Seznámena je taky s řadou dalších jazyků – které se dají snadno použít jako spojenecká, tajná řeč. Nepřijde vám to dost? Zatím se jen rozehříváme. Co ale získala od matky? Vážená architektka, která na svých plánech používá pokročilou matematiku, fyziku a s logickým uvažováním taktéž není špatná. Učila ji právě logickému uvažování a také historii, kterou její matka ovládala už kvůli slohům a architektonické činnosti, kterou vedla a uskutečňovala. Matematika provázela Hysterii celé dětství a provází ji i nyní. Díky tomu si čísla zamilovala a skutečně je v praxi dokáže používat. Nespočet různých možností, variant a druhů, které ovládá. Její nejoblíbenější jednotkou kvantity se stalo samotné nekonečno, kterým je doslova posedlá a stále vymýšlí všemožné filosofické akrobacie, jak samotnou nekonečnost vysvětlit. A díky tomu v šestnácti získala prostřední jméno „Infinity“. Zpět k domácí výuce – stejně jako matematiku, ovládá logické uvažování, které spolu souvisí. I ve stresových situacích dokáže přemýšlet a nenechá se rozhodit – to jí velmi pomáhalo i ve výcvikovém centru. Historie nebyla její oblíbenkyní, avšak pokud by se vydala směrem své matky, asi by uplatnění našla. Její velmi silnou zbraní je schopnost používat své masky. Dokáže zmanipulovat a oklamat protivníka nebo kohokoliv jiného a přimět ho vytvořit si na ni kupříkladu přesně takový názor, jaký sama chce a v postranních chodbičkách své hlavy si o onom pak myslí opak a uvažuje nad jeho zbytečností. Podlé? Ne, zkrátka přirozené brnění a schopnost nepustit si někoho rychle k tělu. Nebojí se zvířat, vlastně má ráda vše chlupaté a slizké – kdyby náhodou narazila na nebezpečná zvířata, která taky rozezná, pravděpodobně si je ochočí jako spolubojovníky. Co se ještě domácí výuky týče, jejich otec potomkům obstaral celou místnost, která obsahuje nejrůznější stanice, sestrojené jím a jejich matkou, které mají za úkol posilovat a vylepšovat jejich schopnosti. Kupříkladu jednou ze stanic je právě stanice montáže zbraní, kde vytrénovali své prsty k dokonalosti a při titěrné práci už se zvládnou i soustředit a netřepat. Na této stanici se nachází mnoho součástek a logickým uvažováním pak má za úkol sestrojovat něco, čím se bránit a jelikož součástky navzájem kooperují, může je kombinovat v nejrůznějších variantách, a tak má tedy znalosti tvorby a montáže. Další stanicí je právě stanice spíše umělecky zaměřená, která ji naučila maskování – dle prostředí. Naučila se pracovat s barvami, stínováním, kontrastem i saturací a poté tuto schopnost přivedla k dokonalosti. Nyní se přesuneme v čase malinko dál do doby výcviku první úrovně v centru. Naučila se a ovládá velké množství zbraní. Byla si vědoma toho, že potřebuje mít široké obzory, rozumět si s vícerem a to z toho důvodu, že Hladové hry vám na výběr nedávají, musíte mít štěstí a tohle jí v tom může pomoci. Naučila se a umí používat zbraně na blízko jako meč, kopí, dvousečné zbraně a různé jejich úpravy. Zbraně na dálku – luk a kuši, vrhací dýky, volavky v podobě kamínků či kamenů. Kamenem dokáže pěkně rozdrtit lebku, když letí z vysoka. Jak šel čas, zvládla se obratně naučit i prvky gymnastiky a přirozeného bojového pohybu, rovněž postoji. Po nějakém čase zvládla přirozeně bojovat s téměř čímkoliv, co jí dali do ruky. Okolo událostí naučení se těchto schopností začala i posilovat. Hlavně kardio, výdrž a běh. Potřebovala být rychlá, ale v tomto měla navrch její sestra, která byla vždy rychlejší. Často spolu závodily a díky tomu se dokázala její rychlosti minimálně přiblížit – ne zcela, ale rychlá byla, to ano. Jak se trénink běhu opakoval, zvládne již běhat na dlouhé tratě bez toho, aby se vyčerpala. Samozřejmě nikdo nezvládne běhat věčně, ale ona zkrátka posouvá hranice své výdrže, kterou vytrénovala na velmi vysokou úroveň – stejně jako svou odolnost. Dlouhou dobu měla problém se sílou. Než na ní začala pracovat, byla pouze velmi mrštná, odolná a s vysokou výdrží. Jen co vstoupila do programu Sicarius, věci se změnily. Program byl náročný a ona z něj pochopitelně nechtěla vyletět, a tak si naložila dvakrát tolik věci. Naučila se tedy pracovat s vlastním tělem, myslí a nabrala svalovou hmotu, která jí velmi pomohla se sílou. Silná je, ovšem díky svému vzrůstu na to možná nevypadá. Se sílou se skutečně naučila kooperovat. Nikoliv pro druhé, ale sama pro sebe se naučila základy první pomoci – jak si ošetřit rány a díky svým šikovným prstům jistojistě zvládne i zašívat rány. Práh bolesti jí během tréninku vystoupal vysoko a s tím se pojí i to, že skutečně nemá problém píchnout do sebe jehlou a šít si otevřenou ránu. Její schopnosti obsahují i znalosti plavání, vody se tedy nebojí. Když se dostane do arény, bude to hotový zabiják – její ovládání zbraní, manipulace a psychické hry, výdrž a síla neznají hranic.
  • Pochopitelně by vám ona sama ráda řekla, že žádné nemá, ale každý nějaké má. Pokud to nejsou slabosti, pak jsou přetvořeny v přednosti, a pokud nejsou, můžou být. Zmatené? Ale jděte. Mezi její slabosti patří rozhodně špatné navazování společenských vztahů. V takovém případě bude mít velmi za náročné domluvit si třeba takové spojenectví, nedá se ale říct, že by v tom ona sama viděla problém. Je přirozeně nedůvěřivá. Ano, zvládne druhé využívat ve svůj prospěch, avšak pokud už to má být upřímné, má s tím velmi velký problém, protože zkrátka nikdy nechce takovou upřímnost, kterou by riskovala, že pokud o dotyčného jakkoliv přijde, ukáže to její zranitelnost a bude to bolet. Zná to, četla o tom, slyšela o tom a rozhodně a za každou cenu se tomu chce vyhnout. To, že zná zvířata, je sice pěkné, ale za to nezná bylinky a rostliny – tudíž si pravděpodobně nezvládne vyrobit nějakou mast, čarodějnický lektvar (žertuji) či něco podobného – ale snad se základními znalostmi první pomoci přežije a zvládne si minimálně ošetřit rány. Slabina může být i její schopnost bezcitnosti – tedy v případě, kdy by kdokoliv projevil lítost, uštědřil ránu, ona se zachová chladně a to určitě slabina je, to mi teda neříkejte, že ne, protože v reálném životě jsou konexe a vztahy důležité, ale pokud se chováte nelidsky a chladně, pak s vámi nikdo konexe a vztahy navázat chtít nebude, takže je to slabina. Má problém s autoritami a vždy jej měla, nepočítaje její rodiče. Díky své flegmatické stránce nedokáže úplně rozlišovat své vrstevníky od takových, jako jsou třeba instruktoři ve výcvikovém centru, prostě všem tyká a chová se k nim jako k „přátelům“. Těžko říct, jestli vůbec zná definici toho slova a dokáže si představit, jak moc znamená, ale zkrátka je to tak. Jediný ke komu se pravděpodobně zvládne zachovat slušně je někdo z mentorů, ale to by musel být někdo fakt důležitý. Ostatní asi obdrží stejný přístup. Je znalá v technologiích a vyrábí zbraně – umí to, to ji baví, ale rozhodně se nebude chtít štvát s tvorbou nějakých softwaru a technologických vymožeností – pasti a podobně jakbysmet, to ne. A to je z jejich slabin tak nějak vše.

  • [ file 001 ] Hysteria. Jméno hodné bohyně šílenství, křiku a jak z doslovného překladu zjistíme – hysterie. Narodila se dvěma váženým obyvatelům Druhého kraje – matce Valerhyi a otci Dariusovi. Její matka je ta s dobrou pověstí, ačkoliv příjmení celá rodina převzala po otci. On je totiž ten dominantnější a prý i hlava rodiny, ale to si dost protiřečí, obzvlášť pokaždé, když mezi rodiči Hysterie dojde k hádce, konfliktu či jen výměně názorů. I její matka má v rodině důležité slovo a činy jich dvou ovlivňují a tvarují potomky samotné – oni si to velmi uvědomují, a proto se tak snaží chovat a za každým špatným, ale i tím dobrým stojí velmi dobré poučení. Matka je architektka, která pro Druhý kraj udělala mnohé – obzvlášť co se vizuální stránky kraje týče. Na druhou stranu otec, ačkoliv taktéž zasloužilý svými skutky, tak méně, neboť zrovna on patří jako jeden dílek puzzle do celého obrázku mezi místní mírotvorce. Co je ale důležité, bude její jméno, protože se jistě ptáte, jak vzniklo. V jejich rodině je odvěkou stálicí hraní se jmény, obzvlášť s těmi středními a tento zvyk vyplývá z matčiny rodové větve. Pokaždé rodič potomkovi uložil střední jméno okolo patnáctého věku života dle nějakého velmi výrazného povahového rysu či nějakého velmi trefného detailu. Velmi důkladně taktéž přemýšlí nad jmény primárními, neboť to je něco, co dotyčného představuje – kladou tomu tedy jednu z důležitostí. Když byla Hysterie malá, byla neposedné dítko. Uzlíček radosti? To určitě. Možná tak uzlíček vzteku a agonie, neboť brečela neustále. Rodiče z ní byli opravdu hysteričtí a po pár týdnech bylo její jméno na světě. Byla jejich druhým dítětem, kromě ní byl na světě i její starší bratr a taky největší osina v zadku, Bowen. Tomu se dostávalo velké pozornosti, jako tomu u prvorozených bývá, ale nějakým způsobem jejich