Wednesday, December 30, 2015

Panem Laws


• Klání Hladových her se musí povinně sledovat buď z pohodlí svého domova, ve školách nebo na náměstí. Mírotvorce může kdykoliv náhodně vyhledat dům a zkontrolovat, zda osoba tento zákon ctí. Pokud bude viník nalezen za nedodržení tohoto zákona, bude okamžitě transferován do vazby na výslech, a později převezen do hlavní věznice v Desátém kraji.

• Děti v krajích od 12-18 let se musí zaregistrovat ke sklizni, zde mohou být vybráni a následně pak neodkladně vstoupit do Hladových her. Dobrovolníci smí nahradit zvoleného ze sklizně, ale pouze v povoleném věku. Jedincům starších 18 let není umožněno se podílet na klání Hladových her, pokud jej sám nevybere prezident nebo hlavní tvůrce. V každém kraji, kromě Třináctého, bude vždy jedna dívka a jeden chlapec, není-li diktováno jinak. Každý vybraný splátce má možnost se rozloučit se svojí rodinou. Jakmile budou Hry u konce, nechť vás provází štěstěna, vítěz jako dar získá dům ve vesnici vítězů a nemůže se znovu zúčastnit sklizně.

• Je přísně zakázáno vystupovat proti Kapitolu, Her nebo vládě Panemu. Zahrnují se všechny písemné, mluvené nebo jiné formy komunikace s veřejností, tiskem a ostatními občany Panemu.

• Mladistvým není povoleno prodávat alkohol či jiné návykové látky. Zletilost je platná po dovršení 21. roku, mladší mohou být v drastičtějších případech stíháni za nerespektování řádu. Zákon platí i pro pohyb v prostorech kasina či nevěstincích a strip klubech.

• Právní věk sňatku je od 18 let. Jakýkoliv věk pod 18 musí být podepsán rodiči, je-li v souladu obou stran. Uzavřít manželství může jakákoliv lidská forma života, s příplatkem i android s umělou inteligencí.

• Veřejné vzdělávání není právo, ale povinná akce. Všechny děti školního věku od 5 až do 18 let musí navštěvovat hodiny, pokud nemají smrtelnou nemoc. Mírotvorci mají povolení nachytat záškoláky. Kraje, ve kterých jsou potřeba zaměstnanci, mohou děti ze školy odejít za předpokladu, že mají pracovní papíry, které lze získat prostřednictvím radnice.

• Lov všeho druhu mimo svůj kraj je přísně zakázáno. Oblast divočiny je nepovolená kvůli vašemu bezpečí. Kdokoliv tento bod poruší opakovaně, utrpí 20 ran bičem na veřejném pranýři.

• Obchodování jakéhokoliv druhu je pro zisk nezákonné. To zahrnuje lovecké materiály, zboží nebo jiné služby, které neprošlo Kapitolem. Ti, kteří budou chyceni při obchodování se zakázanými materiály budou postaveni k výslechu. Je-li shledán vinným, stane se avoxem a budou vysláni pro služby Kapitolu.

• Všichni rodiče jsou zodpovědní za své děti, pokud dítě poruší zákon, může rodič být souzený k trestu stejný nebo vyšší. Pokud nepečují rodiče o své děti, sirotčinec bude k dispozici. To může vyžadovat přemístění dítěte do jiného kraje.

• Každý rodič má povinnost ohlásit příchod dítěti. Jestliže bude žena své těhotenství tajit, bude odsouzená k smrti společně s otcem či třetí osoby, která dopomáhala k tajemství. Výjimky jsou jen v případech, pokud je nalezena manipulace jiné strany.

• Všem androidům se musí poskytnout LED zařízení, které určí odlišnost od člověka. Jakmile se světélko zbarví do negativní stability, musí se akutně provést vyšetření sponzorovaný firmou odkud android vzešel.

• Zákaz modifikací těla občanům ve sklizňovém věku a v Kapitolu pod 18 let, výjimky zde nejsou platná. Při přeměně firma ani vláda neručí za vedlejší účinky, zdravotní problémy ani smrt, toto je pouze vaše svobodná volba.

• Vlastnit androida smí pouze lidé, kteří projdou psychologickými testy. Vláda pak určí, zda je dotyčný stabilní a může si pro své vlastní potřeby tuto technologii přivlastnit. Povolené činnosti s androidy jsou neomezené, zakázáno je však využívání k násilí a k funkcím, které jsou škodlivé pro stát. Androidy určené k armádnímu vykonání jsou pouze povolena za předpokladu, že osoba vlastní povolení a souhlasí s občasnou kontrolou stroje.

• Bez cestovních dokladů je zakázáno po Panemu jakkoliv cestovat. Každý se musí před opuštěním kraje nahlásit u mírotvorců, kteří mají na starost bezpečnostní kontrolu kraje. Nepovolené cestování platí taktéž v době Hladových her, kdy musí být každý zpátky ve svém kraji.

• Kapitol si vyhrazuje právo potrestat ty, u kterých věří, že spáchali trestný čin, i když není žádný důkaz ke zločinu. Také si soud vynahrazuje právo změnit nebo vyvolat nový zákon pouze s 24 hodinovou implementací. Podle poroty pak může i nemusí být obviněný odsouzený.

< ZPĚT DÁLE >

other worlds

stranger2s.jpg https://lh3.googleusercontent.com/Pw0zB0hurIqLYe3Dbii8mgZ8-m5myKuUtsQ2qtwficdo5n9uKQvLA3mzvOkjh7iL3CUXJzXut2adFoTqKA=w200-h92