Friday, April 20, 2018

Saevitum - Narration

20. 4. 18:50 Nezdařilo se, Kapitol vstupuje do dalšího nenávratného maléru, a tím jsou neustupující rebelie v krajích. Zprávy o nové technologii a předávání privilegií pro Třetí kraj se šíří velice rychle, s tím bohužel spousta krajů vůbec nesouhlasí. Možná ta závist, možná ten cit k lidskému životu, důvody má každý jedinec jiný. Není snad jediný kraj, ve kterém by se nalézal klid, možná tak drahá Dvojka, která momentálně stávkuje a do celé této šarády prozatím nezasahuje. Nejhlavnějším problémem je však kraj sedmý a dvanáctý, kde se obyvatelstvo začíná do vzpoury krvavě připojovat. Mírotvorci jsou na ně již krátký, ale i tak vláda nezasahuje se všemi svými silami a nadále jenom v tichosti pozoruje. Avšak nenechávají si je dělat věci po svém, tudíž se vyhlásilo hromadná poprava u jedinců, kteří nevěrnost veřejně proklamují, u menších potížistů je smluvený trest na pranýři. V krajích jsou samé zmatky, rabuje se všude kde se jen může a není snad žádného kouta, kde by se nacházelo bezpečno.

21. 4. 22:00 Po celém Panemu bylo popraveno pár desítek obyvatel z každého rebelského kraje, nejvíce se mírotvorci vyřádili na Sedmém kraji, které nebyl schopen přestat. Kvůli brutálnímu incidentu v kraji museli uzavřít všechny pracoviště a obyvatelé byli zahnáni do svých domů. Současně tam mají nastavenou večerku a kraj je řádně střežený, dokud se nenajdou další viníci. Dvanáctému kraji se povedlo vybombardovat soudní budovu. Neobešlo se to bez trestu a pár vzbouřenců, co měli velký vliv na celou tu událost jsou teď mrtví a jejich těla jsou vystavena na náměstí. Stále je tam nepořádek a některým se podařilo rozprchnout pryč z kraje, jelikož se nenašlo moc dobrovolníků, kteří by Dvanáctku chtěli hlídat, proto je v kraji děsně málo mírotvorců. Kapitol to ale tak ponechává. I přesto, že se tváří v klidu, tak z toho mají velké obavy. V dalších krajích je prozatím klid, ale to je právě ten problém, jelikož spousta z nich vymýšlí plán na útěk a na útok proti profesionálním krajům, dokonce Čtvrtý kraj je teď v ohrožení, i když se valná většina zúčastnila vzpoury.
22. 4. 14:00 V krajích 5, 8 a 11 je pusto. Lidé jsou buďto ve svých domovech nebo se někteří dostali pryč z krajů. Jelikož prezidentka stáhla všechny posily z problémových krajů, tak jsou všechny kraje ponechané bez dozoru. Mírotvorci se momentálně nacházejí ve všech profesionálních krajích a ve Třetím, který je stále v ohrožení, proto jsou na okrajích nastavené elektrické ploty. Popravy skončily, protože to stejně nedávalo smysl a rebelie nadále pokračovala. Všichni věrní Kapitolu jsou teď schovaní v hlavním městě, který je pod dohledem. Druhý kraj se připravuje na možný útok, jelikož se také vyskytují na seznamu neoblíbených v chudších krajích. Po celém Panemu je volnost pohybuje, sice o každém pohybu Kapitol ví, ale už je rozhodnuto, že se nebude vláda do takových výtržností angažovat. Nemají v plánu vládnout kostem a prachu.

23. 4. 17:40 Je to více než 24 hodin, kdy se mírotvorci stáhli. Nic moc se od té doby v krajích neudálo, spíše se to všude uklidnilo. Kapitol dokonce ztratil dohled na některými obyvateli Panemu, takže šťastlivci si mohou pohybovat volně po divočině, kde moc kamer už nebývá. Co se týče těch, kteří byli nalezeni, tak ti byli na místě zastřeleni nebo odvedeni zpět do kraje pod podmínkou, že se už nebudou ničeho zúčastňovat. Na Třetí kraj dopadla bomba do centra, která si vzala několik obětí a další jsou zranění. Jelikož se všichni soustřeďovali na výstřel, který se odehrál ve Druhým kraji a byl jen poplašný, tak měla Trojka malý počet ochránců. Co se týče toho výstřelu, tak se udál mezi mladými dívkami - Prue byla odvedena do soudní síně, jelikož je dcerou pana Wesmyrona, je momentálně pod dohledem. O druhé dívce, která je v kraji neprávem je vypsaná odměna. Bohužel o dívčině nikdo nemá informace, tudíž se neví, o koho se jedná. K tomu čelí Dvojka další výzvě, protože se na hranicích objevují rebelové a už tam stačili pár mírotvorců postřelit. Pravděpodobně se ženou na do Akademie mírotvorců. Ve Čtvrtým kraji se to hemží odpůrci profesionálů, kteří se zkoušejí dostat do Dvojky, tudíž to tam není žádná sláva. Kapitol je prozatím v bezpečí, jelikož je až moc střežený, proto se všichni spíše soustřeďují na jejich síly v Druhým kraji.

23. 4. 20:30 Revoluce se nikam neposouvá, spíše je to mišmaš nějakého násilí. Třetí kraj má další ztrátu, útok byl na dům Skarlextonů a jejich univerzitu. Další oběti, ale nakonec se na scénu přiřítili mírotvorci a rebelantům překazili další útok. Pomalu se to v technologickém kraji posouvá do klidu, což se nedá říct o Druhém. Objevily se posily z Třináctého kraje s vybavením, takže je to v celé Dvojce válečná zóna. Jediný klid se najde jen na hranicích mezi Druhým a Čtvrtým krajem, poté ještě vesnice vítězů. Zdá se, že je to celkem vyrovnané, někdo by řekl, že dokonce buřičská strana vyhrává. Kapitolu tedy nezbývá jiná možnost, přišli s nápadem poslat androidy bez majitele do akce. Spousta z nich navštěvuje svoje rodiny, je to risk jen pro androida, což vládě rozhodně nevadí, jelikož si stejně mohou stvořit další. Chtějí je hlavně přesvědčit, že DyneVision je pro jejich dobro a Třetí kraj si za svojí dřinu vysluhuje privilegia. Taktéž nabízejí ostatním krajům výhody, pokud se budou chovat tak, jak se mají a vrátí se ke své práci. Je to poslední varování, které se veřejně vyhlásilo po celém Panemu samotnou prezidentkou.
24. 4. 19:40 Rebelům se podařilo shodit bariéru, která je oddělovala od hlavního města. Jenže v ten samý okamžik bylo zničeno několik krajů a pro potěšení vyšší moci to bylo všude odvysílané. Androidy poslali jen jako zástěrku, aby nikdo útok nečekal. Pod palbou byly kraje Sedmý a výš. Největší dávku schytali právě Dvanáctý kraj a Třináctý kraj. Ani Třináctý kraj nečekal, že byl tak rychle odhalený, to možná jen kvůli jejich nepozornosti. Tento masakr si přinesl několik obětí, které nikdo nenavrátí a rozhodně už ne DyneVision. Bohužel, nestrategická revoluce nikam nevede, a takhle to Kapitol potvrdil. Ve vzdušném prostoru je to samé vznášedlo s palnou silou, proto může být kterýkoliv kraj ještě v nebezpečí. Kvůli tomu se ale nemění nic na tom, že jsou krajané více agresivní a chtějí svou pomstu. Všechno tedy ještě nekončí. Mírotvorci stále čelí vzbouřencům a snaží se je uklidnit, i když je to jak handrkovat se s bandou paviánů. V Kapitolu není zcela bezpečno, nicméně se zásahová jednotka snaží rebely udržet jen při kraji. Taktéž je všem krajům nabízeno, že se mohou s prezidentkou dohodnout na nějaké možné východisko, pokud prokáží loajalitu a ihned se vzdají. Pravděpodobně je vláda už pomalu zoufalá.