rodiče, i když ve výchově osobní praxe nebyla, věděli, jak pozornost rozdělit oběma, aby ji ani jeden neměl málo. Zřejmě to pramenilo od předků, tato přirozená schopnost organizace a vůdčího citu. Byla a vlastně i stále je vedena k diplomacii, slušnému chování, etice, jazykovému přehledu, pokročilé matematice a historii. A jelikož oba z rodičů ovládali některou z těchto oborů, mohli své vědomosti předávat svým dětem. Otec předával zkušenosti z diplomacie a etiky, jazykového přehledu, neboť má jejich rod francouzské kořeny – jak jen je z příjmení jasné. Matka byla zase tou, která svým dětem vštípila kusy z plodů historie a znalosti pokročilé matematiky. Vzdělání bylo pro Tremainy důležité, ostatně pouze to je skutečně něco, co vám nikdo vzít nemůže. Dávno po tom, co z Hysterie byla dívka a ne pouze nemluvně, bylo u ní možné pozorovat charakterové změny, ale také stabilní črty, které se od dob neškodného miminka nezměnily. Na první pohled – tedy poslech, chcete-li – působila jako impulzivní cholerička, kterou jediná chyba či škobrtnutí dokázala vytočit do červena, až se jí u krku zvedala křikem tepna pod kůží. Ovšem, dá se i říct, že o tomto svém problému ví a snaží se s ním pracovat. Zde ale velmi pomáhá její flegmatická část osobnosti – ono jí totiž ve skutečnosti je plno věcí fuk, a jelikož zvládne zachovat dekórum, často to taky není znát, protože věčný přístup ala kašlu na všechno, je nevkusně neslušný. A tak tedy pod dozorem svého otce a nikterak přítomného – pro něj bylo totiž výhodou být na pozici mírotvorce. Ve výcvikovém centru měl přátele a známé, kteří mu žalovali a mapovali každý Terin krok – no, ale co se s ní teda stalo, začala docházet do výcvikového centra. Ze začátku mívala často trenéry – přátele jejího otce, zřejmě nějaká forma službičky za službičku, či co – a to hlavně proto, aby pochopila základy. Postupem času se zdokonalila a mohla trénovat sama bez toho, aby dělala chyby, které sama neznala. Do výcvikového centra začala chodit při dovršení dvanáctého roku života. Prakticky hned další den po jejích narozeninách. Rodiče chtěli předejít jakékoliv překvapivé náhodě, protože se šance, kdy její jméno mohlo vystoupit mezi dalšími jmény v osudí, blížila. Především její rodina pak sázela na důraz kladený tématem času, protože ten rozhodoval. Čím víc se mohla zaměřit na svůj trénink při přežití, tím vyšší měla šanci. Jak šly roky, vyhýbala se vylovení papírku s hysterickým oslovením asi jako čert kříži – během toho se zlepšovala v nejrůznějších dovednostech, které jí výcvikové centrum dalo, a brzy obdržela dopis, který hlásal prestiž a výjimečnost. Mohla se do programu Sicarius zapsat sama, mohli to udělat rodiče, ale výjimečnost, kterou si nesla tato situace, pro ni byla důležitější, a i přes její „kašlunatoismus“ to pro ni byl důležitý moment. Nebojte se, program Sicarius pro mnoho potenciálních splátců v Druhém kraji znamená zaprvé vyšší možnost postupu do Hladových her a ještě s vymytým mozkem, kdy vás donutí jít dobrovolně s falešnými nadějemi, že výhra je zaručená – ne ne, ona byla ta chytrá, ta inteligentní a ta vyčůraná. Mohla být daleko lepší než její vrstevníci a její spolužáci z programu. Mohla být na výsluní a pak být tou obětí, které bude vyplachován mozek, ale ne, byla o chlup horší než její spolužáci, ale zase ne nejhorší. Byla nadprůměrně průměrná. Nevyčnívala, to uměla dobře a snažila se to uplatnit. A díky tomu procházela životem, bez omezení toho, že se jednoho dne vzbudí a bude vědět, že nadešel ten den, kdy se hlásí dobrovolně – to rozhodně ne. Nesmíme zapomenout ani na okamžik, kdy se narodila její mladší sestra. Opak jejího staršího bratra. Mohlo se zdát být šílené, pozice prostředního sourozence, ale po narození Century to bylo mnohem lepší – holčičí síla. Bratr byl šílený egomaniak a Century se držela při zemi a co se bratra týče, sdílela Teriny názory. Jak dál se bude její příběh rozvíjet, to neví ani ona sama.

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp