Wednesday, December 30, 2015

Panem Laws


• Klání Hladových her se musí povinně sledovat buď z pohodlí svého domova, ve školách nebo na náměstí. Mírotvorce může kdykoliv náhodně vyhledat dům a zkontrolovat, zda osoba tento zákon ctí. Pokud bude viník nalezen za nedodržení tohoto zákona, bude potrestán ranami bičem na veřejném pranýři.

• Děti v krajích od 12 do 18 let se musí zaregistrovat ke sklizni, zde mohou být vybráni a následně pak musí neodkladně vstoupit do Hladových her. Dobrovolníci smí nahradit zvoleného ze sklizně, ale pouze v povoleném věku. Jedincům starších 18 let není umožněno se podílet na klání Hladových her, pokud jej sám nevybere prezident nebo hlavní tvůrce. V každém kraji, kromě Třináctého, bude vždy jedna dívka a jeden chlapec, není-li diktováno jinak. Každý vybraný splátce má možnost se rozloučit se svojí rodinou. Jakmile budou Hry u konce, nechť vás provází štěstěna, vítěz jako dar získá dům ve vesnici vítězů a nemůže se znovu zúčastnit sklizně.

• Je přísně zakázáno vystupovat proti Kapitolu, Hladovým hrám nebo vládě Panemu. Zahrnují se všechny písemné, mluvené nebo jiné formy komunikace s veřejností, tiskem a ostatními občany Panemu.

• Mladistvým není povoleno prodávat alkohol či jiné návykové látky. Zletilost je platná po dovršení 21. roku, mladší mohou být v drastičtějších případech stíháni za nerespektování řádu. Zákon platí i pro pohyb v prostorech kasina či nevěstincích a strip klubech.

• Právní věk sňatku je od 18 let. Manželství uzavřené před dovršením 18 let jednoho či obou, musí být podepsán rodiči, je-li v souladu všech stran. Uzavřít manželství může jakákoliv lidská forma života, s příplatkem i android s umělou inteligencí.

• Veřejné vzdělávání není právo, ale povinná akce. Všechny děti školního věku od 5 až do 18 let musí navštěvovat hodiny, pokud nemají smrtelnou nemoc. Mírotvorci mají povolení nachytat záškoláky. Kraje, ve kterých jsou potřeba zaměstnanci, mohou děti ze školy odejít za předpokladu, že mají pracovní papíry, které lze získat prostřednictvím radnice.

• Lov všeho druhu mimo svůj kraj je přísně zakázán. Oblast divočiny je nepovolená kvůli vašemu bezpečí. Kdokoliv tento bod poruší opakovaně, utrpí 20 ran bičem na veřejném pranýři.

• Privátní obchodování jakéhokoliv druhu je pro zisk nezákonné. To zahrnuje všechny produkty a služby, které neprošly Kapitolem. Ti, kteří budou chyceni při obchodování se zakázanými materiály budou postaveni k výslechu. Je-li podezřelý shledán vinným, stane se avoxem a bude vyslán pro služby Kapitolu.

• Všichni rodiče jsou zodpovědní za své nezletilé děti, pokud dítě poruší zákon, může rodič být souzený k trestu stejný nebo vyšší. Pokud rodiče o své děti nepečují, sirotčinec bude k dispozici. To může vyžadovat přemístění dítěte do jiného kraje.

• Každý rodič má povinnost ohlásit příchod dítěte. Jestliže bude matka své těhotenství tajit, bude odsouzená k smrti společně s otcem či třetí osobou, která dopomáhala k tajemství. Výjimky jsou jen v případech, pokud je nalezena manipulace jiné strany.

• Vlastnit androida smí pouze lidé, kteří projdou psychologickými testy. Kvalifikovaná osoba následně určí, zda je dotyčný stabilní a může si pro své vlastní potřeby tuto technologii přivlastnit. Povolené činnosti s androidy jsou neomezené, zakázáno je však využívání k násilí a k funkcím, které jsou škodlivé pro stát. Androidi určeni k armádnímu vykonání jsou pouze povoleni za předpokladu, že osoba vlastní licenci a souhlasí s občasnou kontrolou stroje.

• Všem androidům se musí poskytnout LED zařízení, které určí odlišnost od člověka. Jakmile se světélko zbarví do negativní stability, musí se akutně provést vyšetření sponzorovaný firmou odkud android vzešel.

• Zákaz modifikací těla všem občanům ve věku pod 18 let, výjimky zde nejsou platná. Při přeměně firma ani vláda neručí za vedlejší účinky, zdravotní problémy ani smrt, toto je pouze vaše svobodná volba.

• Bez cestovních dokladů je zakázáno po Panemu jakkoliv cestovat. Každý se musí před opuštěním kraje nahlásit u mírotvorců, kteří mají na starost bezpečnostní kontrolu kraje. Nepovolené cestování platí taktéž v době Hladových her, kdy musí být každý ve svém kraji.

• Kapitol si vyhrazuje právo potrestat ty, u kterých věří, že spáchali trestný čin, i když není žádný důkaz ke zločinu. Podle poroty pak obviněný může i nemusí být odsouzený. Dále si soud vyhrazuje právo změnit nebo vyvolat nový zákon, jejíž platnost začíná následující den po implementaci.

< ZPĚT DÁLE >

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp