Sunday, April 12, 2020

Ceyx Spinster

[ čejks spinstr ]

[player] Fion

[fc] Joel Kinnaman
 

there is no way to achieve perfection

× [species] human
× [date of birth] september 5, 2192 | ♍︎ virgo
× [loyalty] neutral
× [credits] 0

× [level] 1
× [age] thirty one | 31
× [occupation] hacker, spy
× [gems] 0

points [ 0 ]
  • Aby mezi rebely zapadl, musel se začít přetvařovat. Díky svému pohledu na svět se i přes to velmi často setkával s nepochopením. Neustále se v něm svářely protichůdné ideály – zásadní část svého života strávil v manipulativním prostředí a zároveň se zoufale snažil vrátit ke svým kořenům. Vlivem toho Ceyx získal prazvláštní osobnost. Snoubí se v něm vášnivost typická pro obyvatele Druhého kraje s kapitolskou upjatostí; pochopení pro obyvatele krajů s pýchou, kterou v něm vypěstovali adoptivní rodiče. Výsledkem těchto neustálých niterných bojů je rozervaný misantrop, který se raději rozhodl nenávidět úplně všechny a aby se neprozradil, nikdy jen tak neblábolí. I proto se Ceyx nejlépe cítí na neutrální půdě, kterou však není zrovna jednoduché nalézt. Odjakživa věděl, že zbytek života nechce strávit v Kapitolu, avšak ani mezi rebely není dokonale spokojený. Myšlením má nejblíže k anarchistům, kteří usilují o rozpad aktuálního společenského uspořádání. Rád by se dožil nastolení nového řádu. Jelikož se však Kapitolu nikdy oficiálně neznelíbil a stále je jeho právoplatným občanem víc než obyvatelem jednoho z krajů, často se tam vrací coby špeh a účastní se společenských akcí. Nejlépe se však cítí za oponou – Ceyx není zrovna sdílný, když už se však rozhodne něco říct, srší cynismem. Je obezřetný a nedůvěřivý, díky čemuž svému okolí připadá chladný a mrzutý. V Kapitolu pravidelně navštěvuje svého dobrého přítele – neblaze proslulého Bruta Hexspoora, který mu kdysi nabídl vůbec první pracovní příležitost ve svém herním studiu. Ceyx k němu má velmi blízko; Brutus pro něj svým způsobem představuje otcovskou figuru. Sdílí spolu i politické názory a často spolu spolupracují. Mezi rebely je Ceyx známý pod jménem, jež získal při narození – Josh. Je si totiž dobře vědom toho, že by jeho kapitolský původ mohl působit potíže. Minulost je jeho největší slabinou, a proto se o citlivé informace zásadně nedělí. Jediným veřejně známým faktem je to, že pochází z Druhého kraje - lze tak vysvětlit i skutečnost, že může často navštěvovat Kapitol. Získal reputaci tajemného muže, jehož pravé já nikdo nezná. Auru šedé eminence lze rozhodně přičíst právě Hexspoorovu vlivu. Vzhledově není kdovíjak výrazný – světle hnědé vlasy i oči, pohledný obličej, průměrně vysoká postava a tmavé oblečení typické pro rebely. V Kapitolu se však proměňuje v nefalšovaného představitele hlavního města – koneckonců tak byl vychovaný a chování Kapitolanů je mu i přes velkou nechuť velmi blízké. V soukromí jej nejčastěji najdete ukrytého za počítačem nebo v objetí sličné dámy. Společnost mu pravidelně dělají i cigarety a sklenička whiskey.
× × ×
  • [ file 001 ] Necelou polovinu svého pohnutého života strávil ve Druhém kraji. Narodil se jako Joshua Corbyn uprchlíkům z chudší oblasti Panemu, kteří se usadili na předměstí Prokyonu a celý život zasvětili tomu, aby zůstali skryti před zraky Kapitolu. Když bylo Joshuovi jedenáct let, odhalili je mírotvorci, jeho rodiče na místě zastřelili a spolu s nimi i všechny, kdo jim kdy pomáhali. Tato událost na něm zanechala hluboké šrámy – často se k němu vrací v podobě nočních běsů. Osud tomu však chtěl, že se nad Joshuy mírotvorcům zželelo a poslali jej na převýchovu do Kapitolu, kde se jej ujal manželský pár, který se již mnoho let zoufale snažil o dítě. Neměli však v rámci kapitolské společnosti příliš vysoké postavení, takže se museli spokojit se starším dítětem, které navíc bylo potomkem rebelů. Svého syna však i přes to velmi milovali a snažili se mu do života dát to nejlepší. Právě od nich Joshua získal své nové jméno, na nějž si překvapivě rychle zvykl a přijal jej za vlastní – Ceyx Spinster. Navzdory nekompromisní výchově v Kapitolu Ceyx však nezapomněl na své divoké dětství a rebelující část jeho osobnosti zůstala i přes veškeré snažení adoptivních rodičů zřejmá. Nikdy si neoblíbil Hladové hry, nedokázal je považovat za zábavnou reality show jako drtivá většina jeho nových přátel, nikdy tak nebral blahobyt jako samozřejmost, i když během svého pobytu v Kapitolu samozřejmě značně zpohodlněl. Jakožto kapitolskému dítěti se mu dostalo perfektního vzdělání – vystudoval prestižní střední školu a následně ve studiu pokračoval na univerzitě, kde získal doktorát z programování. Rodičům tvrdil, že chce Panemu pomáhat v dalším technologickém rozvoji; jeho tvrzení se však značně lišilo od reality. V pětadvaceti konečně opustil Kapitol a odcestoval do divočiny. Aby se jej úřady nesnažily vyčenichat, jako svou oficiální novou polohu uvedl Třetí kraj, kde údajně začal učit na střední škole. Dostal se tak zpět na úplný začátek, mezi rebely, kde chtěl pokračovat v odkazu svých rodičů. Metaforický kruh se sice uzavřel, ale až tímto krokem Ceyxův život doopravdy započal.

other worlds

stranger2s.jpg https://lh3.googleusercontent.com/Pw0zB0hurIqLYe3Dbii8mgZ8-m5myKuUtsQ2qtwficdo5n9uKQvLA3mzvOkjh7iL3CUXJzXut2adFoTqKA=w200-h92