[ 142nd Annual HG: 28.12. 2224 ] • 1. den (pauza) TABULE SPLÁTCŮ


Saturday, February 02, 2019

Lena Neith Calloway

[ lína nýtf kalouvej ]

[player] Quinn

[fc] Angelina Jolie
 

never settle for less

× [species] human
× [date of birth] march 21, 2181  | ♈︎ aries
× [loyalty] capitol
× [credits] 1 600

× [level] 1
× [age] forty-three | 43
× [occupation] chief executive officer
× [gems] 0
defense [ 5 ]
  • [ personality ] Její povaha rozhodně není jednou z těch, které by se daly popsat několika slovy. Formovalo ji za ta léta tolik věcí, že se dá jen těžko říci, jaká je doopravdy a jakou by byla, kdyby se všechny ty věci nestaly, kdyby ji vychovával někdo jiný a kdyby se nacházela v jiné společnosti. Možná se někde pod tou tvrdou,bezcitnou schránkou skrývá citlivá, milá žena, kdo ví. I kdyby tomu ale tak bylo, tahle její část je dlouho mrtvá a rozhodně neočekávejte, že by se jen tak znovu vrátila k životu. Již od nízkého věku byla vedena k dobré morálce, na které si velmi zakládá i nyní. Neexistuje, aby pochybila na veřejnosti, zachovala se nekorektně, nebo před někým ukázala jakoukoliv slabost, to má prostě v mysli zakázané. Stejně tak to má i s city, které ukazuje s mírou a pouze k vybraným osobám. Veřejnost ji zná jako dokonalou, sofistikovanou ženu, která si svým charisma a dokonalou prací se slovy dokáže získat úplně každého. Ano, je velice přesvědčivá a ani nějaká ta manipulace jí nebude cizí. Vlastně to patří mezi jedny z jejích nejvíce rozvinutých schopností. Manipulátorství je klíčovou součástí její povahy a za ta léta praxe se našlo velmi málo lidí, kteří její myšlenkové hry prokoukli. Když něco chce, dostane to, a pokud chce někoho přesvědčit o své pravdě, také není možnost, že by se jí to nepovedlo. Ten její dokonalý veřejný život je odrazem dokonalosti jí samotné. Tedy, alespoň si to takhle ráda říká. Samozřejmě není dokonalá, ale nenašel by se žádný člověk, který by jí to zvládl vymluvit. Má o sobě velice vysoké mínění a neexistuje moc lidí, které považuje za sobě rovné. Nadřazenost jí byla do hlavy vryta výchovou, kterou její rodiče praktikovali. Vždy měla přesně nalinkovaný život a i když se nakonec dokázala od svého osudu lehce odlišit, stále dělá přesně to, k čemu byla zrozena. Nemá příliš ráda změny plánu a kdykoliv něco nejde tak, jak to ona nalinkovala, začíná být velice nervózní a je schopna vás pak totálně psychicky zničit i za tu největší kravinu. Možná v tom budou nějaké menší problémy s agresí, má ovšem nad svými city takovou kontrolu, že se nikdy nestane, aby po vás úplně vyjela, je to vždy spíše zvýšení hlasu, nebo zraňování obyčejnými slovy, s tím nejchladnějším hlasem, který kdy v životě uslyšíte. Kolikrát je to i horší jak ten řev, protože u ní jste si vždy jistí, že svá slova myslí smrtelně vážně. Jestli jí něco opravdu jde, je to právě urážení lidí. Má dobrou znalost lidské psychiky a dokáže vás pouhými slovy zasáhnout tam, kde vás to zraní nejvíce. Empatie je pro ni něco cizího, většinou nechápe lidské emoce, protože jich sama moc na sobě nerozeznává. Pokud s ní ovšem nemáte nějaký rozpor, není možné, abyste na ni jakýkoliv z těchto problémů poznali. Je to výborná herečka a před ostatními vždy působí jako nejsvatější, nejmilejší osoba pod sluncem. Jednoduše řečeno, buď ji nesnášíte, nebo ji milujete, není nic mezi. Jestli u vás platí to první, je zde velice vysoká pravděpodobnost, že se raději budete držet dál nejen od ní, ale raději i od celé její rodiny. Cokoliv rozhodne nebo udělá nějakým způsobem souvisí s větším plánem, který má v hlavě. Nikdy nejedná bez rozmyslu, což je její velkou silou. Ačkoliv by si ji na první pohled nikdo nespojil s inteligencí, ve skutečnosti je velmi chytrá, ať už se jedná o strategické myšlení, nebo vypořádávání se s různými situacemi, vždy přichází s inovativními nápady, které mění hru. Jediná inteligence, která jí chybí, je ta emoční, tu ovšem ona nepovažuje za důležitou a velice ráda ji oželí. Je to výborná vůdkyně, kterou jen tak něco nezastaví. Její ambice vždy míří co nejvýše. Není náhoda, že právě za jejího vedení se firma Callowayů stala tak populární a začala být úspěšnější, než kdy dříve. Sice pro svou pozici nikdy nemusela hnout prstem a nikdy ta cesta na vrchol nebyla nějaká trnitá, i tak je to ale vcelku obdivuhodný výkon, za který ji mnoho lidí respektuje. Respekt je pro ni taktéž velmi důležitou věcí. Je ráda, když od ní lidé mají jistý odstup a uznávají ji za její úspěchy. Pokud si ji chcete získat, jde to úplně lehce přes komplimenty, které zbožňuje a svým způsobem z nich žije. Není na světě moc věcí, na kterých by jí záleželo, pár se jich ale přeci jen najde. Hlavními z nich jsou její druhorozený syn a dědictví, kteří na sobě v podstatě závisí. Neví, jak by reagovala, kdyby svého syna ztratila, jelikož už má pro něj naplánovaný celý život a bez něj by se jí zhroutil celý svět. Má potřebu po sobě zanechat v Panemu stopu a prostřednictví dědictví jí to bude umožněno. Když vše předá mladší generaci, bude mít jistotu, že bude v jisté formě žít navždy a o to jí jde. Co se vzhledu týče, určitě nevypadá na svůj věk. Vypadá mnohem mladší a je si toho vědoma. Pro svou krásu dělá vše, jelikož je to součást té celkové dokonalosti. Na její postavě není absolutně poznat, že by za sebou měla dvě těhotenství. Stále se věnuje tréninku, ať už se zbraněmi, nebo jenom obyčejným věcem, jako je běh, plavání a další věci. Je jedno z těch, které to nepustilo ani po tom, co už nebyli ve věku splátců. Její rodiče ji navíc nenutili trénovat kvůli Hrám, ale kvůli tomu, aby byla co nejlepší ve všem možném, takže ani nepřemýšlela o tom, že by prostě někdy přestala. Samozřejmě toho v jejím věku nezvládne tolik, co zvládala ve dvaceti, stále je ale velmi aktivní a na její postavě je to vidět. Je velkou vyznavačkou zdravého životního stylu a do těla si nepustí nic, co by jí mohlo nějak uškodit. Alkohol a jiné návykové látky jsou pro ni tedy velkým ne. Věří, že tyto věci by jenom zastiňovaly její mysl a o to opravdu nestojí. Když to všechno shrneme, celkový dojem z ní velice závisí na vašem postavení a chování. Naleznou se lidé, kteří se jí bojí, ale jsou zde i tací, kteří ji berou jako svého idola. Ona to bere tak, že se v životě nemůže zavděčit každému a kohokoliv, kdo ji úplně nemusí, zkrátka nevnímá a nesnaží se mu nic dokazovat, jelikož ona si je ve svém mínění o sobě samotné velmi jistá a nepotřebuje, aby ji kdokoliv jiný něco dokazoval. 
× × ×
  • [ file 001 ] Lena měla už odmala veškerá privilegia dítěte z bohaté rodiny. Nikdy nepoznala, jaké je něco postrádat, vždy se nacházela v té nejlepší společnosti a její život se mnohým na první pohled mohl zdát dokonalý. Ovšem jako každý život, i tenhle měl své stinné stránky. Její rodiče jí ho totiž prakticky celý naplánovali, od začátku až téměř dokonce a ona byla vždy vychovávána tak, aby tento osud mohla naplnit co nejlépe. Co si budeme povídat, nebyl to zrovna ideální způsob výchovy. Kromě perfektního tréninku, který se jí dostával ne kvůli Hladovým Hrám, ale kvůli dosažení dokonalosti v každém možném ohledu, se taktéž velmi brzy musela naučit příliš neukazovat své emoce. Ty se v představě dokonalosti její rodiny totiž nevyskytovaly a na sebemenší emoční kolaps bylo nahlíženo skrz prsty. Od dětství věděla, kdo se stane jejím mužem, tehdy z toho ještě neměla moc rozum, ale jakmile si začala uvědomovat, jak moc se jí do plánovaného manželství nechce, začalo jí to vcelku dost vadit. Svatba ovšem byla daleko a tak tento problém přenesla do pozadí, kde na něj téměř úplně zapomněla. To, jak se k ní všichni v dětství chovali, ten chlad a jistá morálka, kterou museli dodržovat, se výrazně podepsala na její povaze. Neznala nic jiného, a tak zkrátka napodobovala to, co viděla. Z těla ji jistým způsobem byla vyňatá veškerá radost, cit a porozumění. To vše bylo nahrazeno cílevědomostí, ambicemi a přílišnou dávkou sebevědomí. Ačkoliv byla její výchova tvrdá, nikdy nevedla k tomu, aby se nesnášela, ba naopak její učení kázalo, že je nad ostatními a měla by se podle toho chovat. Otázkou zůstává, jestli na to jejich rodina vůbec měla právo, byli to zbohatlíci, ale rozhodně se nejednalo o žádnou šlechtu ani někoho známého. Měli peníze a to jim stouplo do hlavy, žádnou hrdost rodu, ani nic jiného, v tom nehledejte. Nic z tohohle ale neznamenalo, že si Lena občas sama nedupla. Jakkoliv se její rodiče snažili zformovat ji k obrazu svému, nikdy se jim to tak úplně nepovedlo. Jinými slovy, nikdy jí nemohli vymýt mozek úplně a ona brzy začala mít vlastní ambice a cíle, začalo se z ní stávat něco, co by nejspíše spoustu lidí děsilo. Jediné, co jí kazilo plány, byla svatba, která se kvapem blížila. Byla z toho všeho dost nervní, nevěděla, co očekávat a nejednou přemýšlela, jak se od toho všeho dostat pryč. Nepodařilo se jí to a brzy si nuceně vzala Philipa Callowaye. V jejich vztahu ze začátku nebyla ani špetka citu, vždyť toho chlapa ani pořádně neznala, časem si na něj ale zvykla a přestavěla svůj životní plán tak, aby svého nového partnera mohla co nejvíce využít. Nikdy do toho nepletla city, ale on ano a to jí celkem dost hrálo do karet. Nepotřebovala mnoho k tomu, aby si ho omotala kolem prstíku a za krátkou chvíli mu přebrala vše, co mělo být jeho prioritou. Ačkoliv nikdy nebyla a stále není vlastníkem jeho rodinné firmy, už dlouho ji vede sama a nenechává si do toho moc hovořit. Její plán byl tímto dokonán, společnost a téměř všechen majetek měla pod palcem ona a plánovala svého muže nějak vyšachovat. Vše šlo úplně nádherně a bylo by to pro ni skončilo naprosto pohádkově, kdyby nečekaně nepřišlo dítě. Ve velmi mladém věku se jí narodil syn, Nadir, který jí zkazil a zkomplikoval vše, čeho chtěla dosáhnout. Byla z něj nešťastná, ale před svým okolím musela hrát dokonalou matku roku, jinak by každý prokoukl, o co jí ve vztahu s Philipem doopravdy šlo. Zapřísáhla se, že tomu dítěti nedá ani špetku své pozornosti a také to velmi důsledně plnila. Na druhou stranu nechtěla, aby bylo úplně nevychované, stále byl součástí rodiny, ačkoliv nechtěnou. Dala ho služkám, ať ho pořádně vychovají a sama se dále věnovala svému životu. Jakkoliv se ale od svého dítěte chtěla držet dál, stále o něj měla alespoň trochu zájem, i když vždy velmi skrytý. Byla kvůli tomu  dost naštvaná na sebe, nechtěla k němu nic cítit, ale byla to její krev a nikdy se od něj nedokázala úplně oprostit. Rozptýlením od tohohle všeho mělo být druhé dítě, které si tentokrát naplánovala a ještě než se vůbec narodilo, dala mu přesný osud, jako rodiče tenkrát jí. Opravdu se stalo, že na malého Nadira tak nějak pozapomněla a věnovala veškerý svůj čas svému dědici a naprostému favoritovi, Landonovi. Dala mu úplně všechno, dokonce ho snad i má ráda, což by u ní bylo poprvé. Tolik byla posedlá tím, aby ze svého druhorozeného vychovala někoho tak dokonalého, jako je v jejích očích ona sama, že se za prvním synem ani neohlédla. Když pak po několika letech musela čelit následkům jejího nezájmu a viděla, co z Nadira je a předpokládat, co z něj ještě být může, celkem ji to zhrozilo. Byla to totiž kompletně její chyba a takovou zodpovědnost si na svá ramena opravdu brát nechtěla. Snažila se to ještě zachránit tím, že ho jako malého seznámila s dětmi svých přátel. Tak nějak doufala, že se pak začne chovat lépe a nebude působit takové trable, ale šeredně se mýlila a nejspíš to ještě zhoršila. Místo toho, aby se se vším pořádně a rozumně vypořádala, začala si k němu budovat nenávist, protože se v něm odrážela její nedokonalost. Zanedlouho už v něm neviděla nic jiného, než jednu velkou chybu, všechny city byly pryč a přestala se kompletně zajímat. Její pozornost převzal Landon a postupně se na něm stala až závislou. Nedá mu pokoj, dokud nebude na jejím místě a již nyní na něj pokládá obrovskou zodpovědnost. Nechává ho trénovat jak nejlépe to jen jde, učí ho strategickému myšlení a seznamuje ho se všemi různými problémy a zodpovědnostmi vedení tak velké společnosti, jako je ta jejich. Nutně potřebovala, aby alespoň jedno její dítě bylo perfektní a udělala by pro to absolutně cokoliv. Nikdy si při tom ale neuvědomila, že tím bezhlavě může ničit jeho život, stejně tak, jako byl jednou zničen jí. Nemá tušení, že by Landon třeba jednou dědit nechtěl, má prostě smůlu, je to pro něj jasná věc a nezmění to, protože by mu to ona nikdy nedovolila. Její manžel ji v tom podporuje, protože se nechává slepě vést čímkoliv, co ona nařídí. Osobně děti nikdy nechtěl, ale kvůli ní je schopný alespoň Landona přetrpět a Nadira si nevšímá, stejně jako ona. Události jejího života ji úplně změnili a kdokoliv se držel v její blízkosti, to mohl pozorovat. Stala se z ní egocentrická, nepříjemná, mnohdy až nesnesitelná bestie, které záleží jen na své společnosti, dědici a reputaci. To o ní ale veřejnost neví a pokud bude po jejím, nikdy vědět nebude. Přesně tak,jak ji to učili, se jeví perfektně a svou rodinu tak prezentuje také. Bývá to velmi těžké, protože dostat Nadira do rodinného obrázku je pro ni absolutně nesnesitelné, ale neexistuje nic, co by pro dobrou pověst neudělala.

  • Nadir Calloway × Bez větších problémů by ho zvládla popsat jedním jediným slovem - chyba. Je perfektní ukázkou toho, že není dokonalá a sama dokáže pochybit. No a přesně to je ta věc, kterou na něm tolik nesnáší. Když ho vidí, nedokáže v něm najít syna, kterého má milovat, ale místo toho v něm nachází vše, co se jí v životě nepovedlo. Už jenom to, že je na světě, je pěkná katastrofa. Nemluví s ním, nevyhledává jeho přítomnost, zkrátka ho nechce mít za žádnou cenu na očích. Jakkoliv to ale popírá, stále jí na něm někde v hloubi duše záleží a ona neví, jak se s tím pocitem vyrovnat. Má teď sice jeho bratra, kterým zaměstnává svou pozornost, stále to ale nikdy úplně neustává. Možná to je také jeden z důvodů, proč se z jejích pocitů vůči němu stala opravdová a čirá nenávist. Nemůže si od něj najít cestu, protože se ten grázl vždycky vrátí a ona nad ním nemá žádnou moc. Kdyby ve Hrách umřel, bylo by teď asi vše lehčí, jenže on to vyhrál a stále se ho nelze zbavit. Od té doby, co se narodil, se smiřuje s jeho existencí a nejspíš s tím bude muset pokračovat i nadále, jelikož je stále zde. Proti své srsti se ho jednou za čas snaží zatáhnout do rodinných záležitostí kvůli veřejnému mínění, postupně se to ale začíná stávat těžším a těžším, jelikož působí pouze problémy a není vůči jejím požadavkům benevolentní.

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp