Saturday, January 04, 2020

Onyx Calester

[ onyx kelastr ]

 

Player: Gabzz

FC: Alexander CalvertContact: gabzzblue@gmail.com

Age: 17 | Tesserae: 6


Token: Kámen onyx


level [ 0 ] • credits [ 0 ] • gems [ 0 ]

 osoba nic nevlastní


Obyčejný kluk, malá blecha ve velkém kožichu, nicka. I tak by se to dalo říct, ale to by mohl z Dvanáctého kraje o sobě povědět každý. Spodina. Ten, který je úplně dole a bylo mu vzato něco, bez čeho by mnozí nepřežili, zvláště v tomto kraji. I když přišel o zrak, jeho další smysly za ta léta zesílily a on se tak naučil vést plnohodnotný život, jestli by se to tak dalo nazvat. Sice nevidí očima, ale za to "vidí" docela úplně jinak. Věci, kterých si ani obdarování zrakem nevšimnou a přesto tak důležité detaily, které on slyší nebo cítí. Vybavuje si jenom útržky toho, jak svět kolem něj vypadal, tedy z dob, kdy ještě jako dítě viděl. Pak se svět ponořil do tmy, ale objevil tak naprosto neznámý svět, který každý den probádal, protože mu nic jiného ani nezbylo. Jeho sluch je neomylný a za ta léta je schopen usoudit, jak daleko se od něj lidé, zvířata či věci vydávající i ten sebemenší zvuk, nacházejí. Dokáže tuto vzdálenost určit většinou velice přesně. Také jeho čich, kterým se naučil rozeznávat nejrůznější pachy třeba kytek nebo bylin, které matka velice dobře znala a on si je podle čichu dovedl zapamatovat, ale nebylo jich zase tolik moc, které by rozeznal, jen nějaké základní byliny. Hmatem, díky kterým cítí vibrace a je tak schopen cítit chvění země a tedy takto těžkopádné zvířata či stroje, které jsou daleko jeho sluchu, ale vydávají vlny při svém pohybu, dokáže zachytit, jako kočka svými packami blížící se zemětřesení.


Jakožto slepý se rád pohybuje pomalu, kdy má dostatek času slyšet či cítit, co se kolem něho děje a za pomoci svých rukou nebo palice pročesávat vzduch, aby vlastně věděl, zdali před ním není nějaká překážka. V terénu je to pro něj tedy velice složité, jde-li o rychlý pohyb, ten se zdá být nemožný. Vůbec tedy nemůžeme mluvit o tom, že by někdy jen tak běžel. Klidně by se mohl rozběhnut, třeba kdyby mu šlo o život, ale běžel by úplně na prázdno, pak by záleželo na terénu, zda-li ho zná a nebo ne a na štěstí, jak dlouho se dokáže vyhýbat potencionálním překážkám, které v běhu není schopný postřehnout, teda pokud do nich přímo nevrazí. Odmalička žije v chatce, od které si dokázal určit, co kterým směrem je, a jak se odtud dostat zase zpátky. Používal k tomu hlavně tedy hmat a dělal si jakési hmatové značky, podle kterých dané místo poznal. Rozmístil si je tak po celém okolí. Šlo o různé kameny, palice vrážené v zemi, na kterých byl zářez o jedné nebo více čarách, křížků a dalších symbolů a to mu pomáhalo určit, kde vlastně je nebo kam jde. Sama matka mu s tím pomohla. Pohybuje se proto opatrně a pomalu, někdy dává přednost plazení, což mu dodává pocit bezpečí a stability a také tak dokáže lépe vnímat okolí.


Chlapeček z Dvanáctého kraje, sedící na studené zemi, opřený o dům. V očích slzy a všude tma, i když svítí polední slunce. Přece má oči otevřené, nebo ne? Tak proč je všude taková tma? Takto tam sedával denně, plačící nad svým osudem, v chaotickém světě, kde bylo potřeba být silným jedincem, chtěli-li jste přežít. Ale stalo se něco, co mu změnilo život. Po tolika dnech, které se mihly, uviděl. I když bylo vše ve tmě, on byl schopen vidu. Jeho sluch se zbystřil, jako i hmat a čich. Přivykl si na tmu a začal být schopen usoudit, jak daleko od něj se lidé či předměty nachází. Svět se dočista změnil v něco naprosto nového a jiného. Narodil se do velice chudé rodiny ve Dvanáctém kraji jako jediné dítě a matce samoživitelce a otci, kterého nepoznal, protože zemřel krátce po tom, co se narodil. Nebyl slepý od narození, to ne. Zrak začal ztrácet, když mu bylo pět. Šlo o nějakou nemoc a ta ho za několik měsíců zbavila zraku kompletně a on se jako pětileté dítě stal ještě bezmocnější. Naštěstí měl ale matku, která ho milovala a věřila v něj. Pomáhala mu tak se s jeho slepotou naučit žít a vždy mu byla oporou. Povahou je spíše tichý, ale za to naslouchá okolí a ví o všem, co se kde mihne. Je přátelský a nápomocný. Dokáže se se vším vypořádat a poradit si, díky čemuž se dožil takovému věku. Má sebevědomí, které si odmalička budoval a snaží se vždy v dané společnosti zapadnout. Také je ale citlivý a tvrdohlavý. Dokáže však komunikovat, když je o čem a být i upovídaný, ale nestává se to často.

other worlds

stranger2s.jpg https://lh3.googleusercontent.com/Pw0zB0hurIqLYe3Dbii8mgZ8-m5myKuUtsQ2qtwficdo5n9uKQvLA3mzvOkjh7iL3CUXJzXut2adFoTqKA=w200-h92