Sunday, December 20, 2015

Lizzie Sharbino

[ lizí šárbínou ]

 

Player: Renaiti

FC: Brighton SharbinoContact: renaiti@seznam.cz

Age: 14 deceased - zmasakrovaná: N. Finefeather


Token: Myší ocásek


Jedná se o dívku se vzezřením anděla, ale duší ďábla. S velkou radostí se totiž vyžívá v ponižování, strašení a psychickém mučení mladších a slabších duší, než-li je ona sama. Rozhodně jí nedělá problém povýšit se takto i nad zvířaty, ať už třeba savci nebo hmyzem a dokázat, že člověk opravdu nemá v jejich říši žádného přirozeného nepřítele. Nedělá jí to však žádné šrámy na duši, ba dokonce ji to v mnoha případech i těší. Je celkem zběhlá ve výstavbě různých pastí, které chystala na myši nebo na mladší sestru, i z toho mála, co doma měli. Aby se následně mohla rozesmát na celé kolo, až se do ní někdo chytí. Celkově je ke svému okolí odtažitá a chladná, snad jako by žila v nějakém vlastním světě. Ovšem i přes tento fakt, umí být velmi dobrou řečnicí a získat si tak na svoji stranu ne jednoho člověka. Z čehož jasně vyplývá, že nějaká přetvářka jí není úplně cizí. Od minulých Her, do kterých byla vybrána její sestra, se začala pilně učit s kuchyňským nožem a ne jen řezání a kuchání nějakých zvířat, ale i házení s ním, stejně jako střelbu z praku...


I když si to sama nepřipouští, má psychické problémy. Její rodina si nikdy nežila v přepychu a neměli možnost dovolit si to, co mají třeba děti v Kapitolu, ovšem i přes tento fakt se u ní dobře vyvinula schopnost vztekat se a vybuchnout pokaždé, když se jí něco nelíbí. Což už mělo pro ne jednoho člověka v jejím okolí fatální následky, stejně jako touha být ve všem tou nejlepší. Je ráda středem pozornosti a pro to, aby se na ni upíraly téměř všechny zraky, je ochotná udělat opravdu cokoliv. Miluje ten pocit, když je ve středu pozornosti. Občas jí dělá problém rozeznat dobro a zlo, stejně jako realitu a fikci. Proto, i když chodí do školy, nic moc se tam nenaučila, nepočítá-li se ubližování slabším. Nerozezná pomalu ani malinu od ostružiny, natož poznat ještě něco jedovatého. Všechno jí to připadá stejné a umět takovéto věci poznávat, jí připadá jako ztráta času. Vůbec není učenlivá, neboť když se jí něco nedaří, prostě se na to vykašle a odůvodní si to tím, že to stejně k ničemu nebude potřebovat. Je také poměrně sobecká, to co mají ostatní, ona musí mít taky, ať to stojí co to stojí...


Narodila se jako první dítě do rodiny Sharbino. Rok po jejím narození na svět přišla její sestra Mika. Jak vyrůstala po boku svojí mladší sestry, začal se v ní již v nízkém věku projevovat pravý charakter, který však nebyl nijak lichotivý pro její blízké. Při nástupu do první třídy se její chování vůbec nezměnilo, ba dokonce i prohloubilo. Utvořila si okolo sebe hlouček dětí, jenž si "ochočila" natolik, aby pro ni udělaly cokoliv by jen chtěla a nesly následky za všechno, co provede. Jak ona sama tvrdila, neměla důvod je jakkoliv ponižovat nebo strašit, neboť byli na její straně. Zato měla spadeno na mladší jedince. Obzvláště na svoji sestru, kterou psychicky týrala téměř čtrnáct hodin denně. Jednou dokonce, když mladší Mika neudělala to, co po ní chtěla, se ji pokusila utopit, což byl jasný signál pro jejich rodiče. Téměř celý rok dávali nějaké drobné částky stranou, aby Lizz nakonec mohli poslat na sezení za psycholožkou. Kde se dívenka ukázala v tom pravém světle, jakmile se psycholožka začala vyptávat na její sestru. Tuto zlost si ještě tentýž večer vybila na bezbranné myšce, jež se chytila do její nastražené pasti v domě. S kuchyňským nožem ji pomalu začala zohyzďovat a přitom poslouchala, jak se k jejím uším line to líbezné pískání, které bez pochyb stvoření vydávalo z bolesti. Avšak když se chystala s její obětí skoncovat, vtrhla do jejího pokoje matka , která když viděla, co její dcera provádí, málem šla do kolen. Vyhodila myš bez prodlení ven, zatímco na ni Lizz křičela jako smyslů zbavená. Jediné co jí po její oběti zbylo, byl uříznutý ocásek, jejž si snad z trucu zkovala. Ovšem v tomto mučení našla jisté zalíbení a proto vždy, když bylo hezké počasí, chytala i různé brouky, kterým následně trhala krovky, křidýlka a nožičky a nakonec si s nimi cvrnkala po stole. Už jen toto svědčilo o tom, že to nemá v hlavě v pořádku. Jakmile se však její sestra ocitla ve Hrách a rodiče se soustředili jen na ni a po její smrti byli hrozně zarmoucení, neskutečně moc ji to dopálilo, že už jí ani oni nevěnují pozornost. Začala proto čím d ál více času trávit v přírodě, kde se učila házet s kuchyňskými noži a také strefovat se kamínky za pomocí praku. Hodlala totiž dokázat, že to co předvedla její sestra v aréně bylo ubohé a ona je mnohem lepší...

other worlds

stranger2s.jpg https://lh3.googleusercontent.com/Pw0zB0hurIqLYe3Dbii8mgZ8-m5myKuUtsQ2qtwficdo5n9uKQvLA3mzvOkjh7iL3CUXJzXut2adFoTqKA=w200-h92