143rd Annual HG ] • Trénink / Volno TABULE SPLÁTCŮ

           

           

Monday, March 04, 2013

Hunger Games RPG

CO JSOU TO HUNGER GAMES?

Hunger Games je románová trilogie pro mládež, kterou napsala americká spisovatelka Suzanne Collins. Hunger Games (Hladové hry) jsou každoročně pořádanou reality show, v níž v přímém televizním přenosu na život a na smrt bojují náhodně losem vybraní – jeden chlapec a jedna dívka z každého z dvanácti krajů. Vítěz může být pouze jen jeden, proto jsou účastníci Hunger Games nuceni si navzájem usilovat o život. Vítěz je poté velmi štědře obdarován. Více...

PROČ JSOU HRY ZPĚT?

Však jak je psáno v ústavě Panemu v tzv. Ujednání o postihu za vlastizradu: „Jako pokání za vzpouru obětuje každý kraj chlapce a dívku ve věku od 12 do 18 let, kteří budou vybráni při veřejném losování. Tito Splátci budou poté převezeni do veřejné arény, kde budou bojovat na život a na smrt, dokud nezůstane jediný vítěz. Odteď budiž toto klání zváni jako Hladové Hry.

Ovšem po 75 letech se kraje pokusily zopakovat historii a počaly revoluci novou. Ta nicméně též skončila krachem. Vlády se po prezidentu Snowovi a posléze i prezidentce Almě Coin ujala dosavadní velitelka Paylor. I ta byla poté ze své funkce sesazena a její úřad převzala Vivian Virtue, která zemi rychle vrátila do stavu před Druhou revolucí. Vrátily se Hladové hry, načež nastal možná ještě tvrdší režim než za Snowa. Znovuobnovené Hry započaly 80. ročníkem. O ročnících 76.-79. se nehovoří, nikdy totiž neproběhly, ale tímto způsobem byla nastavena iluze, že se vlastně udály a nic se nezměnilo. Cokoli, co odkazovalo a bylo spojeno s minulostí, bylo zničeno nebo ztraceno. Lidé pozavíráni nebo popraveni. Hlavní tvář revoluce Katniss Everdeen a veškeré informace o ní nebo kontakty s ní byly pod trestem smrti zapovězeny, a pokud přesto kdokoli o ní něco věděl, byl buďto odstraněn nebo proměněn v avoxe, aby nemluvil. Díky tomu se na Katniss zanevřelo, a ta tak zemřela v naprostém zapomnění.

 NOVÁ ETAPA EON

Po dalších bezmála 60 letech prodělal Panem další revoluci, která dosavadní pořádky naprosto zbořila a převrátila mnoha lidem životy doslova o 360 stupňů. Nezůstalo kraje, jenž by nebyl po revoluci zpustošený nebo v podstatě úplně zničený. Devastace se však vyhnula hlavně krajům s profesionály, výjimku tvoří; i když jen částečně, Čtvrtý kraj. Souběžně s touto změnou probíhala a stále probíhá zemí i revoluce technologická, když se začaly mezi lidmi objevovat nové výdobytky chytrých hlav, jako jsou roboti, androidi či jiné druhy inteligentní techniky. Za velkou změnu lze považovat i naprosté zrušení zákazu pohybu. Nyní smí každý cestovat kamkoli a kdykoli chce. Ovšem přece jen, tak snadno to ale nejde. Od nynějška je nutné k vycestování vlastnit povolení – a ani s ním není úplně vyhráno. Možnost volného cestování sice existuje, přirozeně ne úplně pro všechny vrstvy obyvatelstva. Schválily se a nyní jsou již v platnosti nové zákony, které většinou život oproti starému režimu zpříjemnily. Důsledkem bojů je i mnohem větší bezpečnost v samotném hlavním městě Kapitolu, který se tak stal jedním z nejbezpečnějších míst na Zemi. Pro některé kraje události v minulosti nepřinesly zrovna příjemné zprávy. Dvanáctý kraj je od veškerého dění naprosto distancován a nemá žádné slovo. Lze říci, že jej potkal skoro stejný osud jako kdysi Třináctý kraj. Ten již není znám jako podzemní vojenská mocnost, jak tomu bylo dříve. Naopak, nyní úplně zanikl a jeho obyvatelé se vyskytují kdekoli po Panemu. Režimem jsou tolerováni, byť mezi nimi operují anarchisté, hackeři nebo špioni. Někteří však mohou pro své dřívější zařazení i pomáhat, například lékaři. Většinou se však jedná o obyvatele, kteří společnosti škodí a snaží se škodit hlavně u lidí, kteří patří k panemské elitě a mají vliv na chod země a Kapitolu.

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.png/v1/fill/w_212,h_90,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/134c08_4737095adb5e4396a704df640a3988cb~mv2.webp