Wednesday, September 25, 2019

Chapter 1 - Corrupted Zone


časová náročnost
vysoká
doporučený počet postav
1

Srpen 2020, Kapitol
Z jediné osvětlené laboratoře v sekci Genetika, se do nočního klidu ozývalo jen tiché pípání monitoru životních funkcí. Pro zdejší vědce, již denně důkladně pracují na nových druzích mutantů do arény, skoro neexistuje spánek. „Subjekt K-034 stabilizován.“ Prolomí nicotné ticho výrazný hlas ženy ve středním věku, popíjejíc již studenou kávu. „Madam, jste si jistá, že můžeme předejít k další fázi?“ ozve se juniorský vědec s třaslavým hlasem ke své šéfce. „Pozitivní,“ odvětí mu žena se sebevědomým úsměvem na tváři. Mezitímco ostatní na nový druh jen tiše a fascinovaně zírají, tak mladý pomocník přesouvá zmutované mládě z inkubátoru do izolované prosklené místnosti, kde je od všeho ostatního ponechán separované. Proběhne bezpečnostní kontrola a vše se zdá být na svém místě. „Jsme připraveni. Zahajte proces zrychleného vývoje,“ kývne vědkyně ke kolegovi u řídící platformy. V izolované místnosti se ze stropu vysune mohutná robotická ruka, která mláděti provede injektáž růstových stimulátorů. Výtvor je úspěšně dokončen a notnou dobu ještě řádně sledován, dokud není jistota, že je vše v naprostém pořádku. Během dalších chvil se pracovníci odebírají domů a v budově zůstává jenom šéfová projektu.

Kolem druhé hodiny ranní se vydává žena domů, vtom však z laboratoře zaslechne intenzivní tupé rány, jako kdyby něco ohromného bouchalo o zeď. Při vstupu do místnosti, kde ještě před nedávnou chvilkou odpočíval mutant v izolované místnosti, je šokována běsnící nestvůrou. Mutant povyrostl o necelé čtyři stopy a zřejmě je silnější než se očekávalo, když zničil tak řečené nezničitelné sklo. Zděšené ženě popadaly všechny věci z ruky, čímž zmutovanému zvířeti odhalila svou prezenci. V následujících okamžicích, kdy si mutant všiml lahodné kořisti, už po ženě zbyly jen zkrvavené složky o mutantech do budoucích Hladových her. Co se stalo s nestvůrou? Ta zmizela a zanechala po sobě jen fialový sliz po zdech vědecké budovy.

Leden 2021, Panem
Pracovníci seismologické stanice se vydali do zaměstnání. Při průjezdu Druhým krajem zaznamenali opravdu drobné zemětřesení, stroje je však ani nezaregistrovaly. Mávli nad tím rukou a pokračovali dále v práci. Později téhož dne dala země o sobě vědět znovu. Tentokrát silněji, mnohem silněji. Stroj na stanici však vykazoval hodnoty označující pouze mírné zemětřesení. Otřesy, co však lidé pocítili, byly jakékoli, jen ne malé. Záhada byla na světě. Patřiční vědci začali tento úkaz zkoumat a dosud nejsou schopni to vysvětlit. Pro uklidnění lidí byla vydána zpráva, že šlo pouze o lokální otřesy, které se již nebudou opakovat. Jsou však tací, kterým tohle uzavření věcí nesedí. Aby se celá věc dala ještě hůře vysvětlit, k tomu všemu se objevují první zprávy o zmizelých lidech. Jde sice jen o opravdu pár lidí, většinou o ty, které nikdo nepostrádá. Někteří již mají o sebe a své rodiny strach a začali tak apelovat na vedení země, aby s tím neprodleně něco provedli.

Na nějakou dobu byl v Panemu klid a vše se vracelo do původního stavu. Nad příčinami prvních zemětřesení se přestalo pátrat a už by na to lidé úplně zapomněli, kdyby se další nehody nestaly tak brzy poté. Neznámý zdroj rozpoutal v zemi novou vlnu paniky, když vypustil do médií zprávu, že z laboratoří cosi uniklo. Původ uniklého tvora však nikdo nestihl uspokojivě vysvětlit ani zdokumentovat. Staré mapy země, které platily před posledními revolucemi, odhalily nepříjemnou skutečnost, která dostávala ve spojitosti s posledními událostmi daleko děsivější a nebezpečnější rozměr. V odlehlé divočině se nachází oblast, která se vyznačuje velkou toxicitou. Nedávná zemětřesení tuto zónu rozšířila a nyní již moc nezbývá, aby se tohle dostalo i mezi obyčejné lidi.

Vláda na místo vyslala několik vědeckých výprav, ovšem bez vysvětlení. Proč bez vysvětlení? Nebyl nikdo, kdo by ho podal. Drony v zóně totiž nefungují a žádný z členů výprav, které se tam vydaly, se nevrátil. Jsou snad všichni průzkumníci mrtví? Nebo stále zkoumají? Proč se tedy nehlásí? S počtem vyslaných lidí rostou mezi lidmi konspirační teorie, co se tam asi může dít. Někteří mají teorii, že se v divočině nic nenachází a jen a pouze se výzkumníci ztratili, hledají cestu domů a nemají signál. Jiní se domnívají, že se potkali s Kaibutsu, co unikl z laboratoře. Jak ale vypadá? Pokud skutečně unikl na inkriminované místo, může být silnější a vypadat dočista jinak. Uniklý záznam útěku tvora z laboratoří, který se díky internetu rychle rozšířil, vyvolává u všech lidí paniku. Pokud tomu někdo dosud nevěřil, nyní získal důkaz.

Vedení Panemu začíná být zoufalé a snaží se do oblasti poslat nové dobrovolníky, někoho i proti jeho vůli, což vyvolává protesty a nespokojenost s vedením země. Navíc přicházejí zprávy, že země se opět otřásá a to ve Druhém kraji a dokonce bylo zemětřesení naměřeno i v hlavním městě Kapitolu. Oblast, kde spolu hraničí První, Sedmý a Čtvrtý kraj se navíc potýká s nevysvětlitelným přírodním jevem. Tamní obyvatelé tento fenomén popisují jako do fialova zbarvené okolí a ovzduší. Jsou dokonce hlášeny první oběti na životech. Co se vlastně děje? Nastává snad konec světa?

účastníci: Brigado Andrijevica, Elijah Wesmyron, Gunner Cosgrove, Hunter Roycaster, Inyflamia Saraoze Lermaine, Omar Wesmyron, Samuel Collins

other worlds

stranger2s.jpg https://lh3.googleusercontent.com/Pw0zB0hurIqLYe3Dbii8mgZ8-m5myKuUtsQ2qtwficdo5n9uKQvLA3mzvOkjh7iL3CUXJzXut2adFoTqKA=w200-h92