24. 4. 20:40  A ono tam přece jenom nějaký plán byl. Pryč s dohodou, pryč se vším. Krátce po vyhlášení návrhu prezidentky se stalo neočekávané. Aspoň tak to rozhodně Kapitol nečekal. Sice oběti jsou v krajích drastické, ale Třináctému kraji se podařilo si vzít rukojmí - Cerys Alsephyte Smyrnu. Kvůli tomu také pár mírotvorců zemřelo a ke svým rodinám se nevrátí. Ve Druhém kraji také bylo zraněno několik civilistů. Co se právě děje s prezidentkou nikdo neví, ale rebelové požadují dohodu, která bude v jejich prospěch za výměnu živé Cerys a také Kirsten Wesmyron. Buď se tedy vláda vzdá nebo vymyslí jiný plán. Na starosti to momentálně má Elijah Wesmyron. Pokud by se Kapitol nechtěl vzdát, má tu možnost obě ženy zachránit.
  • NonRPG - Najděte na webu obrázky představitelů prezidentky a Kirsten. Může to být kdekoliv. Pokud přes polovinu přihlášených hráčů na akci najde obrázky a pošle odkaz soukromou zprávou Larsyn (nikoliv na veřejný chat, jinak si stavíte postavičku do maléru) - vyhrává Kapitol. V opačném případě vyhrávají rebelové. Prosíme, abyste si neradili. Do přihlášených hráčů se nepočítá jen Larsyn, ostatní admini se mohou zúčastnit.
  • Skóre: 3/7 - Diddi, Nielle, Pietro25. 4. 23:30 Přišlo neočekávané, tentokrát opravdu vyhrává Třináctý kraj. Prezidentka se nenašla a ani dcera Elijaha Wesmyrona. Momentálně teď Kapitol zuří a všude po krajích je chaos. Bylo poslaná mírotvorcovská hlídka všude po Panemu, aby je za každou cenu našli. Jestli jsou obě ženy ještě celé, k tomu se už rebelský kraj nevyjádřil. Kapitol se musí do zítřejšího večera vzdát nebo přijdou o milovanou tvář Kapitolu, prezidentku Cerys Smyrnu. Kraje se zklidnily a již se žádní nebouří, bylo nespočet ztrát z každý stran, i když mizerněji jsou na tom krajané, jelikož neměli takové vyspělé vybavení jako armáda z Dvojky. Taktéž je po celém státě výpadek elektřiny, což je spíše činem Pátého kraje. Ulice v Kapitolu stále nejsou bezpečnými, tudíž je zákaz vycházek všem občanům, pokud není jinak dáno.

26. 4. 17:50 Stále po tolika hodinách a Kapitol se nehodlá vzdávat. Pátrání prezidentky a Kristen Wesmyron stále pokračuje. Zdá se, že zvládli mírotvorci najít stopy, avšak je potřeba velká výpomoc od všech věrných v Kapitolu. Po celém Panemu můžete nalézt několik stop. Vyhledejte je a možná tak zvládnete nalézt rukojmí a vrátit vše zase do normálu. Vláda požaduje veškeré informace o podezřelých občanech. Jestliže si všimnete něčeho neobvyklého, ohlaste to a možná vás čeká finanční odměna.
  • NonRPG - Do konce akce je potřeba získat aspoň 10 bodů, všechny zúčastněné postavy poté získají klíč, kterým můžete otevřít box s odměnou (je třeba mít více, můžete získat později při jiných událostech). Po celém Panemu, konkrétněji herní místnosti, najdete kód náhodného občana. Je třeba je nalézt a najít majitele (postavy, kterým patří) - opět pm L. Bude jich celkově 15 a klidně může být více najednou ve stejný čas. Po nalezení se kód smaže. Musíte taktéž dodat na to místo post za vaši zvolenou postavu. Pokud napíšete za někoho, kdo je loajální Kapitolu, přičte se to do celkového skóre, kdyby šlo o opačný případ, tak se nic nepřičítá. Zúčastnit se může i nepřihlášený hráč, stačí mít na webu postavu.
  • Skóre: 11/15 - Kalypséa Parraneau, Jared Wesmyron, Ricardo Zancanella, Daryl Douglas, Andrea Lazerpillar, Ezra Donnovan, Raily D. ThersonsErissa Ikarhé, Omar Wesmyron, Sivana Lanamea Straszewski, Demonica Rayana Thersix, Catastropha Ria de la Saineverrex, Prue Azaela Wesmyron, Adrienne Emilia Reyes, Inyflamia Saraoze Lermaine
27. 4. 19:30 S menšími potížemi se mírotvorcům konečně podařilo nalézt obě ženy živé, akorát celé vyhladovělé a se zraněním. Prezidentka ještě dopadla dobře, ale Kirsten byla ihned odvezená do nemocnice kvůli vážným zraněním, když se pokoušela o útěk. Viníky se zdařilo pochytat a jsou momentálně ve vazbě, mezi nimi je vůdce rebelů Kal Depper, vítězka Stephanie Borman a Katherine-Anna Eristoffborough. Čeká je veřejný trest na náměstí v Kapitolu. Mezitím se v Panemu nastolí nový řád, který bude představen společně se soudem trestanců. Taktéž je všem mírotvorcům, ovšem nevadí ani dobrovolníci, na povel všechny uprchlíky pochytat a převézt je zpět do jejich kraje.

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp