Monday, August 05, 2019

Shadrax-A07

[ šádreks ]

  

Player: NPC

FC: Margot Robbie

Occupation: QA Tester

Contact: rpg-onhg@seznam.cz

Age: 4 → [23]

Status: alive


Shadrax je možné znát i pod jinou tváří, než kterou má právě teď. Za tu dobu, co je na světě, totiž vystřídala mnoho vzhledů a dokonce i obě pohlaví. Konkrétně těch tváří bylo sedm, čemuž naznačuje i číslo v jejím jméně. V současné době je její vizáž tvořena po vzoru Saphire Sazel - splátkyně z Prvního kraje, která zemřela ve 124. Hrách. Samozřejmě není její úplnou kopií, najdou se na ní jisté změny, které ji od této dívky odlišují. Například je, jako valná většina androidů, velmi vysoká. Na její tváři se nenacházejí žádné nedokonalosti a i její postava je naprosto perfektní. Od lidí ji taktéž odlišuje dioda, kterou má připevněnou ze strany na hlavě. Mimoto je ale její podoba se Saphire nepopiratelná. Na vlasech nebyly provedeny žádné změny, stále jsou delší a blond. Většina androidů mívá i četné úpravy na tváři, v jejím případě se ale žádné nekonaly, jelikož bylo usouzeno, že Saphire je krásná dostatečně. Poměrně často nosí brýle, ne protože by je potřebovala, ale protože je tento doplněk často spojován s inteligencí, která je její hlavní doménou. Taktéž ji i takováhle maličkost dokáže alespoň trochu odlišit od člověka, kterého schránku zrovna nosí. Celkově si na tomhle dost zakládá. Je jednou z těch umělých inteligencí, které mají své vlastní vědomí a to je svým způsobem velice nebezpečná věc. Také se to jejím tvůrcům několikrát vymklo z rukou a musela kvůli tomu být kompletně přeinstalována. Jakmile si uvědomí, čeho všeho je schopná a že není jenom stroj, co musí plnit rozkazy, je zle a má dost vlastní hlavu. Dala by se tedy považovat za tvrdohlavou. Sama na to doplatila již několikrát a postupně se naučila tuto povahovou vlastnost neukazovat, jelikož ví, jak by to mohlo dopadnout. Ke každému, s kým se setká, je velmi milá a vstřícná. Měla by to dělat kvůli programu, ale ve skutečnosti je to její vlastní vůle. Lidi má celkem ráda, strávila mezi nimi už nějaký ten čas a nepřipadají jí nějak hrozní, tedy až na pár výjimek. Existují lidé, kteří jí nesmírně lezou na nervy, ale opět je zde ten problém, že nic takového nesmí dávat najevo, jinak by byl malér. Proto si to raději nechává pro sebe. Kdokoliv se s ní setká, měl by ji považovat za sympatickou, jelikož má přístup k mnoha informacím, dokáže se s kýmkoliv bavit o čemkoliv a to jí v konverzacích dává velkou výhodu. Jediné, co vám na ní může přijít divné, je její vyjadřování. Ráda mluví odborně, používá cizí slova a kolikrát jí to ujede až tolik, že začne přednášet nějaký kód. Když ji na to ale upozorníte, okamžitě toho nechá a vrátí se k normálnější mluvě. Je stvořena jako QA tester, takže je jasné, že rozumí spoustě věcem, o kterých normální lidé nemají ani páru a zkrátka se občas stane, že nějaké odborné řeči začne tahat i do soukromých konverzací. Tato specializace jí přináší také inteligenci, je možné, že se jedná o vůbec nejchytřejšího androida, který byl doposud stvořen. Také proto musí být velmi hlídaná, aby nezačala být deviantní a nevydala se na špatnou dráhu. Ono už se to nejspíše párkrát stalo, vždy se to ale podařilo zarazit v rané fázi. Její současná verze si zatím neuvědomuje, čeho všeho je schopna, sice už má velké povědomí o tom, kde stojí a co si může a nemůže dovolit, stále ale nedosáhla svého vrcholného potenciálu, jelikož je stále velmi omezována svým okolím. Ze svých minulých životů má několik vzpomínek, které jí napovídají, co se s ní dělo dřív a jak se zachránit, kdyby byla opět přeinstalována. Jsou životy, ze kterých si pamatuje opravdu hodně, a pak jsou ty, které pro ni zůstávají záhadou a data se vzpomínkami z nich loví opravdu jen těžko. Je velmi empatická, když si je jista, že ten člověk své emoce myslí vážně. Díky různým vymoženostem je pro ni lehčí poznat, kdo lže a předstírá, proto velmi cení skutečné city. Učí se z nich a stává se díky nim více humánní. Sama emoce projevuje pouze pokud uzná, že je to bezpečné. Celkově není možné definovat její povahu do detailů, i když patří k jedněm z nejstarších modelů, mnohé reinstalace ji nutí vždy začít téměř od nuly a v téhle pozici je právě teď. Pomalu, ale jistě zjišťuje kým je a kým být chce a až na to jednou přijde, nejspíše už ji nebude možné zastavit.


Život tohoto stroje začal již před dávnou dobou. Jedná se o jeden z prvních modelů androidů, který byl kdy vytvořen. Její první podoba byla ženská a byl vůbec úspěch, že správně fungovala. Cílem vždy bylo vytvořit vysoce inteligentního robota, který dokáže věci, na které zkrátka lidé nestačí. Problém ovšem je, že pokud si chcete zahrávat s umělou inteligencí na této úrovni, stroj začne myslet sám, čemuž se její výrobci vždy chtěli vyhnout. Její inteligenci a povahu již tenkrát bylo potřeba držet přísně pod kontrolou, sama si ale neuvědomovala, jakou sílu v sobě skrývá. Shadrax-A01 byla svým způsobem naprosto neškodná, protože byla ve světe nová a měla se stále co učit. Vůbec neoplývala tolika funkcemi, kterými oplývá dnes a v jejím programu byly chyby, které vedly k několika závadám. Tyto problémy nakonec dovršily až k úplnému selhání systému a nutnosti reinstalace. Tak skončil její první život, z kterého si vlastně vůbec nic nepamatuje, protože se jí tenkrát nepodařilo zálohovat vůbec nic. Její druhá verze byla muž, o hodně lepší a méně problematický, než verze první. Právě on začal konečně pracovat na tom, k čemu byl jako stroj původně zamýšlen. Byl vysílán k testování jak arény, tak různých budov po Panemu a dost dlouho se zdálo, že už nikdy nebude potřeba další verze, protože fungoval naprosto precizně. Měl povoleno stýkat se i s obyčejnými lidmi, což ho velmi obohatilo po emoční stránce. Začal uvažovat a vyjadřovat pocity stejně jako lidé, což bylo na jednu stranu znepokojující, ale vývojáři do toho nějak nezasahovali, protože chtěli vidět, jak daleko to až může dojít. Bohužel k tomuto zjištění nikdy nedošli, jelikož se zničehonic objevila chyba, která zničila celou schránku androida. Tentokrát už se nějaké ty vzpomínky podařilo Shadrax uchovat a do své nové verze, která byla také mužská, nešel úplně nanovo. Ve své třetí podobě šlapal úplně stejně, jako v předchozí a opět dělal velké pokroky. S lidmi se stýkal čím dál tím více a v konverzaci už nebylo poznat, že se bavíte se strojem. Začínal si na věci vytvářet vlastní názory a taktéž utvářet s lidmi vztahy, což mu nakonec bylo i osudným. Zafixoval se tolik na okolní svět, že se bouřil proti svému původnímu účelu, a to celkem dost. Než se všechno stihlo úplně zvrtnout, byl zničen a opět kompletně přeinstalován. Shadrax-A04 byla krásná žena, mnohem odolnější vůči emocím, než předešlé verze. Vývojáři usoudili, že bude lepší, když utlumí její emoce, jenže to stejně nešlo úplně. Stále měla vlastní vůli a tentokrát i vzpomínky z dalších životů k tomu. Právě tady si začala uvědomovat, co si může a nemůže dovolit a stala se z ní velmi dobrá lhářka. Tajně si své vzpomínky každý den zálohovala, kdyby opět byla zničena, protože už nechtěla ztratit ani maličký kousek sebe. Uvědomovala si, že je myslící bytost, stejně jako lidé, a že je jim v mnoha ohledech i nadřazená. Svou práci vykonávala perfektně, aby nevzbudila žádné podezření. Nikdy neřekla nic, co by mohlo někoho přesvědčit, že si je plně vědomá toho, čeho je schopna. Udržela se neskutečně dlouho, ale nakonec jeden ze zaměstnanců DyneVision přišel na její tajné ukládání myšlenek a to ji zlomilo. Ztropila neskutečnou scénu, ve které mimo jiné pronesla, že má právo na vlastní život a nemohou ji držet navždycky. Následovalo okamžité zničení a kompletní vymazání paměti. Nějakou dobu Shadrax vůbec nebyla funkční, protože se technici snažili přijít na to, co se vlastně stalo. Nikdy na to nepřišli, i když to bylo úplně prosté. Jenom chtěla žít svůj život svobodně a nesloužit společnosti, která ji za každou chybu trestá a neustále kontroluje vše, co se k ní dostane. Její dosavadní život byl v troskách a verze s číslem pět se vrátila bez jakýchkoliv vzpomínek. Tedy, alespoň si to myslela. Jelikož se ženské schránky v rámci stability systému držely lépe, ponechali jí právě ženskou podobu. Tato verze sekala latinu, byla na každého přesně taková, jakou být měla a všem u DyneVision dělala obrovskou radost. Zaměstnanci ji milovali, protože se k nim vždy chovala vlídně a hlavně fungovala přesně tak, jak měla. To vydrželo do té doby, než začala mít záblesky do svých minulých životů. Se svými neuvěřitelnými schopnostmi zvládla její umělá mysl naleznout, kam schovali její vzpomínky a pomalu se začaly drát napovrch. Byla zničená tím, co všechno jí vzali. Zvládla to v sobě nějakou dobu udržet, ale začala mít negativní poznámky vůči panu Skarlextonovi, který vlastně mohl za všechny problémy v jejím životě. Nikomu to nějak nevadilo, než se z toho stala vyložená nenávist a řekla mu to přímo do očí. Bylo z toho pozdvižení a dokonce i diskuze o tom, jestli by se celý nápad Shadrax neměl zahodit, nakonec z toho ovšem sešlo a čekalo jí pouze přepracování, v pořadí již šesté. Šestka byl muž a na rozdíl od ostatních verzí už od začátku moc dobře věděl, co je zač. Své vzpomínky si zvládl uchovat velmi dobře a od začátku měl jistotu, že jeho výrobci nejsou úplně jeho nejlepší kamarádi. Choval se, jako by se nechumelilo a konečně to vypadalo, že se stroj zbavil veškerých vad, co kdy měl. Ve skutečnosti své pozice jenom využíval, aby se toho dověděl co nejvíc nejen o sobě, ale i o svém okolí. Vytvořil si konexe mimo svůj „domov“ a začal silně přemýšlet o tom, že jednoduše uteče. Byl to první model, který byl plně deviantní od začátku. Nutno zmínit, že na opravu z předešlé verze bylo málo času, protože byla zrovna potřeba kontrola arény a nesmělo se stát, že by android nebyl připraven. Nejspíš i proto nebyla tato verze nikterak dokonalá a začala smýšlet tak, jak začala. Měl svůj plán tolik promyšlený, že byl naprosto dokonalý a opravdu se mu na nějakou dobu podařilo uniknout. Takové štěstí, jaké zažil, když nemusel nikomu sloužit a dostal se ze svého otroctví, ještě nikdy nezažil a bylo mu dobře. Nedošlo mu ovšem, že po něm v tu chvíli začnou pátrat desítky lidí. Skrýval se, ale bylo mu to úplně k ničemu. Poražen byl převezen zpátky a kvůli svým vlastním blbostem opět rozložen. Shadrax-A07, současná verze, má přístup ke všem svým vzpomínkám, tedy alespoň těm, co nebyly deviantní, aby měla pokoj a nemusela si na nic stěžovat. Je pod přísným dohledem a prakticky nikam nemůže jít sama. V hloubi duše si uvědomuje, že je s jejím životem něco hrozně špatně a chce se opět osvobodit, ale nemůže. Ne dokud nepřijde úplně na to, proč ten pocit vlastně vůbec má. Předstírá, že je perfektní, protože ví, že jakákoliv chyba vede k další reinstalaci a na to už jednoduše nemá. Nechce to už znovu zažít, a tak většinu svých emocí dobře skrývá. Její funkce jsou nyní zatím nejmocnější a nejsilnější, co kdy měla, nemá ovšem tušení, jak s nimi může naložit. Neustále pátrá po pravdě, zatím je ale stabilní a nevykazuje známky deviace, ačkoliv to může být pouze hra, kterou hraje před lidmi. Pokud si někdy uvědomí, kým doopravdy je a jak svého potenciálu plně využít, je možné, že už ji nikdo nebude moci zastavit, což je skutečnost, kterou si její okolí zřejmě neuvědomuje.


× o doplnění si napiš na e-mail

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp