Wednesday, March 18, 2020

Athena Lannigan

[ etýna lenygen ]

 

Player: Fionnuala

FC: Sophie TurnerContact: silviech@post.cz

Age: 16 | Tesserae: 5


Token: Počítačový čip na řetízku
level [ 0 ] • credits [ 600 ] • gems [ 0 ]

 osoba nic nevlastní


Athena dostala do vínku nadprůměrnou inteligenci, stejně tak jako mnoho jejích krajanů. Díky zaměření domovského kraje má rozsáhlé znalosti v technických oborech, vyzná se ve fyzikálních zákonech a dokáže je využít ve svůj prospěch. Vidí svět v širší perspektivě a je jí vlastní nadhled, který je v krizových situacích často stěžejní. Dokáže bez problémů činit těžká rozhodnutí, jelikož se nenechá příliš zatěžovat emocemi, které by ji akorát omezovaly. Za tuto schopnost vděčí zejména osamělému životu bez přátel a sourozenců – je rozený solitér, nehroutí se, když je odkázaná sama na sebe. Její vysoká inteligence s sebou však nenese jen výhody. Jelikož vybočuje z průměru, často se setkává s nepochopením. Když už se rozhodne, že někomu začne důvěřovat, narazí, protože její protějšek ji nebere vážně. Působí jako snílek, který to nemá v hlavě úplně v pořádku, protože její myšlenky jsou jednoduše složité. Je velmi empatická, což rozhodně nepovažuje za svou slabinou, naopak. Dokáže se velmi dobře vcítit do ostatních lidí, což efektivně využívá ve svůj prospěch, za což by mohla bez problémů získat nálepku zákeřné manipulátorky. Díky svému křehkému výrazu v obličeji nepůsobí nebezpečně, avšak zdání klame. Je relativně vysoká, umí rychle běhat a dobře zachází s vrhacími noži. To, co jinak postrádá ve svalech, jí vynahrazuje bystrá a zvrácená mysl, která z ní dělá cennou spojenkyni a nevyzpytatelnou soupeřku.


Všechny její klady se dají považovat za slabiny. Proč? Lidé jsou naprogramovaní tak, aby nejefektivněji fungovali ve stádě. Většina jedinců prahne po společnosti ostatních – jakmile se tomuto standartu někdo vymyká, setkává se s plošnou nedůvěrou. Athena není výjimkou. Nerada pracuje v týmu a nebojí se to dát najevo. Často se nad lidi povyšuje a chová se egoisticky, nedokáže připustit, že by měla přijmout cizí pomoc, zejména pak v případě, kdy si neví rady. Navzdory své relativně chladné, pragmatické povaze je velmi výbušná. V mnoha krizových situacích dřív jedná, než myslí, čehož následně lituje, protože díky „rudé mlze“ často dělá začátečnické chyby, kterých by se s čistou hlavou nikdy nedopustila. Je extrémně obezřetná, je schopná kvůli dlouhému přemýšlení promeškat skvělé příležitosti, kterých se většinou chopí impulzivnější lidé. Trpí hraniční poruchou osobnosti a často sebe sama přistihuje, jak přemýšlí nad věcmi, nad nimiž by normální člověk nikdy neuvažoval – jak zabít člověka, jak se stát nekonečně zlou entitou, jak vyzrát na systém. Ztrácí čas fantazírováním a potácí se v hlubinách vlastní dysfunkční mysli – jednoduše je duchem nepřítomná. Jakmile se však vědomě postaví své rozlétanosti, dokáže se velmi dobře soustředit, avšak jen na krátkou dobu. I za několik prchavých okamžiků se však může v hlavě zrodit geniální nápad hodný šíleného vědce.


Narodila se do průměrné rodiny ve Třetím kraji. Oba její rodiče, stejně tak, jako drtivá většina ostatních obyvatel kraje, pracovali v elektrárně. Athenin otec ovšem zastával vyšší funkci, díky čemuž si mohli dovolit vyšší životní standart než řadoví zaměstnanci. Ve škole patřila mezi premianty, za což si vysloužila mnoho nepěkných přezdívek a zažila nemálo nepříjemných chvil. Dalším z důvodů, proč nikdy nebyla zrovna oblíbená, se později stal i fakt, že její otec se účastnil tajného odboje proti Kapitolu, za což byl v jejich třinácti letech popraven a to přímo před jejíma očima. Athena se okamžitě stala černou ovcí, dcerou zrádce. Její matka přišla o své výsadní postavení v elektrárně a musela se spokojit s horší pracovní pozicí. Athena se rozhodla ustoupit do stínů a tiše vše přetrpět, zatímco plánovala, jak se svým trýznitelům pomstít. Přestože otec rodinu opustil velmi záhy, Atheně nikdy příliš nechyběl. Jednalo se totiž o despotického, cholerického člověka, který většinu sporů řešil hrubou silou a Athenino občasné rebelující chování jej jen podněcovalo k agresi. Nevědomky tím ve své dceři vyvolal její vlastní násilné tendence. Z dlouhé chvíle ráda trápila zvířata – využívala je k vlastním pokusům s elektrickým proudem. Nikdy nepochybovala o tom, že by se podobně dokázala zachovat i k člověku. S možností, že by mohla být vybraná do Hladových her, počítala. Vždy věřila, že celý ten zvrácený systém je nastavený tak, aby odstraňoval nepohodlné osoby, v jejím případě potomky vyvrhelů. Zároveň si uvědomovala, že účastí v Hladových hrách by konečně mohla dát volný průchod svým choutkám.

other worlds

stranger2s.jpg https://lh3.googleusercontent.com/Pw0zB0hurIqLYe3Dbii8mgZ8-m5myKuUtsQ2qtwficdo5n9uKQvLA3mzvOkjh7iL3CUXJzXut2adFoTqKA=w200-h92