Monday, December 10, 2018

Tom Klearcloud

[ tom klýrkláud ]

 

Player: Pietro 

FC: Tyler Oakley


Tesserae: 5 | Defense: 0

Contact: Butschek.Petr@seznam.cz

Age: 16


Token: klávesa T z klávesnice


level [ 0 ] • credits [ 0 ]

 osoba nic nevlastní


Tom je velmi chytrým a přemýšlivým člověkem, než má něco udělat, raději čeká a zvažuje, co bude vhodné a co ne, a jaké bude mít použití daného řešení případné následky. Jsou ale i situace, kdy jedná ihned. Rozvážnost a jistá forma taktičnosti mu již přinesly ovoce. Ne sice nějak v současnosti užitečné, ale aspoň si ověřil, že by to mohlo fungovat a mohl by tak dosáhnout k tomu, co potřebuje. Sklizně ho zastihly absolutně a trestuhodně nepřipraveného. Na tu první ve dvanácti šel naprosto naslepo, neměl ani rozmyšleno, s čím by se rád pokusil bojovat. Uvaděč byl ale milostiv a nevytáhl jeho jméno. A tak zapojil internet a obstaral si tak dvojici tzv. motýlích mečů, do každé ruky jeden. Celý trénink pojal, jak se na Trojkaře pomalu i sluší, a tak spoustu času napřed proseděl u obrazovky a koukal na videa, jak se má se takovou zbraní zacházet. Až když to sám poté zkoušel předvést, zjistil, že video je video a realita je realita. Postupně se však rozdíl mezi videi, podle kterých se učil a skutečnou realitou snižoval a nyní je alespoň při pohledu laika na tom stejně jako ti učitelé z videí. Expert a nebo někdo, kdo se vyzná, by si všiml rozdílů a někdy celkem zásadních, ale pořád je to jen Trojka, ne profi kraj. Využívá všeho, co mu kraj nabízí. Místo činek a strojů, jež se nachází ve výcvikových centrech, trénuje fyzičku nošením a zvedáním beden s náhradními díly ke kdečemu nebo tahání vozíků s elektroodpadem. Tyhle drobné práce jsou i jeho první obživa, tuhle práci mu obstaral táta, aby nebyl Tom doma tak často sám. A když zbude Tomovi energie a chuť, neváhá se po kraji proběhnout, samozřejmě se sluchátky.


Slabin je u něj spousty a všechny pramení buďto z jeho rodiště a nebo jeho níže zmíněné povahy. První je znalost zbraní, pokud je to moc dlouhé a nepraktické, je to špatně a akorát by si ublížil. Druhou je voda. V kraji je jí poskrovnu, s nadsázkou by se dalo říct, že jediná voda, co tu je, je ta, kterou prodávají v lahvích na pití. Plavecké dovednosti jsou tedy na úrovni... no nejsou. Ví, že má plácat nohama a rukama, to je ale všechno a tím to končí. Ačkoliv je šikovný na techniku, tvorba pastí a práce s lanem nebo provazy je pro něj neznámou. Uváže si tkaničky, avšak kromě nich a klasického prachobyčejného uzlu nic jiného neumí. Je to jedna z daní, kterou si vybral ten virtuální svět na obrazovce. Mohl se tyhle věci naučit stejně jako zacházet se zbraní, ovšem kde v elektro kraji chcete shánět lano. Možná ale ten největší problém bude navazování vztahů s jinými lidmi. Je to prostě ten tuctový člověk v pozadí, který si dělá vše sám a je to pro něj to nejlepší. Nebrání se pomoci od druhých, on sám si o ní ale neřekne. Ať dělá cokoli, samotářství je pro něj nejlepší. Může se tak soustředit a není rušený nikým druhým.


Místem narození mu budiž Třetí kraj. Ještě před několika málo lety by to byla nelichotivá vizitka. Nyní je to však celkem obstojná adresa, koneckonců většina současných vychytávek spatřila světlo světa u něj v kraji. Elektronika jej zpočátku moc nezajímala, ale když uviděl, jak otec rozebíral počítač, svět těch vnitřností ho přímo uchvátil. Samozřejmě vše, co doma měl a šlo to rozebrat, to taky rozebral. Co na tom, že to už nedal dohromady, to udělal pak táta, i když někdy byl Tom až moc zvídavý a složit to zpět už prostě nešlo.  Zájem o tyhle věci proto usměrňoval alespoň ve škole, kde patřil k lepšímu průměru. Při pohledu zpětně by se dalo říci, že s léty přibývajícími ho ale ten svět obvodů a podobných drobností zaujal až moc. Až natolik, že možná trochu zapomněl, jak vlastně vypadá ten vskutku reálný svět. Pokud ve světě práce s počítači a elektronikou je jeho postavení jedno z těch lepších, v klasickém životě je to v podstatě naopak. Není outsiderem, jen ale neměl nikdy potřebu prožívat podobné reálné starosti jako podobní kluci v kraji, co se například holek týče. Je to kluk, který se neprojevuje, je tichý a přemýšlivý. Má-li však co říct, řekne to, a to nahlas. Rodiče jsou oba zaměstnání v jedné z velkých firem, konkrétně ve firmě DyneVision, která v Trojce sídlí a poskytuje tam všechna ta technologická zlepšení života. Životní úroveň Klearcloudových je díky platům, jež rodiče pravidelně berou, natolik slušná, že je řadí v pomyslném žebříčku de facto hned za krajskou smetánku a elitu a ty, jež mají ve svých pracích vysoká místa. Otec je jedním z těch desítek lidí, co se podílí na operačních systémech pro androidy a matka je v oddělení designu, kde se s dalšími lidmi snaží co nejvíce částí systému vměstnat a přetvořit do co nejmenších a nejkompaktnějších krabiček nebo zařízení, aby nezabraly tolik místa a i nenarušovaly vzhled finálového výrobku. Tomovi tak poskytli život v poměrně obstojném luxusu, někdy však i za cenu, že byl i většinu dne doma sám, jelikož rodiče museli odcestovat kvůli zaměstnání do hlavního města. Ve volných chvíli se však oba Tomovi věnovali a věnují a předávají mu tak něco ze svých znalostí. Po Tomově první Sklizni si rodiče naplánovali pořídit druhé dítě, jelikož si uvědomili, že se na jejich syna začal týkat zákonem daná povinnost. Dosud se však k tomu nedostali, mimo jiné i pro své pracovní vytížení.

other worlds

stranger2s.jpg https://lh3.googleusercontent.com/Pw0zB0hurIqLYe3Dbii8mgZ8-m5myKuUtsQ2qtwficdo5n9uKQvLA3mzvOkjh7iL3CUXJzXut2adFoTqKA=w200-h92