Monday, September 23, 2019

Mateo Lynden

[ mateo lyndn ]

 

Player: Raven

FC: Deaken BlumanContact: veronidra@gmail.com

Age: 15 | Tesserae: 3


Token: Ze dřeva vyřezávaná píšťalkalevel [ 0 ] • credits [ 0 ] • gems [ 0 ]

 osoba nic nevlastní


Mateo je zručný řezbář, vyrábí především detaily na části nábytku, ale vyřezat dokáže i téměř cokoliv jiného, stačí jen, když si to dostatečně dobře představí. S touto dovedností se pojí i obratné zacházení s noži, které se v jeho podání stávají prodloužením jeho vlastní ruky. Kdyby si liboval v utrpení, určitě by dokázal svou oběť před smrtí náležitě potrápit nožem. Výborně zná všelijaké typy dřevin a vlastnosti daného dřeva. Má dost dobré znalosti v oblasti medicíny, se správnými materiály ošetří asi každou ránu, která nevyžaduje operaci. Umí pracovat s bylinami, pozná jak ty léčivé, tak ty jedovaté, ovšem tyto znalosti jsou omezené jen na rostliny vyskytující se v Sedmém kraji. Celkově dovede výborně souznít s přírodou, umí se neslyšně pohybovat po lesní půdě a nezanechá za sebou žádné stopy. Také najde zdroj vody, když to potřebuje. Je dosti hbitý, nejen v korunách stromů se pohybuje s jistou obdivuhodnou lehkostí a rychlostí. Snese delší výdej mírné energie a kručící žaludek ho jen tak na kolena nesrazí, přece jen je na to odmalička zvyklý. Co se povahových rysů týče, je poměrně výmluvný, snadno skládá komplimenty, pokud chce. Tohle ale většinou dělá bez hlubších záměrů, a tak ani nepředpokládá, že za to od druhé osoby získá něco na oplátku.


Ačkoliv dokáže docela dlouho běžet, na sprint tedy vůbec není. Mezi chlapci patří mezi ty středně vzrostlé, a tak i ve většině dovednostech se řadí maximálně do středu. Nemá velkou sílu, v boji na tělo by ho většina chlapců jeho velikosti porazila, kdyby ho tedy dovedli chytit. Ani by v ruce dlouho neudržel těžkou zbraň. Je poměrně impulzivní, a i přestože určitě není hlupák, často jedná v návalu emocí a bez rozmyslu. Díky tomu není výjimkou, že se omylem dostane do konfliktu a později toho lituje. K jeho slabinám se i do určité míry řadí jeho dobráctví a potřeba chránit slabší, což se naučil od svého staršího bratra, který se o něj vždy staral. Získáte-li si jeho důvěru, není těžké s ním manipulovat. V lese je jako doma, což se ovšem nedá říct o kterékoliv jiné krajině, kde není alespoň vysoká tráva. Jiné krajiny zná jen z Hladových her a vždycky ho děsily. Hry jako takové se mu docela pochopitelně hnusí, nikdy jim nevěnoval pozornost víc, než bylo nutné, čímž se připravil o cenné poznatky, které by byl býval mohl získat. Žije v iluzi, že nikdy nepozná nic než Sedmý kraj, a tak se ani o nic moc jiného nezajímá.


Rodina Lynden si vždycky hledala cestu mezi tragédiemi, které se před jejími členy postupně objevovaly. Jídla nikdy neměli dost na to, aby jim zesílily slabé údy, které tvoří pouze kosti a trochu svalů. Když klesla poptávka po dřevě, mužská část jeho rodiny se začala věnovat především řezbářské práci, neboť ta se ještě v Kapitolu poměrně cení. Sám Mateo má na tuto práci talent, narodil se s šikovnými prsty. Jeho matka se práci se dřevem příliš nevěnovala, onemocněla, když byly Mateovi 4 roky a nikdo nikdy nezjistil, co jí je. Ze začátku šlo o nevinné příznaky jako náhlé křeče a zvracení, ale v průběhu let se její stav stále zhoršoval. Dokud se ještě mohla sama pohybovat, snažila se nebýt rodině přílišnou přítěží, nemoc tajila a začala se vzdělávat v oblasti medicíny. Tehdy ještě malý Mateo nechodil do školy, a tak s ní strávil spoustu času, který matka využívala jako pomocnice v lékárně. Ačkoliv si to ani neuvědomoval, pochytil od matky nemálo znalostí. Mezitím jeho o 5 let starší bratr Auri nechal školy a po boku jejich otce začal chodit do práce. Bratři mají pevný vztah, jsou si nejlepšími přáteli a položili by za sebe navzájem život. Strávili spolu spoustu času v lesích Sedmého kraje. Největší luxus, který chlapci poznali, je hřejivý paprsek slunce ve větvích statných stromů. Už od útlého věku se Mateo učil pouhým dotekem rozpoznávat různé povrchy borky jednotlivých stromů, které se mu v hlavě automaticky spojují s vlastnostmi daného dřeva a jeho možného využití. Na lesy nezanevřel ani když se málem zabil pádem z mladé břízky, která neunesla jeho váhu. Tehdy byl sám, rozdrtil si paty a domů se doplazil až za soumraku. Auri mu ze dřeva vyřezal malou píšťalku, aby mohl příště přivolat pomoc, až ji bude potřebovat. Pověsil ji bratrovi kolem krku, aby nikdy nebyl sám a Mateo ji od té doby nikdy nesundal.

other worlds

stranger2s.jpg https://lh3.googleusercontent.com/Pw0zB0hurIqLYe3Dbii8mgZ8-m5myKuUtsQ2qtwficdo5n9uKQvLA3mzvOkjh7iL3CUXJzXut2adFoTqKA=w200-h92