Monday, April 05, 2021

Kal Scorsese

[ kal skorsejzí ]

[player] Fion

[fc] Daniel Craig
 

revenge is a dish best served cold

× [species] human
× [date of birth] december 27, 2179 | ♑︎ capricorn
× [loyalty] neutral
× [credits] 0

× [level] 1
× [age] forty-five | 45
× [occupation] mobster
× [gems] 1
vitality [ 0 ] × defense [ 0 ]
 • Zprvu nepříznivé řízení osudu u Kala způsobilo, že se stal imunním vůči mnoha vlivům. Na absolutní dno si sáhl v době, kdy s rodinou žili na prahu chudoby; získal tedy přehled o rozličných životních situacích, v nichž se příslušník lidského pokolení může ocitnout. Zároveň se stal houževnatým, takřka nezlomným člověkem, jehož už máloco překvapí, protože zažil opravdu všechno možné. Kromě bohatých zkušeností, jež mu mohl nadělit pouze sám život, disponuje bystrým mozkem – navzdory svému kontroverznímu způsobu obživy je empatický a zvládá skvěle číst v lidech, což z něj činí nebezpečného protivníka. Je si vědom toho, že arogance a zaslepenost přináší zkázu i těm nejnadějnějším velikánům. Za všech okolností jedná s rozvahou a vše si nejprve důkladně rozmyslí, než se konečně rozhodne pro další krok. Netrpělivé lidi tím možná vytáčí k nepříčetnosti, ale s názory ostatních si Kal ostatně nikdy hlavu nelámal. Během svého dlouhotrvajícího působení v panemském podsvětí získal hroší kůži, která mu umožňuje se ani v nejmenším nezabývat námitkami obyčejných smrtelníků. Stoický klid představuje Kalovu přirozenou polohu a jen tak něco jej nevyvede z míry. V začátcích kariéry mu činilo problém stavět profesní cíle nad dobro vlastní rodiny, ale nyní je mnohem otrlejší; bezvýchodná situace, v níž se rodina před mnoha lety ocitla, jej donutila uchylovat se k extrémnějším metodám. Teď, když už jsou za vodou, už však povětšinou nejsou potřeba – z Kala nyní mluví pouze závislost na nebezpečí, které dlouhodobý pobyt za hranou zákona představuje. K tomu se pojí i takřka nezbytná znalost všemožných způsobů, jak někoho zabít. Kal nepatří mezi vyznavače kreativního zbavování nepřátel, preferuje spíš tradiční metody zahlazování stop; nikdy brutálnímu trestání svých protivníků nepřišel na chuť. Jestliže však situace vyžaduje hrubé zacházení, neváhá si ušpinit ruce, protože si nesmí dovolit ztratit své postavení. Na někoho i přes to může působit nedostatečně tvrdě a na mobstera příliš mírumilovně – je-li možné se vyhnout konfliktu a situaci vyřešit bez ztrát na životech, přikloní se totiž spíš k této možnosti. Není zastáncem bezdůvodného prolévání krve. Kromě mentální síly disponuje i silou fyzickou, která je i po přihlédnutí k jeho věku stále na velmi dobré úrovni. V kondici se udržuje díky posilování, běhání a úzkostlivému dodržování zdravého životního stylu – neholduje alkoholu, protože preferuje čistou mysl, a s cigaretou v ruce jej také nenajdete. Obecně jej lze považovat za poměrně asketického člověka, který na první pohled nevypadá jako někdo, kdo vládne malé části podsvětí. Stále v něm lze najít zbytky onoho otce od rodiny, jehož k zločinecké dráze donutily okolnosti. 
 • Kalovou největší slabinou je láska k rodině a její existence obecně. Přestože vztahy mezi jejími členy během let značně ochably, protože jak je známo, o vztahy se musí pečovat a šéf čtyřkařského podsvětí na něco takového nemá příliš mnoho času, to, že svou manželku a děti miluje, představuje nezpochybnitelný fakt. Nebýt jich, nikdy by se k mafii nepřidal. Jeho základní motivací bylo vytáhnout rodinu z chudoby, což se mu sice povedlo, ale musel toho také mnoho obětovat – uvědomuje si, že jejich společné soužití už nikdy nebude stejné, jako dřív, ale v porovnání s tím, jak by dopadli, kdyby se o nic nepokusil, se jednalo o cenu, kterou zaplatil víc než ochotně. Přestože v podsvětí působí už pěknou řádku let a našel si mnoho známých mezi vlivnými osobnostmi v zemi, stále trpí jakýmsi komplexem „maloměšťáctví“, který je důsledkem přebývání ve Čtvrtém kraji. Stejně tak, jako většina obyvatel krajů, není příliš obeznámený s fungováním hlavního města, které si žije takřka vlastním životem a pro zločineckou sféru to platí dvojnásob. Chybí mu bezpáteřnost Kapitolanů, kterou podněcuje specifický způsob výchovy, bezbřehá arogance a v neposlední řadě obrovská zhýčkanost. Kriminální podsvětí ve Čtyřce do značné míry představuje uzavřenou společnost, kde vládnou trochu jiná pravidla než v Kapitolu, takže by si v případě, že by byl nucený operovat i tam, připadal doslova jako ryba vytažená z vody. Je víc než jasné, že zásady, které fungují v krajích, nelze aplikovat na papaláše v Kapitolu, takže v tomto ohledu by Kal byl v jasné nevýhodě. V hlavním městě je však prakticky neznámou osobou, pokud nepočítá Sinclaira, takže stejně nehrozí, že by se do kapitolského dění musel zásadněji angažovat. Předsudky vůči obyvatelům krajů se mu však nevyhýbají, takže jej v tomto ohledu lze považovat za outsidera. Výčet Kalových slabin zakončuje úsměvný bod, který je přinejmenším ironický – trpí alergií na mořské plody, což v krajovém kontextu rozhodně představuje zásadní nevýhodu. Zjistil to už v dětském věku, ale až v době, kdy pracoval na rybářské lodi, se přesvědčil o závažnosti svého handicapu. Tehdy totiž vlivem závažné alergické reakce málem přišel o život.

 • [ appearance ] Nemůže se sice pyšnit závratnou výškou, protože se vyšplhala pouze na necelých sto osmdesát centimetrů, ale to, co příroda ubrala na vzrůstu, mu nadělila například v oblasti muskulatury. Přestože už dávno překročil hranici středního věku, dobrá fyzická kondice se jej stále drží. Napomáhá tomu i jeho zdravý životní styl, s ním spojená imunita vůči rozličným lidským neřestem a v neposlední řadě i pravidelné návštěvy posilovny. Nelze jej považovat za magazínového krasavce, ale očividně je mu vlastní osobitý šarm, s jehož pomocí si získává lidi na svou stranu. Pískově zbarvené vlasy si udržuje nakrátko zastřižené a pouze velmi zřídka jej lze potkat neoholeného – vousům nikdy příliš neholdoval, protože mu nikdy nerostly rovnoměrně. Jako mladík z toho byl nešťastný, ale s věkem si uvědomil, že existují důležitější věci než bujný plnovous. Díky slunečnému počasí, které je vlastní jeho domovině, je neustále lehce opálený a jeho tvář je ošlehaná větrem. Kalův styl oblékání nejlépe vystihuje pojem nedbalá elegance. Našel si zálibu v kombinování formálních kousků s těmi ležérnějšími. Vzhledem k podnebí, které ve čtyřce panuje, preferuje kombinaci značkových pólo triček a oblekových kalhot; plnohodnotné obleky nemá zrovna v oblibě, protože je v nich jednoduše vedro. Povaha jeho práce však takové oblečení vyžaduje, takže mu nezbývá nic jiného, než se kousnout a své oblíbené kombinace si nechat až na doma. Na jeho těle nelze najít žádné tetování, jediné, co jeho kůži zdobí, jsou drobné jizvy, které utržil během mládí stráveného na moři.
 • [ personality ] Byť je mezi Kalem bezdomovcem a Kalem mobsterem propastný rozdíl, stále mezi nimi lze najít mnoho podobností. V mládí byl vizionář, který nikdy nepřestal věřit v lepší zítřky – typický povahový rys naivního puberťáka, který ještě nezakusil všechny strasti, které život skýtá. Neortodoxní způsob života z něj tuto vlastnost sice vymýtil, ale ve skrytu duše jej klukovské nadšení neopustilo. Bez chladné masky jej lze zahlédnout pouze v teple domova, kde vystupuje na povrch jeho pravá povaha. Zachoval si smysl pro humor, zálibu v otřepaných taťkovských vtipech i starostlivost typickou pro každou správnou hlavy rodiny, která však nikdy nepřesahuje únosnou mez. Vzhledem k tomu, že dospívání svých dětí přihlížel víceméně pouze z dálky, nepovažuje za vhodné, aby se do jejich osobních záležitostí příliš pletl. Není ten typ, který by s brokovnicí v ruce naháněl přítele své dcery po zahradě a vyhrožoval mu kastrací v případě, že by jí zlomil srdce; naopak s manželkou představují velmi benevolentní rodiče. Se svými dětmi má paradoxně natolik otevřený vztah, že se mu bez problémů mohou svěřit s každým svým problémem a nemusí mít strach, že by je odsoudil. Rodinu se do mobsterských záležitostí snaží nezatahovat – ostatně, jediné z dětí, které kdy projevilo zájem tuto profesi jednou převzít, byla nejstarší dcera Lynx. Ostatní děti se o otcovo zaměstnání nikdy přehnaně nezajímaly. Jako velké množství jeho vrstevníků je Kal poměrně skeptický k nejnovějším technologickým výstřelkům. Přestože si uvědomuje, že například kortikální báze jsou převratným vynálezem, nikdy je nevzal na milost. V tomto ohledu je jeho uvažování poněkud staromódní – úmyslné prodlužování lidského života považuje za neetické a je zastáncem přirozeného plynutí času. Takto však smýšlí pouze o sobě, takže je tak trochu pokrytec. Jde-li o dobro rodiny, je ochotný svou nechuť odsunout do pozadí; naučil se dělat kompromisy ve všech směrech. Jestliže si situace žádá radikální řešení, bez obtíží na něj přistoupí, i když se mu jako člověku protiví. Jde o schopnost, bez níž by v podsvětí dlouho nepřežil, takže si ji chtě nechtě musel rychle osvojit, aby nešel spát s rybami. Mnohdy mu však bylo vyčítáno, že je příliš mírný. Uvědomuje si, že na svou práci není zrovna dobře stavěný. Někdy jej trápí výčitky svědomí, adrenalin a nebezpečí nikdy cíleně nevyhledával a odjakživa sám sebe viděl jako svědomitého otce, kterému je nejlépe v teple rodinného krbu, ale život pro Kala měl jiný plán. Občas lituje toho, po jaké dráze se vydal, ale své rozhodnutí sám před sebou vždy dokázal obhájit. Nikdy by si neodpustil, kdyby jeho rodina měla trpět kvůli tomu, že byl srab. Coby šéf mafie kromě rodné angličtiny bezchybně ovládá i italštinu, která v podsvětí představuje hlavní komunikační prostředek.
× × ×
 • [ file 001 ] Kal Scorsese se narodil do velmi průměrné rodiny ve Čtvrtém kraji. Jeho dětství bylo zpravidla pohodové, pokud nepočítal hrozbu arény, která visela nad každým dítětem, které mělo tu smůlu, že se narodilo do jednoho z krajů. Opravdové problémy však nastaly až v okamžiku, kdy jeho rodiče našli zálibu v gamblerství a touze zbohatnout doslova zasvětili své životy. Peníze, jejichž množství bylo i tak nevelké, promrhali při honbě za snem o bohatství, který zamlžil mysl spoustě lidem. Jen, co se Kal zbavil univerzálního strašáka známého pod názvem Hladové hry, přišla rána v podobě nuceného pobytu na ulici, jehož strůjcem nebyl nikdo jiný než jeho povedení rodiče, kteří usoudili, že živit syna je nad jejich náklady. Fakt, že by se nic z toho nestalo, kdyby nepropadli hazardu, pro ně byl očividně bezpředmětný. Kal byl donucený přežívat na vlastní pěst a nějak se životem protloukat sám. Během několika let vystřídal mnoho podřadných profesí. Předtím, než se stal mobsterem, jeho největší kariérní úspěch představovalo rybaření na otevřeném moři, kde pracoval pro největšího distributora krevet v kraji; zaměstnání typické pro obyvatele Čtyřky. Kal však nebyl nespokojený – toužil po finanční stabilitě, kterou mu nepříliš záživná práce z větší části zajistila, ale tím jeho ambice končily. V té době potkal i svou budoucí manželku Alessandru, která pocházela ze stejné společenské vrstvy, jako on sám. Byť jí nemohl nabídnout žádné pořádné zázemí, rok po jejich seznámení přišla svatba, z níž během let vzešly hned čtyři děti – Caspian, Lynx, Larsyn a nakonec nejmladší Beck. Zde nastal další kámen úrazu. Rychle se rozrůstající rodinu ze svého platu nedokázal uživit, takže se jejich situace pomalu, ale jistě, opět zhoršila. Zašlo to tak daleko, že téměř skončili na ulici. Tehdy se Kal rozhodl vstoupit do podsvětí, protože nesnesl pomyšlení na to, že by jeho rodina musela živořit stejně, jako ve svém mládí musel on. Touha zajistit dětem budoucnost byla silnější než všechny morální zásady, které musely jít stranou. Po několika letech se vypracoval až na pozici samotného šéfa Cosa Nostry, díky čemuž definitivně překonal existenční problémy související s nedostatkem peněz. Mafie vládne celému hlavnímu městu Čtvrtého kraje, přičemž si jeho poslušnost zajišťuje vybíráním výpalného, které kromě obchodu s drogami tvoří hlavní zdroj příjmů. Sice se během toho zásadně odcizil od své rodiny, ale na oplátku jim nyní může zajistit vše, na co si vzpomenou. V současné době tráví čas zejména se svou manželkou, která mu pomáhá s pracovními záležitostmi. Nelze však říct, že by jej netrápily výčitky svědomí z toho, že se svým dětem příliš nevěnuje. Svou častou nepřítomnost jim vynahrazuje absolutní svobodou, která z nich udělala rozmazlence. O prchavosti štěstí se však přesvědčil zejména v momentech, kdy hned dvě ze čtyř dětí zahynuly v aréně – konkrétně Caspian a Lynx. Žádná nepřízeň osudu nemůže předčit bolest, kterou cítí rodič, když přijde o svého potomka. Navzdory tomu však nezahořkl; tragické události jej naopak vyburcovaly k ještě urputnější aktivitě, aby alespoň zbylým dvěma dětem zajistil co nejlepší možné podmínky k životu.  

Saturday, March 27, 2021

Freya Laurier

[ freja lóryer ]

[player] Theresa

[fc] Erin Moriarty
 

always and forever

× [species] human
× [date of birth] october 9 | ♎︎ libra
× [loyalty] neutral
× [credits] 0

× [level] 1
× [age] fifteen | 15 永久
× [occupation] student
× [gems] 0
vitality [ 0 ] × defense [ 0 ]
 • Když jde do tuhého, umí zachovat chladnou hlavu. Snaží se tak jednat za všech okolností. Není to ta malá holčička, co by měla deprese a bála by se, že ji zabijí. Ne, taková Freya doopravdy není. Za celý svůj život se jí toho přihodilo poměrně mnoho, ale na tom nesejde. Svoje postavení splátce bere možná až moc vážně. Mimo jiné umí celkem dobře zacházet s nářadím - kdykoliv byla potřeba něco opravit, byla to právě Freya, kdo věci v této domácnosti opravoval. Když byla malá, její babička ji skoro pořád nutila učit se nazpaměť snad všechny druhy různých bylin. Od těch, co dokážou člověku zachránit život, až po ty, co někomu mohou způsobit smrt. Celkem to Freyu, štvalo učit se o obyčejných kytkách, ale v aréně jí to třeba zachrání holý život. Taktéž vyniká v ručních pracích například ráda šije. Možná, že se to zdá celkem k ničemu, ale kdo ví? Třeba ji právě zašití rány dokáže zachránit život od zcela jisté nevyhnutelné smrti. Umí si snadno najít přátele, ve Dvanáctém kraji je celkem oblíbená. Možná by si dokázala najít spojence dokonce i mezi profíky. Od toho, jak pomáhala své babičce, když ji třeba přenášela z jednoho místa na to druhé a pomáhala ji prakticky úplně se vším, si samozřejmě vypěstovala nějakou tu sílu. Vysoká sice příliš není, ale pořád je to lepší, než nemít vůbec žádnou sílu. Takže je možné, že kdyby měla hodit něčím velmi těžkým, měla by menší výhodu. Samozřejmě je otázkou, jestli se jí podaří zasáhnou cíl. Ale nač být tak moc pesimistický?
 • Bohužel jak všichni víme, nikdo není dokonalý a to samé samozřejmě platí i pro Freyu. Je celkem tvrdohlavá. Někdy lidem až moc důvěřuje, což pro ni v Hladových hrách je snad skoro ta nejhorší nevýhoda. Na sport taky není nijak extra nadaná. Ano, možná jak již jsem zmiňovala, by mohla hodit něčím těžkým, ale v životě se ke zbraním skoro nedostala, natož aby s nimi od dětství trénovala a připravovala se na Hladové hry. Někdy ji možná chybí i ten selský rozum a taktéž je až moc zapomnětlivá. Ale v aréně bude možná problém si něco ulovit, takže bude pravděpodobně spoléhat na nějaké jedlé rostliny. Což taky znamená, že je tu bohužel taky ta možnost, že umře právě z důvodu toho, že bude mít hlad a bude kvůli tomu oslabená. Někdy má tendenci říct, co cítí. Pro Freyu platí, že co na jazyku, to na srdci. Sice se s tím zatím nikdy nedostala do nějakých velkých konfliktů, ale to neznamená, že se to nemůže stát. A pak tu je ten největší problém - nikdy nebyla cvičena na to, aby zabíjela. Ale kdo by to ve svých patnácti letech života také uměl? Opravdu neví, jak to bude snášet, pokud to vůbec zvládne.

 • [ personality ] Je celkem mírumilovná a snaží se být na každého, koho potká, co nejvíce milá. Téměř nikdo ji nikdy neviděl jinak než s úsměvem na tváři a s pozitivní náladou a je celkem dost věrná. To by jí mohlo celkem pomoct při uzavírání nějakého spojenectví s těmi nejlepšími. Samozřejmě nevíme, jak to bude s její věrností přímo v aréně. Bude se snažit přežít a to bez ohledu na následky. Ale stále bude taková mírnější. Určitě bude zabíjet jen z nutnosti. Zřejmě se bude schovávat a hledat spojence. Ale i když patří mezi důvěřivé, neznamená to, že bude profíkům okamžitě slepě důvěřovat. Ale je tu taky ta možnost, že jim bude důvěřovat až moc. Dokáže v nejhorších případech hrát na city a taky trochu manipulovat. Pokud bude mít hlad, může ze sebe udělat taky tu malou slabou holčičku a doufat, že se nad ní někdo slituje. Je taky i celkem diplomatická, ale někdy má  tendence chovat se tak, jak  jsem již zmiňovala. Co na srdci, to na jazyku. Naštěstí se jí to nestává až tak často. Také se snaží být v těch nejhorších chvílích při smyslech. Nebo snad naděje neumírá poslední? Její nejhorší obava z celého života je asi ta, že na ni všichni zcela jistě zapomenou. A taky, že bude do konce svého života osamocená bez přátel.
× × ×
 • [ file 001 ] Narodila se do poměrně chudé rodiny. Její matka se jmenovala Anika Laurier; ta bohužel údajně zemřela při porodu. Dříve dělala prodavačku na trhu a byla všemi milovaná. Otce taktéž potkal nešťastný osud, protože když zjistil, že jeho milovaná žena nepřežila porod jeho prvorozeného dítěte, tak to jeho srdce velmi těžce neslo. Pokaždé, když viděl Freyu, trápil se víc a víc, a tak se rozhodl jednoho dne odejít a vzít si život a to se mu bohužel podařilo. A tak malá Freya zůstala dočista sama. Naštěstí žila její babička, která ale byla postižená, takže vůbec nemohla pohybovat nohama. O Freyu se tedy starala převážně její sousedka. A když bylo Freye pět roků, sousedka zemřela na infarkt. A tak jí zůstala jen babička, se kterou ale bohužel moc nevycházela. A ani se jí u ní moc nelíbilo, protože ji musela pomáhat prakticky se vším. Ale jak rostla, tím ji měla víc a víc raději. Její babička byla bývalá léčitelka, a tak jí do hlavy cpala snad všechny druhy rostlin a chorob. Freyu to vždycky trochu štvalo, ale když na losování vybrali právě ji, bylo to, jako kdyby se jí zastavilo srdce. Co bude dělat babička, pokud umře? Takže má pádný důvod se to pokusit přežít. Musí tady být pro ni.

Wednesday, March 03, 2021

Halley Beauvais

[ halí buvé ]

[player] Quinn

[fc] Emma Mackey
 

never stop looking up

× [species] human
× [date of birth] february 26, 2208 | ♓︎ pisces
× [loyalty] capitol
× [credits] 0

× [level] 1
× [age] sixteen 16
× [occupation] student
× [gems] 0vitality [ 0 ] × defense [ 0 ]
 • Není pochyb o tom, že její největší síla tkví v tom, co má v hlavě. Ačkoliv by se rozhodně nedala považovat za nějakého génia, její znalosti v oblasti vědy jsou obrovské a dokáže tím kdekoho ohromit. Ačkoliv nemá problém téměř s ničím, její největší specialitou jsou vědy přírodní. Jakožto někdo, kdo byl vždy fascinován světem kolem sebe, to pro ni byla jasná volba. I mezi nimi má však své favority, konkrétně fyziku a chemii. V nízkém věku již počítala komplexní příklady a rozuměla teoriím, které dávaly zabrat i mnohem starším osobám. Hodně pomohl fakt, že jí nikdy nechyběla motivace. Byla do toho opravdu zapálená a to u ní vždy znamená naprostou oddanost. Pokud chce něčeho dosáhnout, můžete si být jisti, že toho také dříve nebo později opravdu dosáhne, jedná-li se o něco, co je v rámci jejího oboru. Nikdy svůj mozek nezahaluje negativitou, jelikož věří, že je to extrémně kontraproduktivní. Naopak, jedná se o neskutečně pozitivní osobu, která se problémů nezalekne a raději ihned pracuje na jejich řešení. Její myšlení je velmi logické, proto tak přistupuje i k životu. Vždy se ve všem snaží najít nějaký smysl a pochopit princip dané věci či situace. Jelikož má velmi dobrý pojem o tom, jak věci kolem ní fungují, dokáže využívat svého okolí ve svůj prospěch. Díky chemii by se rozhodně neztratila ani při výrobě jedů a vypořádávání se s toxickými látkami, což je také něco, co by se jí mohlo hodit. Ačkoliv žije ve městě, nevyhnulo se jí ani studium biologie a s ním spojené pamatování si kvanta rostlin a jejich využití. Kdyby se tedy ocitla někdy v přírodě a sháněla si potravu, určitě by se nestalo, že by se otrávila. Její paměť je vskutku výborná a velmi se na ni spoléhá. Díky zaměření svého kraje se začala více zajímat o astronomii. Umí se orientovat podle hvězd a také by vám spoustu z nich zvládla vyjmenovat, stejně jako souhvězdí. Vesmír ji naprosto pohltil a většinu času nyní tráví studiem právě astrofyziky. Je velmi společenská, dokáže se bavit téměř s kýmkoliv a o čemkoliv. Zároveň bude vždy první osobou, která rozpoutá nějakou konverzaci. Je schopná dát šanci naprosto každému a její milý a chápavý přístup z ní dělá opravdu dobrou společnici. Díky přísné výchově se vždy chová naprosto ukázkově a ví, jak se kontrolovat. Co se fyzických schopností týče, snaží se žít zdravě a udržovat si pěknou postavu. Rozhodně to není jednou z jejích priorit, ale ví, že chce-li dosáhnout svých cílů, bude muset žít dlouho a nezdravý životní styl by jí to jistě neumožnil. Každý den se snaží najít alespoň chvilku na to, aby si zacvičila. Její kondice je tedy dosti ucházející a neměla by mít problém nějakou dobu udržet tempo i se silnějšími jedinci. Jednou z jejích nejoblíbenějších mimoškolních aktivit je plavání. Voda je nepochybně jejím živlem a dokázala by se v ní bez problému pohybovat lépe než valná většina lidí. 
 • Její největší nevýhodou je její naprostá neschopnost účastnit se bojů či konfliktů. Nemá ráda konfrontaci a udělá vše pro to, aby se jí vyhnula. Takové situaci ji nutí se cítit, jako by nad něčím neměla kontrolu, a to ji upřímně děsí. Ačkoliv obecně platí, že se umí držet na uzdě, jakmile je na ní vyvinut moc velký tlak a dostane se do stresu, následuje hysterický záchvat, u něhož rozhodně nechcete být přítomní. Velmi jí záleží na tom, jak ji vnímá její okolí a vždy chce být s každým za dobře, což kolikrát vede k přetvářce, kterou jde ovšem jednoduše prokouknout. Je příšernou herečkou, a i když se s vámi bude obyčejně a bez problémů bavit, jde na ni poznat, jakmile se v dané konverzaci necítí dobře. Nenarodila se sice do úplně nejbohatší rodiny, absolutně ale netuší, co to je žít bez jídla a bez pití, natož aby věděla něco o přežití mimo domov. V hlavě má plno teorie, prakticky ale moc zručná není. Naopak, je nesmírně nešikovná a dokáže zkazit snad vše, na co sáhne. Rozhodně by se nikdy sama od sebe nepouštěla do jakékoliv nebezpečné akce. Od dobrodružného člověka má opravdu daleko a raději by se celý život držela v jednom a tom samém stereotypu, než aby zkusila něco, co by jí mohlo ublížit. Trpí neskutečným strachem o sebe samotnou, což do ní pravděpodobně vtloukli svou přehnanou péčí rodiče. I malá modřina ji dokáže pořádně rozhodit a dostat do pološíleného strachu o své zdraví. Naprosto nesnáší krev, ať už svoji, nebo cizí. Dělá se jí z ní zle a je dost možné, že jen při pohledu na ni omdlí. Celkově nemá žaludek na cokoliv nechutného. I když si uvědomuje, že některé druhy hmyzu jsou naprosto neškodné a nemohou jí ublížit, stále má panickou hrůzu úplně ze všeho, co do této třídy spadá. Pokud by se proti své vůli ocitla v nějakém boji, neměla by tušení, jak se bránit. Jakékoliv zbraně jdou úplně mimo ni a mít už nějakou v ruce, tak by měla problém vůbec zaútočit. I kdyby jí šlo o život, stále u ní není jistota, že by byla schopná provést jakýkoliv protiútok. Její nejlepší strategií by v tomhle případě byl pravděpodobně útěk, což není úplně nejchytřejší, ale rozhodně je to lepší než muset někomu ublížit. Nedokázala by s něčím takovým žít, jelikož by ji neustále hlodalo její svědomí, které na tyhle věci vůbec nemá stavěné.

 • [ file 001 ] Halley se narodila do obyčejné rodiny v Pátém kraji. Oba rodiče pracovali v elektrárně, což nebyla žádná zvláštní práce, ale stačilo jim to, aby žili relativně dobře. Byla pro rodinu vymodleným dítětem a dostávalo se jí tedy spousty pozornosti. Ať už to byli rodiče či členové širší rodiny, každý by jí snesl modré z nebe. I když by lehce mohla, nikdy toho nevyužívala. K radosti jí vždy stačilo málo a nic víc nevyžadovala. Ačkoliv ji rodiče měli velmi rádi, jejich výchova byla tvrdá. Žádná lumpárna jí nikdy neprošla a vedená byla k tomu, aby z ní vyrostla slušná a vychovaná dívka. Nebylo možné si nevšimnout její zvídavosti, která se u ní projevila již v nízkém věku. V její touze se učit novým věcem jí nikdo nebránil, naopak byla podporována. Většinu svého času věnovala studiu a její nadání v přírodních vědách začalo být postupem času dost patrné. Vždy ji za to každý vychvaloval, což pro ni bylo jako kopnutí k tomu, aby se snažila ještě více a byla stále lepší a lepší. I přes svou očividnou dedikaci ke svému oboru jím nikdy nebyla posedlá natolik, aby se kompletně odpojila od okolního světa. Komunikace s ostatními pro ni vždy byla klíčem a bez ní se cítila ztracená. Vždy kolem sebe tedy měla skupinu kamarádů, kteří by o ní nemohli říct křivého slova. Ke svému okolí se špatně chovala jen zřídka. I když někoho nemohla vystát, radši zatnula zuby a snažila se chovat co nejmileji. Její naivita a víra v to, že je každý člověk dobrý, ji často přivedla do nehezkých situací. Kdyby měla spočítat, kolik lidí ji kvůli její ochotě a dobré povaze využívalo, nejspíš by jí na to nestačily všechny prsty na rukou. I tak ji to ale nedonutilo na lidi zanevřít. Naopak, každý zpackaný vztah ji udělal ještě milejší, jelikož nechtěla, aby se kdokoliv v jejím okolí cítil tak, jako se v dané chvíli cítila ona. Odmala byla fascinována noční oblohou. Pozorování hvězd pro ni bylo uklidňující a vzbuzovalo v ní ještě větší zvědavost než věci na zemi. Jakmile tedy měla základy a bylo načase si vybrat, čemu by se chtěla věnovat, byla astrofyzika jasnou volbou. Existuje spousta věcí, kterým zatím nerozumí, a ještě dlouho rozumět nebude, plně si ale uvědomuje své schopnosti a ví, že s trochou tvrdé práce získá tolik vědomostí, kolik potřebuje a bude ji čekat zářná budoucnost. Věří, že ve studiu vesmíru najde všechny odpovědi, co hledá a jednou třeba přispěje nějakému obrovskému objevu, který navždy změní vědu. Je to jeden z jejích velkých snů, i když si uvědomuje, jak moc nepravděpodobné je, že se jí někdy splní. 

Thursday, February 25, 2021

Ipa Weissbeer

[ ajpa vajsbýr ]

[player] Pietro

[fc] Garance Marillier
 

life is like beer - tasty, sometimes bitter, but great every time

× [species] human
× [date of birth] november 5 | ♏︎ scorpio
× [loyalty] capitol
× [credits] 0

× [level] 1
× [age] seventeen | 17 永久
× [occupation] student
× [gems] 0


vitality [ 0 ] × defense [ 0 ]
 • Ipiiny dovednosti jsou poměrně krátkým výčtem různých schopností. Ono to v jejím působišti, kterým je Jedenáctý kraj, ani jinak nejde. Obstarat si nějakou zbraň je vesměs nemožné, a když už se něco najde, stojí to většinou za houby, jelikož jde o zbraně, které v boji mnoho neobstojí, případně se pro boj vůbec nevyužívají. Vlastně za většinu z dovedností, kterými oplývá, může vděčit rodinnému zaměstnání - pivovaru. Práce s chmelem, jeho zavádění a další pomocné práce, ji naučily dobře pracovat se špičatými nástroji, jako jsou nože, zahradní nůžky nebo třeba vidle a s věci jim podobné, jako je například trojzubec. Nikdy ji nenapadlo to používat jako zbraň, ale to se změnilo, když jednou omylem bodla jednoho pracovníka zahradnickými nůžkami. Na pytlích mláta, zbytků z obilí užitého k výrobě piva, si pak potají zkoušela bodat nožem a vidlemi, ale nakonec dala přednost nožům, když má v každé ruce jeden. Není to nějaké velké terno a ani ona s nimi nepůsobí nijak hrozivě, v tom však vidí velký potenciál. Nebude totiž považována za hrozbu, což může být její velké plus. Zavádění chmele ji postupně vycvičilo prsty, má v nich větší sílu, než je obvyklé, navíc je s nimi velmi hbitá a obratná a tedy zvládne uvázat jakýkoliv uzel nebo uplést provizorní síť, má-li potřebné vybavení. Z toho vyplývá, že když bude potřeba, přistoupí i ke škrcení. Je velmi účinné a pro slabší vrstevníky i potencionálně smrtelné. Všechno, co se naučila mimo školu, se naučila jen a jen prací a ziskem informací od jiných lidí. Je hodně učenlivá, dovednosti od jiných dokáže během pár dní pochytit natolik, že si osvojí základy dané činnosti. Čím déle činnost pozoruje, tím lépe se jí naučí. Nikdy ale není tolik času. Špičaté a ostré zbraně, škrcení, dobrá práce s uzly, šikovné prsty, učenlivost, nezapomnělo se na něco? Jojo, na jednu věc - na výbornou adaptaci na změnu prostředí. Bez ohledu na zimu nebo horko, déšť nebo slunce, během chvíle se dokáže přizpůsobit okolnímu prostředí a rychle si navykne a může tak daleko rychleji v novém prostředí normálně fungovat. Tato dovednost je ovšem často draze vykoupená, neboť pokud je změn až příliš mnoho, tělo to nezvládá a je pak dlouho nemocná. Ipiinou devízou může být i trpělivost, ta však není nekonečná.
 • Jakkoli to může vypadat logicky, že to ostatní, co nebylo zmíněno výše, jsou slabiny, není to tak. Tedy alespoň podle Ipy samotné. Lány chmele jsou značně rozlehlé, ale že by se v nich naučila nějak skrývat nebo jinak maskovat, to věru ne. Vlastně ke všemu, co by si musela na tvář namazat, má odpor, ať je to luxusní make-up nebo jen bahno. Jiná část těla ji nevadí, ale obličej strašně, trpí utkvělou představou, že jakmile si na něj něco napatlá, už to nepůjde dolů. I když jí to opakovaně všichni vyvrací, odmítá to. Znalosti přírody jsou také značně omezené, a soustřeďují se pouze na ingredience pro výrobu piva nebo běžného jídla. Nějaké bylinky pro vaření, či snad druhy zvířat nejsou tedy také oborem, ve kterém by vynikala. Nemá v hlavě herbář jako každá jiná Jedenáctka. Vztah k vodě je také vesměs chladný, vlastně ji jen pije a myje se s ní. Táta ji chtěl naučit plavat jako mimino v pivních tancích naplněných vodou, ale málem ji nechtěně utopil a vypěstoval tak její odpor k jakémukoli druhu ponoření jejího těla. Negativním znakem její osobnosti je kousavost a jízlivost. Tou se sice vyznačují hlavně profesionální splátci, u ní samotné pramení hlavně z krajských degustátorů piva, kteří úplně zmatlaní hulákali po kraji a nadávali těmito poznámkami mírotvorcům, kteří je umravňovali. Ten, kdo s ní chce spolupracovat, se na to musí připravit a nebýt moc citlivý a nebrat si vše osobně. Je mnohdy tvrdohlavá a nedá si činnost vymluvit, dokud sama nezjistí, že to nejde. Ona umí být trpělivá, ale práce s ní vyžaduje trpělivost také.

 • [ file 001 ] Ipa se narodila v Jedenáctém kraji Johnovi a Jillian Weissbeerovým jako jejich první a jak se ukázalo, i jediné dítě. Rodiště jí předurčilo k statutu člověka, který si bude muset vše sám vybudovat, bez nějakých velkých finančních injekcí, i když se jí rodičové pokusili dát to nejlepší, co bylo v kraji možné a dosažitelné. Přesto všechno má vzdělání doopravdy pouze základní, rozšířené jen o znalosti získané pozdějším životem. Rodina si našla způsob obživy v podobě maličkého pivovaru, o který se svědomitě stará a Ipa se do péče a práce v něm později zapojila také. Ipiino dětství a puberta jsou tak provoněné chmelem a v barvách kvalitního ječmenného sladu. Koupit si jejich pivo ale nelze, produkce je malá a navíc celá většinou stejně mizí na export do hlavního města, aby z toho alespoň něco málo bylo na obživu. S financemi Weissbeerovi problém nikdy neměli, vlastně většinou vyšly akorát. Nejen prací však je živa, ve volných chvilkách se věnuje klasickým dívčím zájmům, v možnostech kraje, pochopitelně. Za všechny se sluší jmenovat například vyšívání. Někomu tento zájem může přijít nesmírně zastaralý, ale ji to uklidňuje a navíc si přitom udržuje v kondici a hbitosti prsty. Už několik roků také maluje etikety jejich piva. Každý rok je etiketa jiná a tedy originální, k vidění jsou ale jen v Kapitolu, kam, jak bylo řečeno, se veškeré vyrobené pivo od nich vozí. V případě jejich sbírání tak vznikne opravdu jedinečná sada, která může v budoucnu mít velkou cenu. Z několikahodinových prací na slunci na nekonečných pláních chmele si navykla na samotu a absolutní soustředění, ale ocení i společnost. Na cizí lidi a na nepříjemné krajany umí být protivná a jedovatá, možná až zbytečně hrubá, což je pro některé kluky škoda. U nich však má i přesto velkou popularitu, ostatně, která holka pracuje v pivovaru, byť malém a rodinném. Každou svou práci nebo činnost, která je jí svěřená, se snaží odvést co možná nejlépe a dává do ní veškeré své srdce a dovednosti, které má. Také je soutěživá. Za život, který má, je vděčná a nevyměnila by jej za nic na světě, je si vědomá toho, že existují i ti, kteří nemají vůbec nic.

Tuesday, February 23, 2021

Nakarin Thong-oon

[ nejkeryn tong-ůn ]

[player] Dahlia

[fc] Lee Know
 

nothing can change the way i feel

× [species] human
× [date of birth] june 10 | ♊︎ gemini
× [loyalty] neutral
× [credits] 0

× [level] 1
× [age] fifteen | 15 永久
× [occupation] student
× [gems] 0
vitality [ 0 ] × defense [ 0 ]
 • O každém by se mělo dát říct něco hezkého. Vždy byl bystrým hochem, není pro něj těžké ve společnosti najít slabší jedince než je on sám. Ty si pak lehce dostane pod sebe a má vystaráno. Zneužívání druhých, to je jeho. I přes to, jak na lidi vždy působil, je velmi chytrý. Není snad nic, co by si nedokázal zapamatovat. I přesto, že není technický typ, vždy ví, jak se věci mají dít, co mu totiž někdo řekne, to si vždy pamatuje. Jakmile je něco dané, už to z hlavy nedostane. Správné užití všech těchto informací je ale věc jiná. Nejvíc toho vždy využíval tak, aby mohl ostatní vydírat informacemi, které zaslechl. Jeho sluch je na tom překvapivě dobře, pozná podle kroků, kdo se zrovna blíží, rozliší snad každé zvíře na světě, pozná, co znamená jaký směr větru. Je vlastně překvapující, kolik toho dokáže, vzhledem k tomu, jak velkou nelibost chová k jakékoliv aktivitě, kterou musí udělat sám. Je to vcelku herečka, ať už se jedná o jeho záchvaty vzteku, smutek nebo chvíle, kdy se cítí ohrožený, vždy všechny své emoce dramaticky přehání a je ho všude slyšet a vidět. Rozhodně na něj nemůžete jen tak zapomenout. Na rozdíl od mnoha jeho vrstevníků nevnímá změny klimatu, nikdy mu není příliš velké vedro nebo zima, zřejmě důsledek drog, které jeho matka brala. Ale kdo ví. K čemu to je, když nesnáší jakékoliv počasí kromě sucha. Má překvapivě pevný stisk a umí dát docela ránu, což je na člověka, který se jinak nehýbe, poměrně dobrý výkon. Většinou si dominanci zařizuje s pomocí klacku či nějaké tyče, kterou najde někde ve svém království zbytečností. Je to jediná zbraň, která mu z ruky nevypadne, jen co na ni sáhne.
 • Takový malý šprt, jako je právě Nakarin, se v životě potýká spíše s velkými nedostatky. Nikdy nebyl ochotný udělat více, než bylo nutné, a i na to vždy někoho našel. Jakákoliv fyzická aktivita je pro něj něco naprosto nepředstavitelného. Běhat? K čemu. Někam lézt? Vždyť vše stejně jednou spadne dolů, nebo mu může jeho ztracený míč někdo hodit. Cokoliv, co by znamenalo že se může ušpinit, nebo nedej bože zadýchat, vzdává rovnou. Díky této životosprávě je jeho fyzická kondice v tom nejhorším možném stavu, kdo ví, jestli by ho chvíle běhu skutečně nezabila. S velkou nelibostí se hrabe ve špíně; bláto, bahno a podobné věci, z nich se může rovnou zbláznit. Nemá rád vodu, jelikož nesnáší jak chladná na jeho kůži je, nenaučil se plavat, ani do kaluže pomalu nestoupne. Je velmi majetnický, na vše si nárokuje práva a umí udělat pořádnou scénu, když nedosáhne svého. Má tendence shromažďovat vše, na co přijde. Kupříkladu potraviny, ale i obaly od jídla, zbytky, různé papíry, kterým sám nerozumí, krabice, kameny, cokoliv, co ho zaujme. Což je většinou vše, co může vlastnit. Je to jeho závislost, když o něco přijde, rozčílí ho to jak nic jiného. Ve skrytu duše je to však posránek, stačí jeden prudký pohyb a leží na zemi v slzách. Kromě pár motýlků a much by v životě nedokázal ničemu ublížit. V momentě, kdy by viděl trochu toho pravého násilí, by nejspíš vypustil celý obsah svého žaludku. Může tedy být lehké ho pod pohrůžkami donutit pracovat pro sebe, byť u toho bude neustále brblat a vymýšlet, jak se sám dostat k vedení.

 • [ file 001 ] Nakarin nikdy nepatřil mezi ty, co se zvládají lehce socializovat. Nezapadal do žádné skupiny – ať už v porodnici, kde byl jediné dítě, které dokázalo křičet hodiny v kuse, pokud byl odloučený od matky, nebo mezi dětmi v kočárku, kde nikdy nedokázal ležet v klidu, zkrátka vždy musel být trochu jiný. Odmalička to byl mamánek, pokud nebyl poblíž své matky, bylo vše špatně. Ani s dětmi si moc hrát nechtěl, protože jakmile nebylo po jeho, šel si hned mamince stěžovat. To vám mezi lidmi neudělá dobré jméno, děti se ho začaly stranit a ani učitelé nechtěli mít s malým Nakarinem mít moc co dočinění. Většinou mu zadali nějakou jednoduchou práci a nechali ho být. Rozhodně to nikdy nebyl žádný hlupáček, ale když něco nechtěl, bylo jednodušší si ho nevšímat. A tak se vyhýbal všem fyzickým aktivitám, kroužkům, pracovním povinnostem a získal si nezdravý náhled na svět, kde se vše děje tak, jak chce on. Kamarádů moc nezískal, nikdo se nechce bavit s člověkem, který nedokáže udělat nic sám za sebe a na vše posílá svoji rodinu. Těch pár lidí, kteří se s ním bavili, nebyli nic moc k užitku, většinou nejnižší spodina kraje, kterou mohl lehce ovládat a přinutit dělat co chtěl on, jelikož už tak neměli co v životě ztratit a tohle bylo alespoň osvěžení jejich nudných dnů ve škole. Byl totiž zvyklý na všechny donášet, jak na učitele, když udělali sebemenší chybu, tak na spolužáky či jejich rodinu. A to komukoliv, bylo mu jedno, jak velký problém z toho může druhá strana mít, hlavně že on měl vždy navrch a dosáhl svého. Těch pár lidí, kteří i přes to zůstali, už na tom nemohlo být hůře, a tak mu splnili první poslední, jen aby je nechal na pokoji. Tresty pro něj byly spíš otrava než problém. Tímto způsobem už nemusel dělat vůbec nic a tak se soustředil jen na jedinou lásku jeho života – jídlo. Jeho porce musela být vždy ta největší u rodinného stolu, později začal okrádat spolužáky o svačiny, z každého místa trošku ubral a nechával si vše jen pro sebe. Ani s jeho pár kamarády, kteří pro něj tyto dobroty nacházeli, se nebyl schopen rozdělit. Doma mu matka občas připomínala, že být lakomý se nevyplácí a jednou se mu to v životě ošklivě vrátí, na to však Nakarin nechce myslet, cítí se být středem pozornosti a vlastně i celého světa, a tak následky svých činů nebere na zřetel Přestože je vcelku pohledný, jeho osobnost od něj odrazuje každého člověka. Tato skutečnost v něm hlodá už pár let, kdy každý pokus o navázání kontaktu s dívkou končí rychlým neúspěchem. To v něm akorát podporuje sklon k tomu, aby škodil ještě víc. Jenže se blíží jeho plnoletost a kdo ví, jak se mu všechny jeho zákeřnosti vrátí.

other worlds

stranger2s.jpg https://static.wixstatic.com/media/134c08_e2039edee53b41f8acf8d5df574526a4~mv2.png/v1/fill/w_280,h_168,al_c,lg_1,q_85/INZERCE%206.jpg