Thursday, November 26, 2015

Connor Davis

[ konr dejvis ]

 

Player: Lukyner

FC: Freddie HighmoreContact: mokosik@seznam.cz

Age: 12 deceased - psychické zhroucení


Token: Kousek grafitu


Není silný, není velký a nepochází z profesionálního kraje. Přesto je díky nevyspělosti Dvanáctého kraje zvyklý na těžký život, který ho naučil pracovat rukama a vážit si i obyčejných věcí. Je zvyklý obejít se na pár dní bez jídla a vody, je zvyklý starat se o sebe sám a nezatěžovat tím nikoho jiného. Díky této skutečnosti se naučil obstarávat si jídlo všemi možnými prostředky, které mu příroda dovoluje. Za pomoci větvičky a tenkého provázky si zvládne vytvořit náhražku prutu, na kterou umí dokonce ulovit i nějakou tu rybku. Vyzná se v jedlých plodech a houbách, takže nemá problém určit jedlou a nejedlou rostlinu a přibližně ví, kde je hledat. Jak už bylo zmíněno, síly moc nepobral. Ale on jí ve svém životě ani nepotřebuje. Sílu vynahrazuje svou hbitostí, mrštností a vytrvalostí, které nejčastěji využívá pro lezení a šplhání. Nemá problém s výškami, ba naopak! Miluje ten klid a šumění větru v korunách stromů nebo na skalních římsách, kam se kromě několika odvážnějších jedinců drozda nebo straky nikdo neodváží. Na vodu není příliš zvyklý, potýká se s ní obvykle jenom v zašlé, nepohodlné vaně v den Sklizně, ale plavání by mu jistě nedělalo problém, nebo aspoň na krátkou vzdálenost ne. Co se týče psychických vlastností, jistě by se dala vytknout jeho odhodlanost, víra v sebe sama a všímavost, už od mala nevěří cizím lidem. Když vycítí nebezpečí, rád si hraje na toho malého, nevinného chlapečka, který se jen ocitl ve špatnou dobu na špatném místě. V této zástěrce je poměrně dobrý a zvládl by leckoho přelstít, protože kdo by mohl z něčeho podezřívat toho malého ustrašeného prcka? Je taky občas dost zvědavý a rád se učí novým věcem, které v budoucnu využije. Zvládne vázat několik druhů uzlů, ať už pevných, nebo silných, to záleží na situaci. Kdyby se dostal do problémů, pomocná by mu také mohla být schopnost maskování a schovávání se, kdy si kupříkladu pomaže obličej a oděv bahnem a zaleze si do vykotlaného stromu. Šance, že ho někdo najde je potom o něco nižší než normálně. Pravděpodobně by zvládl i lovit, ale asi jen malou zvěř nebo ptactvo, na takového jelena či kance by si netroufnul. O léčitelství toho moc neví, neví ani kolik má člověk párů žeber, jakou funkci mají červené a jakou bílé krvinky a kde se nachází čéška. Přesto by lehká zranění dokázal ošetřit a obvázat, s hlubokými ranami a podobnými zraněními by si poradit nezvládl. Silnou stránkou by pro něj během Her mohly být také rozhovory, protože rád s lidmi sdílí své problémy. Miluje, když s ním někdo soucítí a lituje ho. Pokud někomu něco slíbí, nepokouší se z toho vykroutit a udělá všechno proto, aby svůj slib splnil. Je poměrně chytrý a šikovný, zajímá se o techniku. To by mohl využít, pokud by v aréně měl to správné vybavení. Z něho by mohl například sestavit nějakou past a nebo předmět, který by mu pobyt s dvaceti třemi dalšími teenagery usnadnil. Díky svému malému vzrůstu je také celkem rychlý, jeho nízká váha nevytváří tak velký odpor vzduchu a díky tomu je rychlejší, váha mu také slouží k tiššímu a nenápadnějšímu pohybu. Každým rokem sleduje Hry doma a vždy se snaží vžít se do role splátců v problémech a snaží se najít východisko, jak se z dané situace dostat. Vždy také promýšlí strategie, jak by se zachoval on a jak by to bylo nejlepší. Přesto že Hry sleduje, lituje padlé splátce a dvojnásob ty, kteří pocházejí z jeho domoviny – Dvanáctého kraje.


Oproti prvním krajům, jejichž splátci pravidelně trénují do nadcházejících her, repertoár jeho zbraní je podstatně malý. Vlastně kromě nože nebo sekery v ruce nikdy nedržel jinou zbraň, dá-li se vůbec tupý kuchyňský nůž považovat za zbraň. O dálkových zbraních snad nemá ani cenu mluvit, s oštěpem by si pravděpodobně vypíchl oko, kuší by si udělal nepěkný šrám a střelba s lukem by mohla dopadnout katastrofálně. Nikdy ale k takovým zbraním neměl přístup, takže chvíle trénování by třeba mohla ledacos změnit. V boji tělo na tělo, by pravděpodobně také neobstál, jelikož pravděpodobnost že by proti němu tváří v tvář stál protivník minimálně o dvě hlavy vyšší je více než velká. Podstatný, asi i nejvíce negativní fakt je ten, že by měl problém někoho zabít. Ano, koroptev nebo třeba zajíc je něco jiného, tady se tím někým bere člověk. Přeci jen je to ještě malý kluk a takový čin by ho mohl poznamenat na celý život. Pokud by mu ale šlo o svůj vlastní život, zabít by musel a pravděpodobně by to i udělal, ale s nepřekonatelně tíživým pocitem viny. Pokud je řeč o jídle, plody jako ostružiny a maliny by si natrhat zvládl, dokonce i menší zvěř by dovedl ulovit, ale sám si nedokáže obstarat oheň a tak by mu maso, které by si ani nemohl opéct, bylo vcelku k ničemu. Nikdy mu příliš nešli ruční práce typu vyšívání a šití, takže pokud by měl některou ránu potřebnou k zašití, byl by v problému. Nikdy neměl rád samotu a sám také dlouho nikde nevydrží, také ho děsí seznamování s novými lidmi. Nemá to rád a je během toho dost nervózní. Doma ho kárali, že je dobrý lhář. V aréně by se to ale dalo považovat za výhodu, nikdy nevíte, na koho narazíte a s kým máte tu čest. Mezi jeho další nedostatky patří to, že nezvládne dát první pomoc. Nebo zvládl, ale špatně a kroky by prováděl pravděpodobně ve špatném pořadí. Také neumí osedlat nějaké zvíře, nikdy se totiž s žádným takovým zvířetem nesetkal. Nesnáší hmyz a především brouky a housenky nemá rád, je to jeho fobie. Dalším jeho negativem je neznalost a nezkušenost s elektrikou. V Dvanáctce jsou rádi za trochu světla přes noc a to jim bohatě stačí. Nikdo se nezabývá, jak elektrika vzniká, šíří se a že by mohla být využita i k nedobrým účelům. Neví, že elektrika a voda je smrtelná kombinace, nebo že není příliš chytré dotýkat se drátu pod proudem. Chemie a věcí s ní spjaté jsou pro něj úplným tabu, něco takového se ani ve škole pro Dvanáctý kraj nevyučuje, zřejmě je to nepodstatná a nedůležitá věda.


Jako snad každý obyvatel Dvanáctého kraje se narodil do chudé rodiny s polorozbořeným domkem, chudou zahrádkou pro zeleninu a vypelichanou kočkou. Jako by ho už tak rodiče dost nepotrestali, jeho společnost mu zpříjemňují ještě tři starší bratři, se kterými to nemá vždy jednoduché a mladší sestra. V Dvanáctce je už tak problematické postarat se o jeden hladový krk navíc, natož rovnou o pět. Proto musí v rodině i děti pomáhat s živobytím, nejčastěji pracemi na zahradě a prodáváním vypěstované zeleniny. Connor raději chodí tajně na zakázaná místa jako je les neb jezero, kde na černo sbírá houby či lesní plody, nebo chytá ryby všemožných druhů a velikostí a následně vše vyměňuje nebo prodává na černém trhu. Je to dobrý způsob, jak obstarat pečivo pro celou rodinu, vzácně i s miskou polévky. Od šesti let navštěvuje tamější základní školu. Škola ho baví a jde mu, co se týče přátel, už to tak slavné není. Opravdových přátel má jen poskrovnu, neumí se totiž seznamovat s novými lidmi. Ve volném čase chodí rád na již zmíněná místa, kromě toho rád šplhá a trénuje své lezecké dovednosti, kde se jen dá. Už od útlého věku rád sleduje Hladové hry. Nikoliv ale kvůli umírání teenagerů, má svoje vlastní důvody. Kdyby se totiž náhodou dostal do Her on sám, chtěl by se případně vyvarovat chybám dopuštěných splátci z předešlých ročníků a případně využít dobrých nápadů a strategií. Dále ještě trénuje kondici a vytrvalost, denně se pokusí uběhnout minimálně pár kilometrů. Co se týče povahy, s Connorem to není tak jednoduché. Ano, je sice ochotný, přátelský, plný života a energie, ale umí být také dost proradný, netrpělivý a otravný, jelikož se bojí samoty a nechce být nikde dlouho sám. Je rád ve společnosti, ale první krok k seznámení musí udělat ten druhý, on sám je na to stydlivý a nešika. Příliš se nezaobírá lidským vzhledem, zajímá se o chování a vnitřní krásu člověka, což by podle něj měl každý (ačkoliv během Her by mu vnitřní krása byla užitečná asi jako knížka v aréně). V boji si moc šancí nedává, raději upřednostňuje řešení konfliktů slovně. Pokud to nezabere, spíše se dává na útěk než-li by se zmohl na odpor, ale to záleží na osobě proti němu. Rád hraje hru na schovávanou, kdy se pokouší co nejlépe skrýt a zamaskovat. V podstatě i tato jinak zbytečná věc by se v aréně mohla využít.

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp